Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Pandemia sprzyja freelancerom
Przemysław Puch
Przemysław Puch 07.06.2021 02:00

Pandemia sprzyja freelancerom

scrabble-4958237 1920
https://pixabay.com/pl/photos/scrabble-wyrazy-litery-drewniane-4958237/

Pandemia, a raczej związane z nią ograniczenia, przyczyniły się do niespotykanego wcześniej wzrostu popularności pracy zdalnej. Największe doświadczenie w takim trybie aktywności zawodowej posiadają osoby świadczące usługi na pozycji tzw. freelancera.

Freelancer to, najogólniej rzecz biorąc, osoba niezwiązana etatową umową o pracę z żadną organizacją, pracująca na rzecz różnych odbiorców wykorzystująca w celach zawodowych zarówno własne narzędzia, jak i przestrzenie (na przykład mieszkanie).

Jednak świadczenie pracy z pozycji wolnego strzelca uwarunkowane jest posiadaniem lub wykształceniem w sobie odpowiednich koniecznych do tego zajęcia umiejętności. Należy przede wszystkim być przekonanym, że taka właśnie forma zatrudnienia jest najlepszym wyborem, znaleźć w sobie wystarczająco dużo siły, przekonania i motywacji, aby samemu wyznaczać sobie cele, czas pracy i odpoczynku. Na takiej pozycji jest się bowiem przysłowiowym sterem i jednocześnie okrętem.

Przystosuj przestrzeń

Pozycja freelancera nie determinuje wykonywanego zawodu. Najczęściej jednak wykonywane na tej pozycji zadania związane są z różnymi formami dziennikarstwa, copywritingu oraz innymi formami pracy twórczej. Freelancering sam w sobie nie jest bowiem zawodem, ale sposobem jego wykonywania, tak jak praca na etacie, czy na podstawie umowy cywilnoprawnej o dzieło lub zlecenie.

Pierwszym zadaniem osoby decydującej się na taką formę zatrudnienia jest jednak zabezpieczenie kwestii technicznych. Trzeba zadbać o zorganizowanie sobie odpowiedniej przestrzeni do pracy: wydzielenie części mieszkania, domu, ewentualnie wynajęcie do tego celu lub przystosowanie osobnego pomieszczenia. Łączenie przestrzeni przeznaczonej na odpoczynek z wyznaczoną do pracy jest, co prawda, rozwiązaniem najtańszym, jednak mało korzystnym. Nie sprzyja bowiem zarówno efektywnej pracy, która w każdym zawodzie wymaga skupienia, jak i satysfakcjonującemu wypoczynkowi.

Włącz się do sieci

Niektóre zadania można wykonywać w kawiarni (po ustabilizowaniu, rzecz jasna, sytuacji z pandemią SARS-CoV-2, w której wyniku wprowadzono ograniczenia), przestrzeniach co-workingowych (wspólne biuro), czy nawet na ławce w parku. Korzystając z publicznych, niezabezpieczonych sieci internetowych trzeba jednak pamiętać o użyciu VPN (skrót od ang. Virtual Private Network, czyli wirtualna sieć prywatna), usługi zmieniającej adres IP urządzenia. Implementacja tego rozwiązania chroni sprzęt i dane przed ryzykiem utraty danych. Odblokowuje także dostęp do zagranicznych stron internetowych.

Zadbaj o narzędzia

We własnym zakresie należy także zadbać o wszystkie niezbędne narzędzia pracy, takie jak komputer osobisty, laptop, czy stabilne i odpowiednio szybkie łącze internetowe będące obecnie warunkiem sine qua non skutecznego przesyłania zleceniodawcy efektów wykonanej pracy.

Poszukaj zleceń

Ale najważniejsze jest, rzecz jasna, pozyskiwanie przynoszących odpowiednie dochody zleceń. W pierwszym okresie, tuż po rozpoczęciu pracy na takiej pozycji freelancerzy najczęściej opierają się na zleceniach pozyskiwanych od pracodawcy, z którymi byli związani w trakcie pracy na etacie. W miarę wykonywania kolejnych zleceń zdobywają reputację, która pozwala im coraz sprawniej poruszać się w środowisku zawodowym związanym z rodzajem wykonywanego zajęcia, a tym samym pozyskiwać kolejne zlecenia.

Najlepsi z czasem przestają się o to martwić – firmy same zgłaszają się do nich, wiedząc, że powierzone im zadanie zostanie wykonane w sposób właściwy i terminowo. Pracy można szukać także za pośrednictwem portali internetowych skupiających wolnych strzelców, takich jak na przykład Useme, Freelanceria, Freelancer.com albo Oferia.