BiznesINFO.pl
coins-521523 1920

https://pixabay.com/pl/photos/monety-banknoty-pieniądze-płacić-521523/

Jak rozliczyć przychody z innych źródeł?

27 Maja 2021

Autor tekstu:

Marta Dobrzycka

Udostępnij:

Zdarza się, że przedsiębiorca uzyskuje przychody z innych źródeł, których nie można przyporządkować do żadnej z podstawowych kategorii. Trzeba je odpowiednio rozpoznać i opodatkować, gdyż zazwyczaj są to przychody opodatkowane. Jak prawidłowo rozliczyć zatem przychody z innych źródeł?

Z artykułu dowiesz się:

 • Co to są przychody z innych źródeł?

 • Jakie mogą być źródła innych przychodów?

 • Czy przychody z innych źródeł należy rozliczyć z fiskusem?

Czym są przychody podatnika?

Przychodem przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą są wszelkie  przysporzenia majątkowe, które do nie wpływają. Źródła przychodów mogą być zróżnicowane i ich poprawne zakwalifikowanie leży po stronie podatnika. Od tego zależy ten sposób opodatkowania przychodów. 

Jeśli przedsiębiorca otrzymuje przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej są to wszelkie kwoty należne, nawet jeśli nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przychody te mogą być związane bezpośrednio ze sprzedażą lub produkcją dóbr i usług, ale także pochodzić z innych wykonywanych w ramach działalności gospodarczej czynności. 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa między innymi takie źródła przychodów:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;

 • działalność wykonywana osobiście;

 • pozarolnicza działalność gospodarcza;

 • działy specjalne produkcji rolnej;

 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. 

Czym są przychody z innych źródeł?

Za przychody z innych źródeł uznać możemy wszystkie przychody niewymienione  ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niestety w ustawie nie zawarto definicji przychodu z innego źródła. W artykule 20 tej ustawy zawarto jedynie przykładowe źródła przychodów, które możemy uznać za inne źródła przychodu. Są to:

 • przychody osiągane z działalności niezarejestrowanej (zdefiniowanej w ustawie Prawo przedsiębiorców);

 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego;

 • alimenty;

 • stypendia;

 • dopłaty i nagrody;

 • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny;

 • należne przychody z działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego;

 • przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych.

Opodatkowanie przychodów z innych źródeł

Oczywiście przychody zazwyczaj podlegają opodatkowaniu, nawet jeśli są to przychody z tzw. innych źródeł. Dobra wiadomość jest taka, że może zdarzyć się, że nie wszystkie przychody pochodzącego z innych źródeł będą podlegać opodatkowaniu. Zawsze każdy przypadek należy sprawdzić indywidualnie, a w razie wątpliwości warto zasięgnąć interpretacji indywidualnej w urzędzie skarbowym. 

Na przykład nieopodatkowane będą przychody z alimentów na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia oraz dzieci otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny bez względu na ich wiek. 

Jak należy rozliczyć przychody z innych źródeł?

Na podatniku, który otrzymuje dochody z innych źródeł ciąży obowiązek samodzielnego ustalenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych i jego zapłaty do urzędu skarbowego. Dzieje się tak, bo podmiot wypłacający przychody z innych źródeł nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy.

Przychody z innych źródeł rozliczyć trzeba w związku z tym w deklaracji PIT-36, w której wykazuje się dochody, od których płatnik nie pobrał zaliczki. Warto wiedzieć, że przychody z innych źródeł opodatkowane są według skali podatkowej. Przychody z innych źródeł należy połączyć z przychodami, które również opodatkowane są według skali podatkowej. Przychody można też pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów. 

Warto wiedzieć, że na podmiocie wypłacającym przychody z innych źródeł ciąży obowiązek sporządzenia i wysłania do podatnika i urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika informacji PIT-8C.

Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, jannonivergall

Praca

Ukraińcy mogą zarobić więcej od Polaków. Pracodawcy skłonni im lepiej zapłacić

Czytaj więcej >
Biedronka proponuje 2 w 1. Będzie szukać pracowników do pracy w kurortach.

Praca

Biedronka rekrutuje do pracy w nadmorskich kurortach. Sieciówka kusi wakacjami połączonymi z pracą

Czytaj więcej >