BiznesINFO.pl
clock-1461689 1920

https://pixabay.com/pl/photos/zegar-czas-listy-obserwowanych-1461689/

Liczba godzin pracy w miesiącu - jak ją prawidłowo ustalić?

2 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Bassa Iwona

Udostępnij:

Liczba godzin do przepracowania w miesiącu w ramach umowy o pracę jest regulowana przez przepisy Kodeksu pracy. Oczywiście zależy również od wymiaru etatu – całego lub jego części. Standardowy czas pracy wynosi 8 godzin na dobę, pięć dni w tygodniu i nie przekracza 40 godzin tygodniowo, a z nadgodzinami 48 godzin tygodniowo. Wiadomo, że poszczególne miesiące mają różną liczbę dni – od 28 do 31. Jak zatem prawidłowo obliczyć liczbę godzin pracy w danym miesiącu?Ustalanie liczby godzin do przepracowania w miesiącuLiczbę godzin, którą zobligowana jest przepracować w danym miesiącu osoba zatrudniona na umowę o pracę, ustala się w sposób przewidziany w Kodeksie pracy. Obliczenie przebiega następująco:
• trzeba pomnożyć 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni wypadających w danym miesiącu;
• do otrzymanego wyniku należy dodać iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca danego miesiąca, przypadających od poniedziałku do piątku.


Warto zauważyć, że każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Ponadto wszelkie usprawiedliwione nieobecności w pracy również obniżają tę liczbę.


Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, procedura ustalania godzin do przepracowania w danym miesiącu pozostaje taka sama, tylko ustalony wymiar czasu pracy obniża się proporcjonalnie do etatu pracownika.


Przykładowe ustalenie godzin pracy przypadających w maju 2021 roku wygląda następująco:
• 40 godzin (tygodniowa norma czasu pracy) mnożymy przez 4 (liczba pełnych tygodni), co daje 160 godzin;
• 8 godzin (liczba godzin wynikających z dobowej normy czasu pracy) mnożymy przez 1 (liczba dni pozostałych do końca miesiąca od poniedziałku do piątku), co równa się 8 godzin;
• sumujemy 160 i 8, otrzymując wynik 168 godzin dla pełnoetatowca;
• ponieważ święta ustawowo wolne od pracy, czyli 1 i 3 maja przypadają w sobotę i poniedziałek, należy odjąć dwa razy po osiem godzin z puli 168 godzin, co daje nam 152 godziny do przepracowania.


Godziny pracy w poszczególnych miesiącach 2021 roku


Liczba godzin do przepracowania w poszczególnych miesiącach 2021 roku przedstawia się następująco:
• styczeń – 152 godziny pracy
• luty 2021 – 160
• marzec 2021– 184
• kwiecień 2021 –168
• maj 2021 – 152
• czerwiec 2021 – 168
• lipiec 2021– 176
• sierpień 2021 –176
• wrzesień 2021 – 176
• październik 2021 – 168
• listopad 2021 – 160
• grudzień 2021 – 176.

Jak wynika z powyższego zestawienia, najbardziej pracowitym miesiącem jest marzec, najmniej godzin do przepracowania przypada zaś na styczeń oraz maj.Kto ustala liczbę godzin pracy?Prawidłowe ustalenie liczby godzin pracy w danym miesiącu, jak również w całym okresie rozliczeniowym, trwającym od 4 do 12 miesięcy, leży po stronie pracodawcy. To pracodawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie zapisów dotyczących obliczania czasu pracy zawartych w Kodeksie pracy. Naruszenie obowiązujących norm jest wykroczeniem, za które podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 30 tysięcy złotych. Instytucją upoważnioną do kontrolowania pracodawców w tym zakresie jest Państwowa Inspekcja Pracy.Czas pracy zarządców i kierownikówW Kodeksie pracy znajduje się zastrzeżenie, że osoby zarządzające zakładem pracy w imieniu pracodawcy oraz kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych nie podlegają czasowi pracy ustalonemu na 40 godzin tygodniowo. Wymiar pracy takich osób może być bardziej elastyczny i wykraczać ponad przepisane prawem normy.


Zagadnienie czasu poświęconego na pracę zupełnie inaczej przedstawia się w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, umowie-zleceniu lub o dzieło. Liczba godzin do przepracowania w miesiącu nie podlega odgórnej regulacji, chyba że co innego wynika z treści umowy.


Podsumowując, można stwierdzić, że liczba godzin pracy wynikająca z etatu nie jest stała, waha się z miesiąca na miesiąc i zależy od ilości dni w danym miesiącu oraz świąt przypadających w dni tygodnia inne niż niedziela. Obowiązek ustalenia właściwego wymiaru czasu pracy leży po stronie pracodawcy i wynika z przepisów Kodeksu pracy.


Opracowano na podstawie:
https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/3052493,Wymiar-czasu-pracy-jak-obliczyc-liczbe-godzin-pracy-w-miesiacu.html

Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, jannonivergall

Praca

Ukraińcy mogą zarobić więcej od Polaków. Pracodawcy skłonni im lepiej zapłacić

Czytaj więcej >
Biedronka proponuje 2 w 1. Będzie szukać pracowników do pracy w kurortach.

Praca

Biedronka rekrutuje do pracy w nadmorskich kurortach. Sieciówka kusi wakacjami połączonymi z pracą

Czytaj więcej >