BiznesINFO.pl > Finanse > Kredytobiorcy mogą być bardzo zaskoczeni. RPP znowu zmienia stopy procentowe
Redakcja BiznesInfo
Redakcja BiznesInfo 22.03.2022 09:00

Kredytobiorcy mogą być bardzo zaskoczeni. RPP znowu zmienia stopy procentowe

Obniżka stóp precentowych
pixabay

Obniżka stóp procentowych

"Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie: stopa referencyjna 0,10% w skali rocznej; stopa lombardowa 0,50% w skali rocznej; stopa depozytowa 0,00% w skali rocznej; stopa redyskonta weksli 0,11% w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 0,12% w skali rocznej" – jak wynika z uchwały RPP, która wejdzie w życie 29 maja 2020 roku.

Warto zauważyć, że Rada podała w informacji, że "poluzowanie polityki pieniężnej NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku aktywności gospodarczej oraz wspierając dochody gospodarstw domowych i firm".

Obniżka stóp procentowych ożywi gospodarkę

W ostatnich tygodniach Rada Polityki Pieniężnej dwukrotnie obniżyła stopy procentowe. Jak wskazuje serwis TVN24 Biznes: "W efekcie, przyczynia się do ograniczenia spadku zatrudnienia oraz pogorszenia sytuacji finansowej firm, oddziałując w kierunku szybszego ożywienia gospodarczego po zakończeniu pandemii. Działania NBP ograniczają ryzyko obniżenia się inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie oraz – poprzez pozytywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców – oddziałują w kierunku wzmocnienia stabilności systemu finansowego".

Bez wątpienia jednak, decyzja RPP zaskoczyła ekspertów. "Wbrew rynkowemu konsensusowi RPP na dzisiejszym posiedzeniu przesuniętym z pierwszych dni maja ścięła stopy procentowe. Stopa referencyjna NBP została ustanowiona na poziomie 0,10 proc." - wskazał w komentarzu Bartosz Sawicki z TMS Brokers.

Co więcej po ogłoszeniu decyzji przez RPP obserwujemy osłabianie złotego względem euro.

Obniżka stóp procentowych a raty kredytów

Decyzyjność Rady Polityki Pieniężnej ma wpływ na portfele Polaków. Przyglądając się obniżeniu poziomu stóp procentowych kredytobiorcy mogą spodziewać się niższych rat. Jednak z drugiej strony medalu zmiana wysokości rat wcale nie musi nastąpić szybko.

Polecane