Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Przed emeryturą można dostać jeszcze jedno świadczenie. Wiadomo, czego wymaga ZUS
Michał Górecki
Michał Górecki 22.04.2024 11:33

Przed emeryturą można dostać jeszcze jedno świadczenie. Wiadomo, czego wymaga ZUS

pieniądze
Fot. PXhere/zdjęcie ilustracyjne

Świadczenie przedemerytalne, za którego dystrybucję odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych, od 1 marca 2024 r. wzrosło o 194 zł. Teraz to blisko 1800 zł., które może otrzymać mężczyzna po 60. roku życia i kobieta po 55. Ale warunków jest więcej.

ZUS podniósł świadczenie przedemerytalne. Kto może je otrzymać?

Świadczenie przedemerytalne to pieniądze, które mogą otrzymać osoby o długim stażu pracy, które - nie z własnej winy - straciły pracę, lub ich prawo do renty/świadczenia dla opiekuna ustało, a teraz, z powodu wieku, nie mają już możliwości znalezienia pracy.

Łącznie, aby wypłacić miesięcznie 1794,70 zł, ZUS będzie wymagał spełnienia dwóch rodzajów warunków: wspólnych dla wszystkich i indywidualnych.

ZUS waloryzuje popularne świadczenie, wypłaca już 1431 zł. Są pewne warunki

Świadczenie przedemerytalne. Jak dostać?

Warunkami wspólnymi są te, zakładające by osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne przez co najmniej 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych i pozostawała zarejestrowana jako osoba bezrobotna. Co istotne, w okresie ubezpieczenia jako os. bezrobotna, potencjalni beneficjenci nie mogli odmówić, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia zatrudnienia postulowanego przez urząd pracy. Po spełnieniu tych warunków powinni złożyć wniosek o przyznanie przedemerytalnego świadczenia w ciągu 30 dni od dnia wydania przez UP zaświadczenia o spełnieniu wcześniejszych warunków. 

Zobacz też: Podatek od prezentów komunijnych. Kto i ile powinien zapłacić?

Warunki indywidualne to m.in. wiek (w przypadku mężczyzn 60 lat, a kobiet 55 l.) i "posiadanie" wypracowanego stażu wymagane do objęcia emeryturą, czyli 20 lat w przypadku kobiet i 25 - mężczyzn.

Zmiennych jest więcej i zależą od charakterystyki rozwiązania pracy z pracodawcą (np. w zależności od sposobu rozwiązania umowy czy też prowadzenia własnej firmy). 

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS, albo przez platformę PUE. Na wniosek składają się informacje dot. okresów składkowych i nieskładkowych, świadectwa pracy i kilka innych, w zależności od indywidualnej sytuacji chętnego. Wszystkie szczegółowe zmienne znajdziesz na oficjalnej stronie świadczenia.