BiznesINFO.pl > Energetyka > Sejm uchwalił ustawę. Samorządy będą sprzedawać węgiel
Magdalena Madoń
Magdalena Madoń 21.10.2022 09:03

Sejm uchwalił ustawę. Samorządy będą sprzedawać węgiel

sejm
East News

Sejm w czwartek uchwalił ustawę umożliwiającą samorządom sprzedaż węgla po cenie nieprzekraczającej 2 tys. złotych. Przyjął także poprawkę w dodatku węglowym.

Ustawa umożliwiająca sprzedaż samorządom

Sejm uchwalił ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Za przyjęciem ustawy głosowało 303 posłów, przeciw 14. Od głosu wstrzymało się 118 posłów.

Na mocy przepisów gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę od spółek Węglokoks i PGE Paliwa. Będą  go sprzedawać mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. Z zakupu po preferencyjnej cenie będą mogły skorzystać wyłącznie osoby uprawnione do dodatku węglowego

Samorządy mają mieć pełną elastyczność w kwestii dystrybucji węgla. Gminy mogą to robić samodzielnie, działać z innymi gminami, a także zorganizować sprzedaż przez spółkę budowlaną lub skład węgla, z którym gmina podpisze umowę. Z kolei gminy, które kupiły węgiel do sprzedaży przed wejściem w życie nowych przepisów, będą mogły wnioskować o zwrot różnicy w cenie. 

Dla samorządów formalności związane z zakupem i sprzedażą węgla będą uproszczone. Samorządy będą w tym zakresie zwolnione ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych oraz z wystawiania świadectwa pochodzenia węgla.

Poprawka w dodatku węglowym

 Sejm przyjął również poprawkę do ustawy o dodatku węglowym. Dotychczas przysługiwał jeden dodatek węglowy na jedno z gospodarstw domowych pod tym adresem.

Posłowie zdecydowali, że możliwa jest wypłata dodatku węglowego każdemu z gospodarstw domowych pod tym samym adresem, jeśli każde z tych gospodarstw ogrzewa się oddzielnym źródłem ciepła. Każde źródło ciepła musi zostać zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, ponadto każde z gospodarstw musi złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyznanie dodatku jest możliwe w drodze wydania decyzji.

Podwyższono także limit wydatków na dodatek węglowy z 11,5 mld zł do 13,5 zł. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ustawa teraz trafi pod obrady Sejmu (PAP).

Tagi: Sejm węgiel
Polecane