Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Pożyczasz pieniądze krewnym? Musisz uważać, urząd może nałożyć karę
Bartosz Onuczyński
Bartosz Onuczyński 20.04.2024 23:13

Pożyczasz pieniądze krewnym? Musisz uważać, urząd może nałożyć karę

pieniądze
Fot. materiały własne

Pożyczki pieniężne w rodzinie to częsta praktyka, ale czy wiesz, jak uniknąć podatku od tych transakcji? Kiedy płacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), a kiedy nie, oraz jakie warunki należy spełnić, aby uniknąć opodatkowania.

Pożyczka pieniężna a podatek PCC

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), umowy dotyczące pożyczek pieniężnych generalnie podlegają opodatkowaniu. Określony obowiązek podatkowy występuje w trzech sytuacjach:

 • Zawarcie umowy pożyczki: Opodatkowanie PCC powstaje w momencie zawarcia umowy pożyczki, nawet jeśli została ona ustnie uzgodniona.
 • Ujawnienie pożyczki po upływie terminu: Gdy podatnik nie złożył deklaracji PCC-3 w terminie pięciu lat od zakończenia roku, w którym termin płatności podatku upłynął, a następnie zgłasza fakty udzielenia pożyczki przed organem podatkowym, obowiązek podatkowy PCC powstaje z datą tego zgłoszenia.
 • Wypłata pożyczki w częściach: Jeśli umowa pożyczki przewiduje wypłatę środków w ratach, a całkowita kwota pożyczki nie jest ustalona przy zawarciu umowy, obowiązek podatkowy PCC powstaje z datą każdej wypłaty raty.
Ceny paliw spadły, ale jest jeden haczyk. Eksperci ostrzegają W tym roku 14. emerytura będzie niższa? Niektórzy seniorzy nie dostaną ani grosza

Zwolnienie z podatku dla najbliższej rodziny

Dla pożyczek udzielanych w najbliższej rodzinie istnieje zwolnienie z podatku PCC. Warunkiem jest jednak spełnienie określonych warunków:

 1. Kwota pożyczki: Kwota pożyczki nie może przekroczyć 36 120 zł.
 2. Złożenie deklaracji i udokumentowanie przelewu: Podobnie jak w przypadku ogólnego unikania opodatkowania, konieczne jest złożenie deklaracji PCC-3 oraz udokumentowanie przelewu kwoty pożyczki.
 3. Terminowe działanie: Niedochowanie terminu 14 dni na złożenie deklaracji PCC-3 skutkuje utratą prawa do zwolnienia z podatku PCC. Pożyczka będzie wtedy opodatkowana na zasadach ogólnych.

Osoby zaliczające się do najbliższej rodziny:

 • Małżonek
 • Dziecko, wnuk, prawnuk
 • Rodzic, dziadek, pradziadek
 • Pasierb
 • Siostra, brat
 • Ojczym, macocha

ZOBACZ TAKŻE: Nawet 258 zł dożywotniego dodatku do emerytury. Mało kto o nim wie

Konsekwencje unikania opodatkowania pożyczek

Należy pamiętać, że unikanie opłacania podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w przypadku pożyczek pieniężnych może prowadzić do poważnych konsekwencji. Oto główne zagrożenia za zaniedbanie opłacania tego podatku:

 1. Kary finansowe: Organy podatkowe, prowadząc kontrole lub inne postępowania, mogą ujawnić fakt zawarcia umowy pożyczki bez zapłacenia odpowiedniego podatku. W takiej sytuacji nałożą one na podatnika sankcyjny podatek PCC w wysokości aż 20% kwoty pożyczki. Oznacza to znacznie wyższy podatek niż standardowe 0,5%.
 2. Odpowiedzialność karna: Unikanie opodatkowania może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej skarbowej za uchylanie się od opodatkowania. Jest to poważne zagrożenie, które może prowadzić do konsekwencji prawnych i finansowych dla osoby zaniechującej opodatkowania swoich transakcji.