BiznesINFO.pl
Samochód używany a indywidualna stawka amortyzacji

https://pixabay.com/pl/photos/samochodowe-samoch%C3%B3d-1866521/

Samochód używany a indywidualna stawka amortyzacji

21 Maja 2021

Autor tekstu:

Joanna Leja

Udostępnij:

W większości firm samochód jest jednym z głównych narzędzi pracy. Przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą korzystają z prywatnych i firmowych samochodów. Pojazdy mogą być rozliczane w ramach ewidencji przebiegu pojazdu, a firmowe – wprowadzone na stan środków trwałych. Jak powinno się amortyzować samochód używany?

Od 1 stycznia 2021 r. samochód będzie musiał zostać zamortyzowany przez większą liczbę przedsiębiorców niż dotychczas i nie wszystkim się to niestety opłaci.

Jeżeli przedsiębiorca posiada samochód, nawet w przypadku, gdy jest on używany, może stanowić środek trwały. Powinien jednak spełnić kilka kryteriów:

● stanowi własność lub współwłasność podatnika,
● został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,
● jest kompletny i zdatny do użytku,
● będzie użytkowany do celów związanych z prowadzeniem działalności,
● przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż jeden rok.

Czym jest amortyzacja samochodu osobowego?

Samochód osobowy warty więcej niż 10 tys. zł i używany w firmie powinien zostać wpisany do ewidencji środków trwałych. To oznacza, że jego wartość można odliczać jako koszt uzyskania przychodu, ale rozkładając ją na raty odpisów amortyzacyjnych.

Amortyzacja to uwzględnianie zużycia pojazdu w kosztach firmy, ale w modelu, który zakłada, że na końcu okresu amortyzacji samochód warty będzie 0 zł. Im dłużej przedsiębiorca jeździ autem, tym więcej będzie go ono kosztowało. W ten sposób koszt zakupu rozkładany jest w czasie.

Choć określone typy środków trwałych podlegają różnym okresom amortyzacji, zbliżone są one do realnego okresu użytkowania. Dlatego też dla nowego samochodu okres amortyzacji ustalono na 5 lat, a dla używanego jest to 2,5 roku. Okres ten wynika jednak nie tyle ze statystyk użytkowania samochodów w firmie, co z przyjętych stawek amortyzacji. Jeśli stawka roczna wynosi 20 proc., wówczas odpisanie 100 proc. potrwa 5 lat.

Amortyzacja samochodu używanego - najważniejsze kryteria

Samochód może zostać uznany za środek trwały w momencie, gdy spełni kilka zasadniczych warunków. Przede wszystkim musi stanowić własność lub współwłasność podatnika, być nabyty lub wytworzony we własnym zakresie, być kompletny oraz zdatny do używania do celów działalności, a także - jak już wspomniano - jego potencjalna przydatność do użycia musi być dłuższa niż rok. Pierwszą czynnością, jaką powinien wykonać przedsiębiorca, jest ustalenie wartości początkowej auta.

Ustalenie wartości początkowej

Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 22g ustawy o PIT, uważa się:

 • w razie odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia,

 • w razie częściowo odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu (określonego w art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),

 • w razie wytworzenia we własnym zakresie – koszt wytworzenia,

 • w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

  Limit amortyzacji samochodów osobowych, która stanowi koszt uzyskania przychodu, wynosi:

 • 225 000 zł – dla elektrycznych samochodów osobowych,

 • 150 000 zł – dla pozostałych samochodów osobowych.

Amortyzacja samochodu dla nowych firm

Zakładając nowe firmy, przedsiębiorcy mają możliwość wyboru sposobu amortyzacji. Mogą skorzystać z:

 • amortyzacji jednorazowej (opcja niedostępna dla samochodów osobowych),

 • amortyzacji liniowej,

 • amortyzacji degresywnej (również dostępna jedynie dla samochodów ciężarowych),

 • amortyzacji z indywidualnie ustalonymi stawkami,

 • amortyzacji dla samochodów używanych intensywnie.

Amortyzacja liniowa samochodu

Podstawową metodą amortyzacji dla środków transportu, w tym samochodów osobowych, jest amortyzacja liniowa 20 proc. Okres amortyzacji trwa 5 lat. Podatnik ma obowiązek stosowania jej w przypadku środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 10000 zł. Po spełnieniu ustawowych wymogów można zastosować wyższą stawkę amortyzacji.

Amortyzacja jednorazowa a tanie samochody

Za środki trwałe uznaje się przedmioty warte więcej niż 10 tys. zł netto w przypadku płatników VAT i 10 tys. zł brutto w przypadku osób zwolnionych z VAT. To znaczy, że kupując samochód, którego wartość jest mniejsza niż 10 tys. zł, nie trzeba go amortyzować. Wystarczy jednorazowo uwzględnić go w kosztach firmy.

Amortyzacja środków trwałych wykupionych z leasingu

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na leasing nowego samochodu lub używanego, który nie był wykorzystywany przez inny podmiot w czasie w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy czy też leasing nieruchomości, która nie była wykorzystywana przez inny podmiot w czasie nie dłuższym niż 60 miesięcy, po zakończeniu leasingu i wykupie nie skorzystają z metody indywidualnych stawek amortyzacyjnych.

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Czytaj więcej >