Wyszukaj w serwisie
BiznesINFO.pl > Artykuł Biurowy

Artykuł Biurowy

stamp-1415724 640
22.03.2022 09:33 Co powinna zawierać pieczęć firmowa?

Pieczęć firmowa jest znakiem rozpoznawczym osoby fizycznej lub prawnej. Posiadanie pieczęci świadczy o wiarygodności, a ponadto nadaje moc prawną dokumentom i pismom.

scrabble-4958237 1920
22.03.2022 08:51 Pandemia sprzyja freelancerom

Pandemia, a raczej związane z nią ograniczenia, przyczyniły się do niespotykanego wcześniej wzrostu popularności pracy zdalnej. Największe doświadczenie w takim trybie aktywności zawodowej posiadają osoby świadczące usługi na pozycji tzw. freelancera.Freelancer to, najogólniej rzecz biorąc, osoba niezwiązana etatową umową o pracę z żadną organizacją, pracująca na rzecz różnych odbiorców wykorzystująca w celach zawodowych zarówno własne narzędzia, jak i przestrzenie (na przykład mieszkanie). Jednak świadczenie pracy z pozycji wolnego strzelca uwarunkowane jest posiadaniem lub wykształceniem w sobie odpowiednich koniecznych do tego zajęcia umiejętności. Należy przede wszystkim być przekonanym, że taka właśnie forma zatrudnienia jest najlepszym wyborem, znaleźć w sobie wystarczająco dużo siły, przekonania i motywacji, aby samemu wyznaczać sobie cele, czas pracy i odpoczynku. Na takiej pozycji jest się bowiem przysłowiowym sterem i jednocześnie okrętem.