BiznesINFO.pl
wedding-2595862 1920

pixabay.com

Rozdzielność majątkowa - co warto o niej wiedzieć?

23 Maja 2021

Autor tekstu:

Michał Fitz

Udostępnij:

Istotne dla naszego życia decyzje finansowe nie są podejmowane tylko w przypadku zatrudniania się w nowym miejscu pracy czy zakładania własnej działalności gospodarczej.
Konieczność ich podjęcia pojawia się również w przypadku, gdy to nie pieniądze
są na pierwszym miejscu listy priorytetów. Dobrym przykładem jest chociażby wejście na nową drogę życia poprzez małżeństwo, w którym przecież liczą się głównie uczucia, ale istotną rolę odgrywają też finanse, a przede wszystkim ich ewentualny podział. Rozdzielność majątkowa – co warto o niej wiedzieć.

Rozdzielność a wspólność majątkowa w małżeństwie

By można było dobrze ocenić, czy rozdzielność majątkowa w ogóle jest danym osobom w małżeństwie potrzebna, warto dowiedzieć się najpierw, czym dokładnie jest i także czym różni się od pokrewnego pojęcia wspólności majątkowej. Rozdzielność majątkowa to majątkowy ustrój małżeński, ustalony na mocy prawnej umowy, dzięki któremu małżeństwo nie posiada jednego, wspólnego majątku, a dwa oddzielne, niezależne, osobiste majątki, którymi
współmałżonkowie zarządzają na własnych zasadach. Warto też zaznaczyć, że rozdzielność majątkowa nie dotyczy praw i dóbr majątkowych, które małżonkowie nabyli wspólnie. Dobrym przykładem jest chociażby współwłasność nabytego mieszkania.

Warto dodać, że w przypadku braku decyzji o sporządzeniu stosownego dokumentu świadczącego o rozdzielności majątkowej, w małżeństwie z automatu będzie obowiązywała wspólność majątkowa. Oznacza to, że wspólny  dla obydwu małżonków jest majątek pozyskany w formie: wynagrodzenia za pracę oraz dochodów z innej działalności zarobkowej
każdego małżonka; dochodów z majątku wspólnego i osobistego każdego małżonka;
środków zgromadzonych na rachunku funduszu emerytalnego każdego małżonka. Warto
nadmienić, że do wspólności majątkowej nie zaliczają się przedmioty i dobra nabyte przed zawarciem małżeństwa oraz wszelkie darowizny lub spadki, chyba że w umowach dotyczących ich przekazania napisane jest inaczej.

Rozdzielność majątkowa – sposoby uzyskania

Wiadomo już, czym dokładnie jest rozdzielność majątkowa. Niezwykle istotnym jest sposób jej gwarantowania, ponieważ nie zawsze musi się to odbyć poprzez najpopularniejszą metodę, czyli podpisanie intercyz, która jest dokumentem świadomie i dobrowolnie zawartym
między obydwoma małżonkami. Co ważne, może się to odbyć zarówno przed ślubem,
jak i po nim. Spisania tego dokumentu dokonuje się u notariusza w formie aktu notarialnego. Warto zaznaczyć, że koszt takiej operacji oscyluje wokół 400 zł. By ustanowić intercyzę, potrzebne jest oświadczenie aktu małżeństwa. Dodatkowo, małżonkowie muszą wykazywać się pełną zdolnością do czynności prawnych.

Ponadto rozdzielność majątkową można uzyskać ze względu na orzeczenie sądu czy z mocy prawa, o ile jeden z małżonków został ubezwłasnowolniony lub ogłoszono jego upadłość. Jest ona uzyskiwania również w momencie orzeczenia separacji małżeńskiej.

Rozdzielność majątkowa – rodzaje

Poza znajomością podstawowej definicji pojęcia rozdzielności majątkowej warto też posiadać wiedzę na temat jej rodzajów. Są one 3. Pierwszy z nich to zwykła rozdzielność majątkowa uzyskana na mocy intercyzy. Drugim rodzajem jest rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobku, która również zawierana jest umową w postaci intercyzy, ale zakłada możliwość
wyrównania dorobku na żądanie jednego z małżonków. Ma ono zastosowanie wówczas,
gdy jeden małżonek pracuje na rodzinę, gwarantując niemalże cały jej majątek, a drugi zajmuje się domem, wykonując obowiązki z nim związane tak, by ten pierwszy mógł zająć się jedynie pracą. Trzecim rodzajem jest przymusowa rozdzielność majątkowa, która ustanawiana jest na mocy prawa lub orzeczenia sądu. Dzieje się tak wówczas, gdy jeden z małżonków dopuszcza się poważnego naruszenia stanu majątku lub gdy małżonkowie decydują się na separację. Sąd ustanawia rozdzielność majątkową na specjalny wniosek. Może go złożyć jeden z małżonków, który z ważnych przyczyn domaga się intercyzy, na którą drugi małżonek nie chce się ugodzić. Co ważne, taki wniosek może złożyć także wierzyciel jednego z
małżonków, który w ten sposób chce odzyskać należne mu pieniądze. Podobne artykuły

Pekao ostatecznie przejmuje Idea Bank

Finanse

Idea Bank znika z polskiego rynku. Pekao zaczyna migracje klientów

Czytaj więcej >
Prezydent Duda, emerytury stażowe

Finanse

Doradca prezydenta ostrożnie o emeryturach stażowych. Pomysł wypali?

Czytaj więcej >
Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS Kobieta pobierajaca gotowke z bankomatu Euronetu

Finanse

Santander zaskoczył klientów ogromną awarią. Z kont pobrał 100 razy więcej

Czytaj więcej >
Kto zyska na Polskim Ładzie?

Finanse

Polski Ład podbije ich świadczenia. Seniorzy z 500 plus dostaną jeszcze więcej

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >