BiznesINFO.pl
car-407165 1920

https://pixabay.com/photos/car-fashion-hand-style-watch-407165/

Amortyzacja środków trwałych - metoda liniowa

21 Maja 2021

Autor tekstu:

Małgorzata Młynarczyk

Udostępnij:

Amortyzacją środków trwałych nazywamy pomniejszanie ich wartości. Amortyzacja podatkowa to sposób, w który przedsiębiorca może zaoszczędzić pieniądze poprzez odpisywanie określonych kwot w koszty firmy. Jakie są metody amortyzacji i czym charakteryzuje się amortyzacja liniowa?

Czym jest amortyzacja środków trwałych?

Na skutek wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zużywają się składniki majątkowe firmy, których wartość z czasem staje się mniejsza od początkowej. Środki trwałe, o których mowa, to między innymi budynki, budowle, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty będące składową majątku działalności gospodarczej. Przy ich zakupie należy ustalić koszt ich zużywania w danym czasie. Określoną kwotę wpisuje się regularnie w koszty firmy. Amortyzacją środków trwałych nazywane jest odzwierciedlenie zużywania się rzeczonych środków przez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Możemy wyróżnić kilka sposobów amortyzacji:

 • amortyzacja liniowa,

 • amortyzacja degresywna,

 • amortyzacja progresywna, naturalna.


Amortyzacja liniowa - co to?

Amortyzacja liniowa środków trwałych uznawana jest za najbardziej popularny i najprostszy sposób amortyzacji. Podatnik, który wybiera ten sposób amortyzacji, zakłada, że środek trwały będzie zużywał się równomiernie w ciągu całego okresu użytkowania. Przez cały czas amortyzacji odkładana jest jedna, stała kwota, która stanowi stawkę amortyzacji. Odpisy wykonywane są w równych ratach - co miesiąc, raz na kwartał lub jednorazowo. Wysokość stawki ustala jest na podstawie wartości znajdujących się w tabeli rocznych stawek amortyzacyjnych. W trakcie trwania amortyzacji, stawka może zostać zmniejszona, a zmiana kwoty może być przez podatnika dokonywana wielokrotnie, między innymi w sytuacjach mniejszej eksploatacji i zużywania się środka. 

Żeby amortyzować środki trwałe metodą liniową, podatnik powinien:

 • ustalić wartość początkową środka trwałego,

 • określić rodzaj środka trwałego i przypisać go do odpowiedniej grupy KTŚ, wprowadzając go tym do ewidencji środków trwałych,

 • wskazać wartość procentową amortyzacji, ustaloną na podstawie tabeli rocznych stawek amortyzacyjnych,

 • obliczyć wartość odpisu amortyzacyjnego.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się aż do momentu postawienia środków trwałych w stan likwidacji, stwierdzenia ich niedoboru lub zrównania się wartości początkowej z wysokością umorzenia.

Wszystkie stawki amortyzacyjne zawarte są w załączniku nr 1 Ustawy PIT oraz CIT, a te ustalane są na podstawie Klasyfikacji Środków Trwałych. 

Przykładowe amortyzacyjne stawki roczne wynoszą:

 • dla budynków mieszkalnych - 2,5%,

 • dla samochodów osobowych - 20%,

 • dla samochodów ciężarowych - 20%,

 • dla zespołów komputerowych - 30%.

Jak wyliczyć wysokość miesięcznego odpisu?

W zależności od tego, do jakiej grupy zalicza się nasz środek trwały, z jego kwoty początkowej obliczamy odpowiedni procent, podany w tabeli stawek z Ustawy PIT i CIT, a następnie dzielimy przez 12.

Przykład.

Pani Anna zakupiła samochód osobowy na rzecz swojej działalności gospodarczej. Jego wartość początkowa wynosi 24 000 zł. Roczna stawka amortyzacji dla samochodów osobowych wynosi 20%, w związku z tym kwotą rocznego odpisu jest 4 800 zł, a miesięczny odpis wynosi 400 zł. Pojazd będzie amortyzowany przez 5 lat.

Amortyzacja liniowa przyspieszona

Są określone sytuacje, w których zużycie środka trwałego następuje szybciej. Może się tak zdarzyć, gdy są one używane bardzo intensywnie lub w warunkach, które powodują szybszą eksploatację. Dla takich przypadków stawki amortyzacyjne zostają podwyższone. Stawka amortyzacyjna jest wtedy mnożona przez określony w przepisach współczynnik. Maksymalne współczynniki w zależności od rodzaju środka trwałego, wynoszą:

 • dla budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych - 1,2;

 • dla budynków i budowli używanych w warunkach złych - 1,4;

 • dla maszyn, urządzeń oraz środków transportu używanych intensywniej do warunków przeciętnych lub wymagających szczególnej sprawności technicznej - 1,4;

 • dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grup 4-6 i 8  KTŚ - 2,0.

Amortyzacja liniowa indywidualna

W przepisach znajdziemy regulację dotyczącą możliwości ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej. Jest to możliwe w przypadku poddania amortyzacji środków trwałych używanych lub ulepszonych, które pierwszy raz są wprowadzane do ewidencji środków trwałych danego podatnika. W takich sytuacjach ustawowo ustalony jest czas minimalnej amortyzacji. Czas maksymalnej amortyzacji jest dowolny, przez co nie ma minimalnej stawki. 

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Czytaj więcej >