Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Kiedy wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje? Przypadki
Przemysław Terlecki
Przemysław Terlecki 10.07.2019 02:00

Kiedy wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje? Przypadki

biznes-info-640x433
Biznesinfo.pl

Kiedy wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje? Przypomnijmy na początku, że wynagrodzenie chorobowe przysługuje tym pracownikom, którzy stają się niezdolni do pracy w okresie obowiązywania ochrony ze strony ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego. Jeśli więc dana osoba nie miała opłaconych tych ubezpieczeń w momencie wystąpienia choroby lub wypadku, nie ma prawa do świadczeń.

Niezdolność do pracy, którą spowodował wypadek podczas jej wykonywania, upoważnia nas do pobierania świadczenia z opłacanego wcześniej ubezpieczenia wypadkowego. Tak jest w większości przypadków. Jeśli jednak ubezpieczenia wypadkowego nie opłacaliśmy, a opłacane przez nas było ubepieczenie chorobowe, świadczenie pobieramy właśnie z niego.

Kiedy wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje?

Świadczenie chorobowe nie jest jednak wypłacane w pewnej puli przypadków, które ignorują nawet fakt, że formalnie dana osoba spełniła wszystkie wymogi potrzebne do tego, by świadczenie chorobowe uzyskać. Do takowych zaliczają się - przebywanie na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim, tacierzyńskim, jest aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności w więzieniu. Jeśli natomiast pracownik decyduje się na podjęcie pracy zarobkowej w okresie obowiązywania świadczenia chorobowego - traci je.

Ubezpieczenie chorobowe nie będzie także źródłem świadczeń chorobowych, jeśli nie upłynął okres wyczekiwania, którym obłożony jest pracownik. Okres ten jest czasem, po którym dopiero dana osoba ma prawo do uzyskania świadczenia chorobowego.

W przypadku pracowników mowa o tzw. obowiązkowym ubezpieczeniu chorobowym i okres oczekiwania wynosi 30 dni. W przypadku zaś zleceniobiorców występuje tzw. dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, co do którego okres wyczekiwania to 90. Przed upływem tego czasu pracownikowi nie przysługuje świadczenie chorobowe bez względu na uszczerbek na zdrowiu.