BiznesINFO.pl
entrepreneur-593378

https://pixabay.com/pl/photos/przedsi%C4%99biorca-starcie-uruchomienie-593378/

Na co zwrócić uwagę, wypełniając wniosek o dotację z PUP?

25 Maja 2021

Autor tekstu:

Dominik Górecki

Udostępnij:

Bezrobotny, który chce otrzymać dotację z PUP (Powiatowego Urzędu Pracy) na otwarcie własnej działalności gospodarczej, powinien wypełnić wniosek. Na co wówczas powinien zwrócić uwagę?

Na wstępie należy podkreślić, że o dotację z PUP mogą ubiegać się wyłącznie osoby bezrobotne. Mamy tu na myśli osoby, które zarejestrowały się w urzędzie pracy jako bezrobotni. Jest to podstawowy, ale – rzecz jasna – niejedyny warunek, który należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie.

Kto nie może liczyć na dotację?

Nie każdy bezrobotny może otrzymać dotację z urzędu pracy. Na środki nie mogą liczyć osoby, które:
– studiują dziennie,
– prowadziły działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
– bez uzasadnienia odmówiły przyjęcia oferty pracy przez PUP
– w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku popełniły przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu (np. fałszowanie faktur),
– otrzymały już wcześniej bezzwrotne dofinansowanie publiczne na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub złożyły wniosek w innym PUP,
– zarejestrowały się jako bezrobotne później niż na 3 miesiące przed złożeniem wniosku o dotację.


Koszty i zyski

PUP, jak każda instytucja udzielająca dotacji, chce mieć pewność, że beneficjent dobrze wykorzysta otrzymaną pomoc finansową. Dlatego też często wymaga od wnioskodawcy przemyślanego biznesplanu. Na podstawie między innymi tego dokumentu PUP weryfikuje wniosek.
Nie istnieje jeden określony formularz biznesplanu, lecz wiadomo, że wnioskodawca powinien w nim zamieścić przewidywane koszty prowadzenia działalności. Powinien on, przynajmniej orientacyjnie, wiedzieć, ile wyniesie go np.: remont lokalu, zakup odpowiednich narzędzi, reklama, księgowość czy składki ZUS.
Z drugiej strony przyszły przedsiębiorca powinien podać realną kwotę zysków, przewyższającą bieżące koszty prowadzenia działalności.
W biznesplanie należy też uwzględnić kwestie nie tylko finansowe. PUP może np. zwrócić uwagę na to, czy lokal, w którym potencjalny beneficjent chce prowadzić działalność, będzie się do tego nadawał.

Wnioskowana kwota i przeznaczenie środków

Maksymalna kwota dotacji z PUP jest uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W 2021 roku beneficjent może zatem liczyć na dofinansowanie co najwyżej w wysokości 32-33 tys. zł. Rzadko jednak zdarza się, by PUP przyznał maksymalną kwotę.
Inną sprawą jest przeznaczenie dotacji. Nie można jej wydawać na pokrycie kosztów bieżących, np. ubezpieczenia społecznego, opłacenia rachunku za zużycie energii albo zakupu paliwa do samochodu.

Znajomość rynku

W biznesplanach zazwyczaj uwzględnia się także znajomość rynku. Dlatego też beneficjent w dokumencie dokonuje analizy rynku. Informuje, do kogo chciałby trafić ze swoim produktem lub usługą, określa swoje mocne i słabe strony, opisuje konkurencję, a nawet potencjalne zagrożenia dla funkcjonowania jego biznesu. W przypadku tych ostatnich pozytywną rzeczą byłoby wskazanie, jak sobie z nimi zamierza poradzić.

Kwalifikacje i doświadczenie

Dla PUP istotne będą kwestie kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia wnioskodawcy. Urząd może sceptycznie podejśc do wniosku osoby, która chce zajmować się naprawą sprzętu komputerowego, a nigdy nie pracowała w firmie o takim profilu, nie posiada wykształcenia w tej dziedzinie ani nie ukończyła żadnego kursu w tym zakresie.
Jednakże brak doświadczenia i kwalifikacji nie zawsze będą działały dyskwalifikująco. Wszystko zależy od tego, na czym polega pomysł na biznes i w jaki sposób wnioskodawca zamierza się rozwijać. Nie ma bowiem przeciwwskazań, by już po otwarciu działalności dokształcał się.

Wkład własny

Pojęcie wkładu własnego funkcjonuje przy wielu dotacjach. Wkładem własnym mogą być nie tylko własne środki beneficjenta, ale np. należący do niego lokal, samochód albo sprzęt, które będzie mógł wykorzystywać w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wnioskodawca może zadeklarować we wkładzie własnym swoją pracę, np. pomalowanie pomieszczenia, w którym zamierza świadczyć usługi.
PUP jednak – głównie ze względu na to, że pomoc skierowana jest do osób bezrobotnych – nie wymaga wkładu własnego, aczkolwiek warto wykazać choćby symboliczny wkład własny (przynajmniej niewielką sumę pieniędzy albo chociaż posiadany sprzęt).

Tworzenie miejsc pracy

PUP, analizując wniosek, będzie także zwracał uwagę na to, czy beneficjent zamierza prowadzić działalność jednoosobowo, czy też deklaruje utworzenie innych miejsc pracy. Oczywiście jednoosobowa działalność nie jest zdyskwalifikowana, lecz priorytetem dla urzędu będą przyszli przedsiębiorcy, którzy planują ztrudniać inne osoby.

Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem

Beneficjent musi liczyć się z tym, że będzie zobowiązany rozliczyć się ze sposobu spożytkowania dotacji. Urząd ma prawo żądać okazania faktur za prace remontowe czy zakup sprzętu. Sprawdzi też, czy rzeczywiście wnioskodawca posiada sprzęt wykazany na fakturze. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z umową może skutkować jej zwrotem wraz z odsetkami.

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Franczyza – wady i zalety tej metody prowadzenia działalności

Czytaj więcej >