Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Koszty Uzyskania Przychodów

Koszty Uzyskania Przychodów

pieniądze-gotówka
13.03.2023 11:09 Ulga na dojazdy do pracy. Wielu może odliczyć nawet 3600 zł, a niektórzy jeszcze więcej

Ulga na dojazdy do pracy to jedynie uproszczona nazwa kosztów uzyskania przychodu. Może z niej skorzystać każdy podatnik, który uzyskuje wynagrodzenie na podstawie stosunku pracy. Wydatki w konkretnej kwocie można samodzielnie odliczyć w rocznej deklaracji podatkowej, chyba że wcześniej zrobi to za nas pracodawca. Przykład: w skali roku 3600 zł odliczą ci, którzy pracują w innym mieście. Należy pamiętać, że wysokość odliczenia nie jest równoznaczna z tym, co w efekcie zostanie w naszej kieszeni – w podanym przykładzie będzie to ok. 100 zł.

calculator-428294 1920
04.06.2021 02:00 Koszty uzyskania przychodu (KUP) a inne koszty w działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca ponosi wydatki związane z prowadzeniem swojej działalności gospodarczej. Ma on możliwość zakupów „na firmę” i późniejszego wliczania ich w koszty uzyskania przychodu. Czy są koszty związane z działalnością gospodarczą, które nie podlegają pod KUP?

business-1149630 1920
31.05.2021 02:00 Etat czy własna działalność

Swego czasu umowa o pracę była normą. Każdy pracownik dążył do tego, aby podpisać ją na czas nieokreślony. Coraz częściej spotykamy się jednak z chęcią zawarcia umowy B2B. Kolejną kwestią jest fakt, że mamy chęć dorabiać do już obecnej pracy. Co jest więc bardziej opłacalne – etat czy własna działalność?

coins-521523 1920
27.05.2021 02:00 Jak rozliczyć przychody z innych źródeł?

Zdarza się, że przedsiębiorca uzyskuje przychody z innych źródeł, których nie można przyporządkować do żadnej z podstawowych kategorii. Trzeba je odpowiednio rozpoznać i opodatkować, gdyż zazwyczaj są to przychody opodatkowane. Jak prawidłowo rozliczyć zatem przychody z innych źródeł?Z artykułu dowiesz się:Co to są przychody z innych źródeł?Jakie mogą być źródła innych przychodów?Czy przychody z innych źródeł należy rozliczyć z fiskusem?

KPiR
23.05.2021 02:00 Koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej

Początkujący przedsiębiorcy muszą liczyć się z wieloma obowiązkami, których przy prowadzeniu działalności muszą przypilnować. Tyczy się to chociażby podatków, których wysokość w większości przypadków oblicza się na podstawie przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Czym więc one dokładnie są? Koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej – jak je rozumieć?

calculator-913162 1920
22.05.2021 02:00 Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Jak rozliczać koszty w czasie?

Ustawa o rachunkowości stanowi, że przedsiębiorstwa powinny ujmować wyniki swojej działalności w zakresie przychodów i kosztów zgodnie z zasadą periodyzacji, czyli z zachowaniem podziału na okresy. Pod pojęciem kosztów rozumie się wszelkie nakłady finansowe, jakie ponosi firma, aby wygenerować przychody. Koszty można podzielić ze względu na strukturę wewnętrzną, miejsce powstawania, proces produkcji czy właśnie okres, którego dotyczą. Rozliczenia międzyokresowe kosztów to rozliczenia w czasie kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Ujmuje się je ewidencji na koncie 640, dokładnie pod tą nazwą: Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Ze względu na specyfikę koszty dzielą się na rozliczenia międzyokresowe czynne oraz bierne.

briefcase-1578138 1920
21.05.2021 02:00 Amortyzacja środków trwałych - jaką metodą ustalić odpisy amortyzacyjne?

Prowadzenie działalności wymaga inwestowania w nią oraz dokładania starań, by się rozwijała. Inwestowanie w składniki majątkowe jest często nieodzowną częścią bycia przedsiębiorcą. Wydatki, które ponosimy, mogą zostać częściowo zrekompensowane dzięki istnieniu ulg podatkowych i odpisów amortyzacyjnych.

car-407165 1920
21.05.2021 02:00 Amortyzacja środków trwałych - metoda liniowa

Amortyzacją środków trwałych nazywamy pomniejszanie ich wartości. Amortyzacja podatkowa to sposób, w który przedsiębiorca może zaoszczędzić pieniądze poprzez odpisywanie określonych kwot w koszty firmy. Jakie są metody amortyzacji i czym charakteryzuje się amortyzacja liniowa?