Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Koszty uzyskania przychodu (KUP) a inne koszty w działalności gospodarczej
Małgorzata Młynarczyk
Małgorzata Młynarczyk 04.06.2021 02:00

Koszty uzyskania przychodu (KUP) a inne koszty w działalności gospodarczej

calculator-428294 1920
https://pixabay.com/photos/calculator-the-hand-calculate-count-428294/

Każdy przedsiębiorca ponosi wydatki związane z prowadzeniem swojej działalności gospodarczej. Ma on możliwość zakupów „na firmę” i późniejszego wliczania ich w koszty uzyskania przychodu. Czy są koszty związane z działalnością gospodarczą, które nie podlegają pod KUP?

Koszty uzyskania przychodu - KUP

Jeżeli przedsiębiorca rozlicza się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych lub przez podatek liniowy, mają prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodów.

Przepisy prawne, a dokładniej Artykuł 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, definiuje co może być określane mianem kosztów uzyskania przychodu. Są to koszty, które zostały poniesione na poczet osiągnięcia przychodów lub zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów. Istnieją jednak ograniczenia, które zostały określone w Artykule 23 ww ustawy. Wyłączone są między innymi koszty:

 • związane z reprezentacją firmy,

 • nabycia gruntów,

 • odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego,

 • spłat rat kredytów i pożyczek,

 • ubezpieczenia AC pojazdu osobowego,

 • odsetki spowodowane nieterminową spłatą zobowiązań podatkowych i budżetowych,

 • nabycia środków trwałych lub ich unowocześnienia - m.in. lokale, samochody, urządzenia, wyposażenie, domy, podlegają pod amortyzację środków trwałych i są traktowane jak koszty uzyskania przychodu przez odpisy amortyzacyjne.

Koszty uzyskania przychodu muszą być odpowiednio udokumentowane. Za dowody księgowe uznaje się faktury, faktury VAT RR, rachunki, dokumenty celne czy umowę sprzedaży.

Koszty w działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności łączy się także z ponoszeniem kosztów na jej rzecz, które pozwalają mu utrzymać źródło przychodów.

Wydatki rozpoczynają się już na etapie zakładania działalności gospodarczej, podczas którego musimy uiścić odpowiednie opłaty w urzędzie skarbowym, wyrobić pieczątkę, zakupić potrzebne materiały związane z biurem czy wykupić usługi związane z rozwojem naszej działalności w internecie. 

Samo prowadzenie działalności gospodarczej jest też podstawą do regularnych wydatków związanych z obowiązkowymi składkami, czyli na:

 • ubezpieczenie emerytalne,

 • ubezpieczenie zdrowotne,

 • ubezpieczenie rentowe,

 • ubezpieczenie wypadkowe,

 • fundusz pracy. 

Koszty związane z działalnością stanowią także wynagrodzenia pracowników, a także usługi, bez których ciężko byłoby się obyć przedsiębiorcy. Niektóre z nich to:

 •  opłaty za czynsz lub wynajem,

 • opłaty za internet,

 • opłaty za przelewy bankowe,

 • odsetki od kredytów i pożyczek bankowych,

 • opłaty związane z eksploatacją auta,

 • usługi reklamowe,

 • usługi księgowe,

 • usługi ochroniarskie,

 • podatki od nieruchomości,

 • ubezpieczenie lokalu oraz środków trwałych,

 • opłaty związane z telefonem,

 • opłaty za wodę czy energię,

 • opłata za dokonanie remontu biura.

Podatek od towarów i usług a koszty w działalności gospodarczej

Całość lub część podatku VAT także może stanowić koszty podatkowe. W momencie, gdy przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odliczenia VAT, zaksięgowana w Księdze przychodów i rozchodów może być wartość brutto usługi czy rzeczy. VAT nie może być odliczony choćby w przypadku noclegów hotelowych czy kosztów związanych z pojazdem. Mamy możliwość dołączenia do KUP 100% podatku VAT i całości kosztów, które ponieśliśmy w przypadku wykorzystywania pojazdu wyłącznie do celów działalności gospodarczej oraz jeżeli pojazd zgłoszony jest do urzędu skarbowego na druku VAT-26.