Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Nie trzeba pracować, żeby dostać emeryturę. Jest jeden haczyk
Irmina Jach
Irmina Jach 09.05.2024 16:04

Nie trzeba pracować, żeby dostać emeryturę. Jest jeden haczyk

pieniądze
Fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Emerytura w naszym kraju przysługuje tylko osobom, które spełniają określone warunki. Istnieje jednak jeden przypadek, w którym ZUS może wypłacić świadczenie bez konieczności spełniania wymogów.

Emerytura w Polsce. Kto dostanie emeryturę?

Emerytura w Polsce jest przyznawana osobom, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Świadczeniobiorcy w latach poprzedzających emeryturę muszą opłacać "składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i rentowych przynajmniej za jeden dzień, np. jako pracownik czy też osoba prowadząca działalność pozarolniczą".

Przy obliczaniu wysokości świadczenia nie bez znaczenia jest średnie dalsze trwanie życia publikowane corocznie przez Główny Urząd Statystyczny. Należy pamiętać przy tym, że im dłuższe życie seniora, tym niższa emerytura. Ważny jest także kapitał początkowy.

Bank PKO BP wydał ważny komunikat. Szczegóły zaskakują

Komu należy się emerytura?

ZUS podkreśla, że emerytura należy się osobom, które przepracowały chociaż jeden dzień. Nie brakuje więc Polaków, którzy otrzymują tzw. emerytury groszowe. Wypłaca się je w przypadku, gdy świadczeniobiorca nie ma wymaganego prawem stażu pracy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn). Najniższa emerytura w Polsce wynosi obecnie dwa grosze.

Jeśli świadczeniobiorca przepracuje wskazane 20 lub 25 lat i ma za sobą 60. lub 65. urodziny, może liczyć na emeryturę minimalną, której wysokość — po marcowej waloryzacji — sięga 1780,96 zł.

ZOBACZ TAKŻE: Emerytury dla tej grupy wzrosną? Rząd rozważa zmiany

Emerytura bez spełniania wymogów

Niewiele osób wie, że o emeryturę mogą starać się także osoby niespełniające wymogu dotyczącego składek. Wyjątek nie dotyczy jednak wszystkich. Świadczenie dostaną tylko Polacy, którzy nie mogli podjąć zatrudnienia z powodu całkowitej niezdolności do pracy. Przysługuje im wówczas renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jej wysokość jest równa wysokości minimalnej emerytury.