BiznesINFO.pl > Praca > Od marca nowe dodatki dla mundurowych. Rząd nie chce fali zwolnień
Kasper Starużyk
Kasper Starużyk 11.01.2023 14:07

Od marca nowe dodatki dla mundurowych. Rząd nie chce fali zwolnień

W trakcie interwencji policjant stracił broń
EAST NEWS

MSWiA postanowiło wypłacić policjantom i żołnierzom zawodowym dodatek finansowy, co z pewnością podyktowane jest prognozami masowych zwolnień ze służb mundurowych z powodu niskich wynagrodzeń. Dodatek za 15 lat służby będzie kumulował się z innymi benefitami.

Już w marcu 2023 r. policjanci i żołnierze, którzy wysłużyli ponad 15 lat dostaną dodatek w wysokości 5 proc. aktualnego uposażenia, które będzie rosło o 1 proc. z każdym kolejnym rokiem służby do maksymalnej wysokości 15 proc., osiąganej po 25 latach służby, czytamy w dzisiejszej "DGP".

Nowym dodatkiem mają być objęci pracownicy takich służb jak: policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Więzienna, Straż Marszałkowska, Agencja Wywiadu, Krajowa Administracja Skarbowa, Służba Ochrony Państwa.

Rząd nie chce wypuścić funkcjonariuszy na emeryturę

Zbyta opłacalność przechodzenia na emeryturę po upływie 25 lat służby, związana z wysoką waloryzacją świadczeń zachęca wiele osób do porzucenia pracy, w której nie ma zbyt wysokiej pensji.

Zwiększenie puli świadczeń dla funkcjonariuszy i urzędników ma zachęcić ich do pozostania dłużej w pracy. Jednocześnie rząd musi jednak stworzyć odpowiednie warunki, aby ludzie rozpoczynający swoją karierę zawodową chętniej podejmowali decyzję o związaniu swojej kariery tzw. budżetówką.

Zapisy noweli mówią także o wzroście emerytur dla służb mundurowych. Jej zapisy zaczną obowiązywać od marca bieżącego roku.

Polecane