Na czym polega mediacja?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 31 Stycznia 2021

Na czym polega mediacja?

Mediacja, znana także jako wspomagana negocjacja, pozwala rozwiązywać spory poprzez przyjęcie wspólnie akceptowalnego konsensusu z udziałem osoby trzeciej. Powinna odbywać się według ściśle określonych reguł, z uwzględnieniem wszystkich najważniejszych zasad, aby zakończyła się sukcesem. Zatem na czym polega mediacja i jak ją prowadzić?

Mediacja – co to jest?

Wszyscy doskonale wiemy, że dwie osoby skłócone ze sobą, ze względu na panującą nieprzyjazną atmosferę, bardzo często nie są w stanie dojść do jakiekolwiek porozumienia. Może to wynikać np. z wzajemnej niechęci, która nie pozwala na spokojną dyskusję, trzeźwe spojrzenie na daną sytuację i określenie interesów. Skonfliktowane osoby zwykle mają duże problemy z wzajemną komunikacją, dlatego z pomocą może przyjść osoba trzecia.

Mediacją nazywamy rozwiązywanie sporów z udziałem mediatora. Jest to osoba z zewnątrz, której zadaniem jest ułatwienie kontaktu, ustalenie interesów i dojście do wspólnie akceptowalnego porozumienia. Mediatorem może być każdy z nas. Wszystko tak naprawdę zależy od sytuacji. Jeśli spór dotyczy dwóch osób w rodzinie, mediacja może być skuteczna nawet bez angażowania osób spoza rodziny. Jednak gdy spierają się między sobą dwie firmy, mediatorem zdecydowanie powinna być osoba bezstronna, która jest doświadczona w temacie i zna wszystkie zasady prowadzenia mediacji.

Jak prowadzić mediacje?

Mediacje powinny odbywać się w spokojnej i przyjaznej atmosferze, która będzie sprzyjać dialogowi. Mediator powinien na wstępie zapoznać się z osobami będącymi w sporze i porozmawiać z nimi, a także dowiedzieć się, co jest przedmiotem sporu. Gdy zdobędzie wszystkie niezbędne informacje, będzie mógł szukać potencjalnych rozwiązań, które będą akceptowalne dla obu stron.

Żaden z uczestników mediacji nie może być zmuszony do rozmów. Jeśli jednej ze stron nie będzie odpowiadał sposób rozwiązywania sporu, to ma prawo zrezygnować z mediacji. To oznacza, że mediator może zostać odwołany.

Dobry mediator to taki, który pozostaje całkowicie neutralny i bezstronny, czyli nie popiera żadnej ze stron ani nie opowiada się za konkretnymi rozwiązaniami. Jego misją jest porozmawiać z każdą osobą, która znajduje się w sporze, a następnie przedstawić dostępne rozwiązania. Jeśli mediacja zakończy się sukcesem, mediator musi ją sfinalizować poprzez podpisanie porozumienia – dopiero wtedy można uznać, że mediacja dobiegła końca i zakończyła się sukcesem. Porozumienie musi zostać zawarte w formie pisemnej, gdyż forma ustna zawsze może zostać zakwestionowana przez jedną ze stron.

Mediacja powinna odbywać się w określonej kolejności, z zachowaniem wszystkich zasad:

 • nawiązanie kontaktu mediatora ze stronami sporu,
 • stworzenie atmosfery zaufania i współpracy,
 • rozmowa mediatora z każdą osobą będącą w sporze – gromadzenie informacji,
 • ustalenie, co jest przedmiotem sporu,
 • szukanie potencjalnych rozwiązań,
 • spisanie porozumienia.

Jakimi zasadami musi kierować się dobry mediator?

Jeśli mówimy o poważnych sporach z udziałem dwóch firm, mediator obowiązkowo powinien stosować się do określonych poniżej zasad. Jeśli nie będzie przestrzegał chociażby jednej z nich, to mediacja może zakończyć się klęską. Jakie to są zasady?

 • zasada dobrowolności – mediatorowi nie wolno wywierać nacisku, a strony sporu mogą zrezygnować z mediacji,
 • zasada poufności – mediator ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje, jakie pozyskał na drodze mediacji,
 • zasada bezstronności – mediator nie może opowiadać się za którąkolwiek ze stron sporu, nie może przyjmować dodatkowych korzyści, wykraczających poza ustalone wynagrodzenie,
 • zasada bezpieczeństwa – mediator musi traktować każdą ze stron równo i z szacunkiem,
 • zasada neutralności – mediator nie może wysuwać żadnych konkretnych propozycji zakończenia sporu, ponieważ to skonfliktowane osoby muszą zadecydować o ostatecznym charakterze porozumienia,
 • zasada przestrzegania prawa – mediator musi pamiętać, że jakiekolwiek porozumienie musi być zgodne z obowiązującym prawem.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News