Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Rząd chce zmienić przepisy, ta grupa pracowników dostanie dodatkowy dzień wolny
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 08.08.2023 12:40

Rząd chce zmienić przepisy, ta grupa pracowników dostanie dodatkowy dzień wolny

wolne-odpoczynek
Piotr Molecki/East News

W kwietniu br. w życie weszły przepisy związane z wdrożeniem tzw. dyrektywy work-life balance. W rezultacie pojawił się urlop opiekuńczy w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym oraz urlop z powodu siły wyższej w wymiarze 2 dni bądź 16 godzin w ciągu roku. Teraz jednak rząd pracuje nad tym, by na stałe wprowadzić do ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie zapis o dodatkowym dniu wolnym dla pracowników oddających krew – informuje bankier.pl.

Dawcy krwi z dodatkowym dniem wolnym

Przed pandemią pracownicy oddający krew mogli otrzymać z tego tytułu jeden dzień wolny. W trakcie pandemii przyznano im jeszcze jeden dzień. Od kwietnia br. obowiązuje ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej, która utrzymała ten przepis. W dokumencie tym wskazano, iż zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych (przysługuje – dop. red.) w dniu, w którym oddaje krew, oraz w dniu następnym, a także na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2982 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641.

Zmiana przepisów ma zostać na stałe ujęta w ustawie o krwiodawstwie i krwiolecznictwie, jest ona po etapie konsultacji społecznych. Zgodnie z zapisami art. 60 honorowym dawcom krwi będą przysługiwać dwa dni wolnego: zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi i Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje: zwolnienie od pracy, zwolnienie od zajęć służbowych lub od obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dniu, w którym oddaje krew, oraz w dniu następnym, a w przypadku dawców krwi pracujących lub odbywających służbę w systemie pracy zmianowej – zwolnienie obejmujące zmianę roboczą, która zaczęła się w dniu, w którym oddano krew lub jej składniki oraz dzień następny, a także na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych na podstawie art. 2982 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Mieszkańcy bloków powinni uważać, sypią się kary finansowe. Powód może zaskoczyć

Ile razy w ciągu roku można oddać krew?

Częstotliwość oddawania krwi zależy od metody jej pobierania. Mężczyźni mogą oddawać krew pełną 6 razy w ciągu roku, a kobiety – 4. Narodowe Centrum Krwi przypomina, że przerwa między donacjami nie może być krótsza niż 8 tygodni. Stosując zatem maksymalne limity, mężczyzna oddający krew 6 razy w ciągu roku może otrzymać 12 dni wolnego (jeden w dniu oddania krwi, jeden po), a kobieta – 8 dni.

Spore koszty dla pracodawców

Organizacja pracodawców RP szacuje, że koszty, jakie będą musiały ponieść osoby zatrudniające w wyniku wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego dla honorowych dawców krwi, wyniosą ok. 1 mld zł w skali roku. Tylko w ubiegłym 2022 roku w Polsce dokonano łącznie niemal 1,4 miliona donacji, co oznacza średnio jedną donację rocznie w przeliczeniu na 10 pracowników. Po zmianach zaproponowanych w projekcie ustawy dodatkowy koszt pracodawców związany z wykorzystaniem przez krwiodawców drugiego dnia wolnego przy 1,4 miliona donacji i średniej pensji 7000 zł miesięcznie to około miliard złotych (890 milionów złotych plus składki ZUS odprowadzane przez pracodawcę) – tłumaczą Pracodawcy RP. Dodają również, że jednoczesna wydłużona nieobecność kilku pracowników (wybierających dwa dni wolnego w okolicy długich weekendów lub okresów okołoświątecznych) może skutkować problemami z płynnością finansową firmy – tyczy sie to przede wszystkim mniejszych przedsiębiorstw.