Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Nadchodzi europejska emerytura. ZUS nie weźmie w tym udziału
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 07.09.2023 10:40

Nadchodzi europejska emerytura. ZUS nie weźmie w tym udziału

euro-pieniadze-senior
ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS

21 sierpnia br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Ogólnoeuropejskim Indywidualnym Produkcie Emerytalnym (w skrócie: OIPE). Rozwiązanie to pozwoli gromadzić oszczędności w euro i to już od ukończenia 15. roku życia. Co trzeba wiedzieć o europejskiej formie emerytury, kto nie może z niej skorzystać i czy te pieniądze można dziedziczyć?

Czym jest OIPE i jak to działa?

Ogólnoeuropejski Indywidualny Projekt Emerytalny jest nadzorowany przez organy krajowe oraz Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Jego celem jest zapewnienie dodatkowego dochodu na jesień życia, obok emerytury państwowej i państwowych dodatkowych filarów. Jest to rozwiązanie dobrowolne i możliwe do przeniesienia między krajami Unii Europejskiej – zapewnia to elastyczność osobom, które planują emeryturę w różnych państwach członkowskich.

Wprowadzenie OIPE to obowiązek państw członkowskich UE. Polski ustawodawca musiał dostawać przepisy oraz określić warunki, na jakich będzie można w Polsce oszczędzać w ramach OIPE. Produkt ten zbliżony jest do IKE, jeśli chodzi o zasady gromadzenia i inwestowania środków, zasady opodatkowania czy możliwości wypłaty środków – wyjaśnia dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego w komentarzu udzielonym redakcji Biznesinfo.

OIPE składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to faza akumulacji, czyli gromadzenie środków na koncie OIPE. Drugi natomiast to faza dekumulacji, czyli korzystanie ze zgromadzonego majątku. Mamy w tym przypadku cztery możliwe formy wypłat:

  • jednorazowo,
  • w ratach,
  • pomniejszając zgromadzony kapitał,
  • łącząc trzy powyższe formy.

Oszczędności można gromadzić i wypłacać w euro. Najwyższy limit opłat za zarządzanie OIPE wynosi 1 proc. wartości aktywów w skali roku. 

Wielu Polaków nie wie o tym dodatku. 553 zł bez względu na wiek, decyzja zapada już w 30 dni Ważny komunikat dla posiadaczy karty Moja Biedronka. Sieć daje dwa rozwiązania

Kto może z tego skorzystać i czy pieniądze podlegają dziedziczeniu?

Każdy obywatel Unii Europejskiej może gromadzić oszczędności za pośrednictwem OIPE, przy czym środki muszą się mieścić w określonym rocznym limicie – chodzi o kwotę odpowiadającą trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Wpłaty na subkonto OIPE może dokonać osoba fizyczna, która osiągnęła 15 lat. Produkt ten nie ma związku z zatrudnieniem, mogą więc z niego korzystać osoby bezrobotne, przebywające na urlopie macierzyńskim i studenci. Czy przez to, że grupa uprawnionych jest tak liczna, możemy oczekiwać rewolucji w naszym systemie emerytalnym?

Nie spodziewam się, że ta nowa forma oszczędzania przyciągnie tłumy chętnych, ale może się okazać, że grupy, które mają możliwości finansowe, ale dotychczas nie oszczędzali, zainteresują się tą formą oszczędzania. W szczególności pracownicy korporacji międzynarodowych, czy też osoby, których kariera zawodowa realizuje się w różnych państwach UE – mówi nam dr Antoni Kolek.

Umowy o prowadzenie OIPE nie może zawrzeć ktoś, kto ukończył 55. rok życia i zdobył uprawnienia emerytalne. Jeśli natomiast chodzi o kwestię dziedziczenia środków, to założyciel konta OIPE może wskazać jedną lub więcej osób, które dostaną pieniądze zgromadzone na subkoncie po jego śmierci.

Należy też pamiętać, że fundusze będące na koncie i subkoncie OIPE stanowią wspólny majątek małżonków, przy czym na koncie OIPE pieniądze odkłada wyłącznie jeden oszczędzający. Dziennik Gazeta Prawna podkreśla, że ustawa nie przewiduje prowadzenia wspólnego subkonta OIPE dla małżonków. 

Konto i subkonto w OIPE a ZUS

Dostawcami OIPE mogą zostać instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa emerytalne, firmy inwestycyjne, firmy zarządzające aktywami lub zarządzający funduszami alternatywnymi. Według ankiety EIOPA, zainteresowanie świadczeniem OIPE wyraziło 21 podmiotów – czytamy na stronie internetowej europejskaemerytura.pl. Pierwszą firmą z licencją na świadczenie usług OIPE jest Finax – działa m.in. w Polsce, Chorwacji i Czechach.

W ramach OIPE funkcjonować będą krajowe subkonta, otwierane w ramach każdego indywidualnego konta OIPE. Znaczenie subkont jest kluczowe w zarządzaniu oszczędnościami i monitorowaniu funduszy przeznaczonych na przyszłą emeryturę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ma udziału w oszczędzaniu na europejską formę emerytury i nie tworzy kont oraz subkont w ramach OIPE.