Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Poradnik: Jak założyć firmę?
Redakcja BiznesInfo
Redakcja BiznesInfo 22.03.2022 08:31

Poradnik: Jak założyć firmę?

jak założyć firmę
Canva

Najwięksi milionerzy lubią powtarzać, że aby osiągnąć sukces nie wystarczy marzyć, lecz trzeba realizować wyznaczone cele. Marzenie o własnym biznesie i nawet najpiękniejsze wyobrażenie o własnej firmie nie wystarczy, jeżeli nie wyznaczymy konkretnych celów i nie będziemy ich sukcesywnie realizować. Ten poradnik pomoże ci w podjęciu pierwszych kroków.

Jak założyć firmę – krok 1: Pomysł, analiza rynku i konkurencji

Jeżeli masz pomysł na własny biznes, przede wszystkim musisz dokonać analizy rynku i konkurencji. Na założenie własnej firmy decydują się także osoby, które nie znalazły atrakcyjnej oferty pracy na podstawie umowy o pracę. Coraz więcej pracodawców decyduje się na zatrudnienie swoich pracowników w ramach umowy B2B (samozatrudnienie). Własną działalność chętnie zakładają tzw. freelancerzy.

Krok 2: Biznesplan

Niezależnie od motywacji i powodów, dla których zakładasz własną działalność, przygotuj biznesplan. Biznesplan pozwoli oszacować strategię rozwoju, metody działania i jest niezbędny w przypadku starania się o pozyskanie środków na inwestycję. Sprawdź też, jakie są aktualne możliwości i warunki otrzymania dotacji z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności.

Krok 3: Decyzje

W zależności od wybranego profilu działalności podejmij szereg decyzji. Wybierz adres siedziby firmy. W wielu przypadkach może to być adres domowy. Jeśli zakładasz punkt usługowy musisz wybrać optymalną lokalizację, uwzględniając obecność lub brak konkurencji w najbliższej okolicy, dostępność miejsc parkingowych dla pracowników i klientów oraz koszty związane z wybraną lokalizacją: (np. czynsz za lokal). Wybierając lokal przeznaczony na usługi gastronomiczne koniecznie sprawdź w urzędach możliwość zamontowania szyldów reklamowych i koszt prowadzenia ogródka restauracyjnego. Z adresem firmowym będzie także związana wysokość opłaty za ubezpieczenie OC dla pojazdów zarejestrowanych na firmę.

Kolejną decyzją, jaką musisz podjąć jest nazwa firmy. Z zasady nazwa firmy jednoosobowej musi zawierać w sobie twoje imię i nazwisko plus to, co wymyślisz. Warto sprawdzić bazę dostępnych domen, żeby móc założyć stronę internetową zgodną z firmową nazwą.

Decyzja o wyrobieniu pieczątki firmowej. Chociaż nie ma przepisów prawnych nakładających obowiązek jej posiadania, warto się do tej decyzji przekonać. Pieczątka firmowa jest przydatna podczas składania deklaracji, wniosków; wskazana podczas składania pism w urzędach (unikamy konieczności wyjaśnień, że nie posiadamy pieczątki); konieczna do przeprowadzenia procedur bankowych.

Informacje, które powinny znaleźć się na pieczątce firmowej:

  • pełna nazwa firmy,

  • adres siedziby,

  • numer NIP i REGON (jeśli został nadany),

  • telefon kontaktowy, adres e-mail, adres strony internetowej.

Decyzja o wyborze kodu lub kodów PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności). Kody PKD mogą być w każdej chwili zaktualizowane i nie ma ograniczenia ich maksymalnej ilości. Zakładając działalność musimy wybrać minimum jeden kod PKD – określa on rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Pozostaje jeszcze wybór opodatkowania dochodów oraz decyzja związana z rejestracją podatnika VAT. W Urzędzie Skarbowym lub na stronie biznes.gov.pl dowiesz się dokładnie, kto ma obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT, a kto jest z niego zwolniony.

Krok 4: Formalności

Rejestracja firmy lub spółki nie jest zbyt skomplikowana. Wiele firm księgowych oferuje kompleksową pomoc w założeniu firmy w ramach podpisania umowy o świadczenie usług. Przed jej podpisaniem warto upewnić się, czy dana firma ma doświadczenie i rekomendacje w zakresie twojej działalności.

W celu zarejestrowania działalności należy złożyć wypełniony wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – CEIDG-1. Wniosek składamy w urzędzie miasta lub gminy. Należy upewnić się, że wypełniamy aktualnie obowiązujący druk formularza. W przypadku zaistnienia pomyłki, składamy dodatkowy wniosek CEIDG-POPR – formularz do dokonywania korekt.

Po rejestracji firmy następuje zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUS (obowiązkowe) i rejestracja podatnika VAT (opcjonalnie). Koniecznie dowiedz się, czym jest „ulga na start” oraz jakie są aktualne składki na tzw. „mały ZUS”. Wskazówka: większość osób ze względu na „mały ZUS” nie zakłada działalności pierwszego dnia miesiąca („mały ZUS” płacimy przez pełne 24 miesiące).