Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Poznasz faktyczne zarobki kolegów z pracy, a oni Twoje. Decyzja zapadła, obowiązek niedługo wchodzi w życie
Olgierd Maletka
Olgierd Maletka 03.04.2023 14:34

Poznasz faktyczne zarobki kolegów z pracy, a oni Twoje. Decyzja zapadła, obowiązek niedługo wchodzi w życie

Pieniądze
BiznesInfo

Parlament Europejski przyjął dyrektywę, która zobowiąże kraje członkowskie do wprowadzenia zmian w prawie krajowym. Nowelizacji będą wymagały przede wszystkim przepisy dotyczące jawności wynagrodzeń, ale nie tylko, czytamy na stronie pulshr.pl.

Zmiany w prawie pracy

W czwartek, 30 marca, Parlament Europejski przyjął nową dyrektywę, która w praktyce oznacza koniec tajemnicy wynagrodzenia. Dyrektywa jest obowiązująca dla państw członkowskich, które będą musiały przystosować obecnie obowiązujące prawo do omawianych regulacji.

Wystarczy spojrzeć na oferty pracy na OLX lub pracuj.pl, żeby stwierdzić, że wiele ogłoszeń nie zawiera oferowanego za pracę na danym stanowisku wynagrodzenia. Unia chce z tym skończyć. Na mocy nowych przepisów kandydaci na pracowników mają mieć dostęp do informacji o oferowanym przez pracodawcę wynagrodzeniu, co znacznie ułatwi potencjalnym kandydatom podejmowanie decyzji o aplikowaniu na dane stanowisko. 

Koniec z tajemnicą wynagrodzenia

Nowe przepisy zagwarantują pracownikom możliwość żądania przejrzystych i pełnych informacji o indywidualnym i średnim poziomie wynagrodzenia w podziale na płeć pracowników. Zakazana zostanie tajemnica wynagrodzenia, a pracodawca nie będzie mógł umownie zobowiązać pracownika, by nie zdradzał wysokości wynagrodzenia. Nie będzie miał też narzędzi, żeby ograniczać dostęp do informacji o poziomie wynagrodzeń pracowników tej samej lub innych kategorii.

Neutralność płciowa i koniec z dyskryminacją płacową

Ogłoszenia o pracę i nazwy stanowisk będą musiały być neutralne płciowo, a przeprowadzane rekrutacje - niedyskryminacyjne.

Dyrektywa wychodzi naprzeciw nierównościom w pracy, a w szczególności różnicom płacowym ze względu na płeć pracowników. Może się wydawać, że temat nierówności płacowych nie istnieje, ale jest wręcz przeciwnie. Parlament Europejski wskazał, że kobiety w Unii Europejskiej za tę samą pracę zarabiają średnio o 13 proc. mniej niż mężczyźni. W Polsce luka płacowa jest mniejsza i wynosi 4,8 proc

Nowe regulacje mają zagwarantować równe wynagrodzenie między kobietami a mężczyznami. Zasady te mają obowiązywać zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Kary dla pracodawców

U pracodawców będą przeprowadzane sprawozdania z wynagrodzeń. Jeżeli wykażą 5-procentową lukę płacową między kobietami a mężczyznami, pracodawca będzie musiał przeprowadzić ocenę wynagrodzeń we współpracy z przedstawicielami pracowników. Takie zachowania będą sankcjonowane, poprzez stosowanie np. kar finansowych, a pracownicy będą mogli dochodzić z tego tytułu odszkodowań.

„Z przepisów tych jasno wynika, że nie tolerujemy w Unii Europejskiej żadnego rodzaju dyskryminacji płacowej ze względu na płeć. Przez długi czas praca kobiet była niedoceniana i niewystarczająco opłacana. Dzięki tej dyrektywie robimy duży krok naprzód, aby zapewnić równą płacę za tę samą pracę” - powiedziała Kira Marie Peter-Hansen, duńska posłanka z grupy Zieloni/ALE, członkini Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.

Teraz, gdy Parlament Europejski przyjął nowe przepisy, Rada będzie musiała zatwierdzić porozumienie. Następnie jego tekst zostanie podpisany i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po publikacji. Trzeba pamiętać, że dyrektywy określają końcowe rezultaty, jakie należy uzyskać w każdym państwie członkowskim, ale rządy krajowe mają swobodę decydowania, w jaki sposób zmienić własne prawo, by osiągnąć wytyczone cele. Każda dyrektywa określa, do kiedy trzeba dostosować prawo krajowe.