BiznesINFO.pl
time-5193038 960 720

https://pixabay.com/photos/time-work-clock-coffee-planning-5193038/

Ile powinien wynosić okres rozliczeniowy czasu pracy? Sprawdzamy!

31 Maja 2021

Autor tekstu:

Fiałkowska Anna

Udostępnij:

Ile powinien wynosić okres rozliczeniowy czasu pracy? Co to właściwie jest okres
rozliczeniowy i w jaki sposób jest regulowany? Jak obliczyć wymiar czasu pracy pracownika? Na wszystkie pytania odpowiadamy w poniższym praktycznym poradniku.
Ile powinien wynosić okres rozliczeniowy czasu pracy? Odpowiedź w Kodeksie pracy
Ile powinien wynosić okres rozliczeniowy czasu pracy? Jeśli chodzi o kwestię czasu pracy,
to jest ona uregulowana w Kodeksie pracy. Czas pracy nie może więc przekraczać 8 godzin na dobę oraz przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, który jest wskazany w przyjętym okresie rozliczeniowym. Z kolei okres rozliczeniowy,
przyjęty w danej firmie, jest podstawą wyznaczającą ramy czasu pracy. Na jego podstawie wyliczany jest wymiar czasu pracy pracownika. To także dzięki niemu można dokonać ustaleń, czy nie zostaną przekroczone normy czasu pracy. Ile powinien wynosić okres rozliczeniowy czasu pracy? Istnieje zasada, że okres rozliczeniowy nie może przekraczać 4 miesięcy. Jeśli chodzi o planowanie czasu pracy dla maksymalnego okresu, czyli czteromiesięcznego, należy pamiętać o przestrzeganiu norm czasu pracy. Chodzi tutaj między innymi o dobową normę czasu pracy oraz zapewnienie nieprzerwanego odpoczynku, który musi wynosić 35 godzin. Okres rozliczeniowy, który jest określany w miesiącach, rozpoczyna się wraz z początkiem pierwszego dnia oraz kończy z upływem dnia ostatniego danego ostatniego miesiąca okresu
rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy jest ustalany przez zakładową organizację związkową. Jeśli w firmie nie istnieje taka organizacja, to pracodawca musi sam ustalić okres rozliczeniowy oraz wskazać go w regulaminie pracy lub w obwieszczeniu pracowniczym.


Czy można go wydłużyć i ile powinien wynosić okres rozliczeniowy czasu pracy?
Czy istnieje wskaźnik, ile powinien wynosić okres rozliczeniowy czasu pracy i czy można go
wydłużyć? Na podstawie ustawy o związkach zawodowych oraz zmianie ustawy Kodeksu pracy z 2013 roku można stwierdzić, że istnieje możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego. Nie może on jednak być dłuższy niż 12 miesięcy. Co więcej, wydłużenie okresu musi powstać na drodze szczególnych potrzeb pracodawcy, na przykład
organizacyjnych lub technicznych. Nie może także wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Ile powinien wynosić okres rozliczeniowy czasu pracy? Warto rozważyć obecnie także zapisy ustawy antykryzysowej. Na jej mocy pracodawcy mogą skorzystać z możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego pracy do 12 miesięcy. Warunkiem jest, aby było to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technologicznymi albo dotyczącymi
organizacji czasu pracy. Taka możliwość dotyczy wszystkich systemów pracy, co jest dodatkowo wspierane przez ustawę o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, która została uchwalona w 2009 roku.


Ile powinien wynosić okres rozliczeniowy czasu pracy? Kwestia systemu pracy
Ile powinien wynosić okres rozliczeniowy czasu pracy? Aby został on dobrze określony,
należy uwzględnić system czasu, w którym pracuje dany pracownik. Maksymalna długość okresu rozliczeniowego jest od tego uzależniona. Jak już wspomnieliśmy, najdłuższy okres może wynosić 12 miesięcy, a najkrótszy – 1 miesiąc. Na podstawie systemu pracy można wyróżnić konkretne długości okresów rozliczeniowych. Ile powinien wynosić okres rozliczeniowy czasu pracy? W systemie podstawowym, czyli wynoszącym 8 godzin
dziennie, długość okresu może wynosić maksymalnie 4 miesiące. Od tej zasady są wyjątki i możliwe jest wydłużenie do 6 albo 12 miesięcy, jeśli zostaną spełnione konkretne wymogi. Do 6 miesięcy wydłuża się okres w firmach zajmujących się rolnictwem oraz hodowlą, a także pilnowaniem mienia i ochroną osób. Jeśli te branże borykają się z nietypowymi warunkami pracy (na przykład sezonowością, warunkami atmosferycznymi), to istnieje możliwość
wydłużenia okresu do 12 miesięcy. Mowa tutaj oczywiście o sytuacji, w której nie ma ekonomicznego kryzysu. Jeśli chodzi o równoważne systemy czasu pracy, to maksymalna długość okresu rozliczeniowego wynosi 1 miesiąc. Może zostać wydłużona czasami
do 3 albo 4 miesięcy. W tak zwanym ruchu ciągłym okres rozliczeniowy nie może przekroczyć 1 miesiąca. Jest to system stosowany w firmach pracujących 24/7. Natomiast w zadaniowym i
przerywanym systemie czasu pracy okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 4 miesiące. Ile powinien wynosić okres rozliczeniowy czasu pracy dla systemu skróconego tygodnia pracy oraz systemu pracy weekendowej? Wówczas maksymalna długość okresu to 1 miesiąc. Warto wiedzieć, że w trakcie tworzenia grafiku pracowniczego należy pamiętać o tych zasadach.
Ile powinien wynosić okres rozliczeniowy czasu pracy? Dokumentacja i odpoczynek
Ile powinien wynosić okres rozliczeniowy czasu pracy? Jak go dokumentować? Po przyjęciu
konkretnego okresu rozliczeniowego, który pasuje do systemu pracy, należy ustalić go w regulaminie pracy albo układzie zbiorowym. Jeśli firma zatrudnia mniej niż 20 osób lub nie istnieje konieczność prowadzenia takich dokumentów, to okres rozliczeniowy może być ustalony w obwieszczeniu. Musi ono być dostępne przez 2 tygodnie od dnia przekazania informacji. Co ważne, forma przekazania okresu rozliczeniowego jest dowolna oraz zależy od zasad przyjętych w danej firmie. Warto omówić z pracownikami, ile powinien wynosić okres rozliczeniowy czasu pracy. O decyzji dotyczącej określenia okresu należy poinformować organy nadzoru, czyli informacji należy udzielić okręgowemu inspektorowi pracy, któremu podlega dana firma. Istnieje możliwość przyjęcia różnych okresów rozliczeniowych w zależności od specyfiki pracy poszczególnych działów lub grup pracowników, a nawet pojedynczych zatrudnionych osób. Istnieje wymóg wprowadzenia odpowiedniego zapisu do umowy o pracę albo przygotowania aneksów do nich. Jeśli chodzi o odpoczynek, to pracownik powinien mieć zapewnione co najmniej 35 godzin przerwy od pracy. Jest to regulowane Kodeksem pracy. Chodzi tutaj o tydzień kodeksowy. Kodeks pracy określa
także, że w tygodniu kodeksowym pracownik musi mieć dostępny odpoczynek dobowy, który wynosi 11 godzin. Tydzień kodeksowy zazwyczaj nie jest równoznaczny z tygodniem kalendarzowym. Ile powinien wynosić okres rozliczeniowy czasu pracy w kontekście
odpoczynku? Tydzień kodeksowy rozpoczyna się w pierwszym dniu okresu rozliczeniowego oraz trwa przez kolejne 7 dni. W ten sposób wyznaczony tydzień kodeksowy trwa przez cały czas trwania okresu rozliczeniowego. Jeśli przyjęty został miesięczny okres, to tydzień jest ustalany na nowo od kolejnego miesiąca. W przypadku kwartalnego okresu rozliczeniowego, tydzień kodeksowy rozpoczyna się wraz z nowym kwartałem. Odpoczynek trwający 35 godzin nie musi zostać zapewniony pracownikowi w niepełnym tygodniu kodeksowym. Ostatnie dni miesiąca w przypadku miesięcznego okresu rozliczeniowego nie wymagają ustalenia czasu odpoczynkowego.Podobne artykuły

pixabay, katyveldhorst

Praca

Polski Ład przestraszył polskich przedsiębiorców. Już teraz planują przeniesienie do Czech

Czytaj więcej >

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, adnovak

Praca

Płaca minimalna do podniesienia. Składki ZUS też

Czytaj więcej >