Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Nadchodzą rewolucyjne zmiany w prawie spadkowym. Wejdą w życie już 15 listopada
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 04.11.2023 08:25

Nadchodzą rewolucyjne zmiany w prawie spadkowym. Wejdą w życie już 15 listopada

sad-mlotek-sedziowski-pieniadze-spadek
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

W połowie listopada w życie wejdą ważne zmiany w prawie spadkowym – donosi portal infor.pl. Obejmą one m.in. kwestię odrzucania spadku przez dzieci, dziedziczenie w tzw. trzeciej grupie spadkowej oraz katalog sytuacji umożliwiających uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Poniżej wskazujemy szczegóły.

Czym jest prawo spadkowe?

To gałąź prawa cywilnego, która określa, na jakich zasadach przechodzą prawa i obowiązki majątkowe po śmierci ich właściciela. Regulacje obejmują więc przedmiot dziedziczenia, zasady odpowiedzialności za długi spadkowe, osoby uprawnione do dziedziczenia oraz nabywania praw powiązanych ze spadkiem w inny sposób – chodzi tu szczególnie o zapisobierców.

Zbliża się nieprzekraczalna data dla wielu Polaków. Później ZUS już nie przyjmie tych dokumentów 800 plus z warunkami? Polityk wskazał jasno, wielu rodziców nie ma powodu do radości

Uproszczona procedura odrzucania spadku przez dzieci

Do tej pory rodzice małoletnich dzieci, którzy chcieli odrzucić spadek w ich imieniu, musieli zdobyć zgodę sądu opiekuńczego jeszcze zanim złożyli stosowne oświadczenie w tej sprawie. Rodziło to niepotrzebne problemy, gdyż rodzice, którzy taką zgodę uzyskali, byli przekonani, że nie trzeba nic więcej robić w tej sprawie, tymczasem później okazywało się, że ich dzieci stawały się spadkobiercami. Wszystko to wskutek niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku, które to należy dostarczyć w ciągu sześciu miesięcy. Na szczęście, już od 15 listopada procedura ta będzie znacznie prostsza.

Wystarczy, że rodzice złożą stosowne oświadczenie przed sądem lub u notariusza. Nie ma już tu wymogu uprzedniej zgody sądu opiekuńczego, ale jest pewien warunek. Chodzi o to, by dziecko zostało powołane do spadku w wyniku wcześniejszego odrzucenia spadku przez rodzica, natomiast drugi rodzic musi wyrazić w tej sytuacji zgodę na dokonanie opisywanej czynności – tłumaczy adwokat Agnieszka Jakubowska-Gregier na portalu infor.pl. Osoby zainteresowane tematem muszą wiedzieć, że nowe przepisy zadziałają też wobec spadków otwartych przed 15 listopada, pod warunkiem, że został czas na złożenie stosownego oświadczenia.

Jak we wszystkim i tu pojawiają się jednak wyjątki od reguły. Zgodę sądu spadku będzie trzeba bowiem uzyskać, jeśli dziecko ma coś odziedziczyć w pierwszej kolejności (przy założeniu, że sprawa jest już w toku), a sądu opiekuńczego – gdy postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku nie zostało wszczęte. Dokument ten będzie wymagany również wtedy, gdy drugi rodzic, dysponujący władzą rodzicielską, nie zgodzi się na ww. czynności lub gdy sprawy dotyczą osoby małoletniej bądź jej majątku.

Ważne zmiany w prawie spadkowym. Co jeszcze nas czeka?

W wyniku nowelizacji Kodeksu cywilnego zawężony zostanie krąg spadkobierców osoby zmarłej. Chodzi o trzecią grupę spadkową. Zdarzało się, że majątek mógł trafić do ciotecznych i stryjecznych wnuków oraz dalekich krewnych. Teraz jednak będzie mógł przypaść on co najwyżej dziadkom, ich dzieciom i wnukom – przy założeniu braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa, a także zstępnych rodzeństwa spadkodawcy.

Od połowy listopada rozszerzony zostanie też katalog sytuacji, w których można uznać, że spadkobierca jest niegodny dziedziczenia. Chodzi o osoby niepłacące alimentów, a także uporczywie uchylające się od sprawowania pieczy nad spadkodawcą (mówimy w tym kontekście o władzy rodzicielskiej lub małżeńskim obowiązku wzajemnej pomocy).