BiznesINFO.pl
people-2569234 1920

https://pixabay.com/pl/photos/ludzie-grupa-przyjaciele-pi%C4%99%C5%9B%C4%87-guz-2569234/

Firma powinna działać bez przerwy. Umowa o zastępstwo pozwala ograniczyć braki kadrowe

1 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Przemysław Puch

Niespodziewana nieobecność w pracy osoby zatrudnionej na etacie to dla wielu pracodawców spore wyzwanie. Można mu sprostać, podpisując z wybranym kandydatem umowy na zastępstwo, choć osobę taką znaleźć będzie teraz trudno.

Podstawowym celem istnienia każdej firmy jest generowanie zysku, a więc zachowanie ciągłości produkcji, czyli także zatrudnienia (nawet w trakcie tak zaskakujących i trudnych wydarzeń jak pandemia). Nie zawsze obowiązki osoby nieobecnej można przenieść na inną.

W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest zatrudnienie dodatkowej osoby na podstawie umowy o zastępstwo. Szybkie znalezienie dodatkowego pracownika, szczególnie w czasach niskiego bezrobocia i pandemii, nie jest zadaniem łatwym. Teoretycznie jednak jest to możliwe. 

Zapisy w umowie

Umowa na zastępstwo jest korzystnym rozwiązaniem zarówno dla zatrudnionego, jak i pracodawcy. Polskie Prawo pracy, od kilku lat, traktuje takie umową jako jeden z rodzajów umowy o pracę na czas określony.
Praca na zastępstwo jest specyficznym, choć dokładnie uregulowanym rodzajem zawiązania stosunku pracy między zatrudnionym, a pracodawcą. Pracownik na zastępstwo powinien, przede wszystkim, zająć dokładnie to samo stanowisko, na którym pracowała zastępowana osoba i przejąć zakres jej obowiązków. Umowa musi zawierać określenie rodzaju powierzanej
takiej osobie pracy, wymiar czasowy, przysługujące wynagrodzenie z wyszczególnieniem wszystkich jego składników, miejsce wykonywania pracy, jak również termin jej rozpoczęcia. Podpisy obu stron takiego kontraktu potwierdzają, że składają tzw. oświadczenie woli, wiedząc o jego konsekwencjach.

Wypowiedzenie zastępstwa

Umowa na zastępstwo, jako jedna z umów na czas określony, wygasa w dniu wskazanym w umowie. Ale pracodawca może określić czas trwania umowy na okres krótszy niż przewidywana nieobecność w pracy osoby zastępowanej. Strony kontraktu o zastępstwo mogą ustalić, że na przykład umowa zostanie rozwiązana w momencie powrotu do pracy zastępowanego pracownika lub w innych, dokładnie wskazanych w treści kontraktu, okolicznościach. 

Prawo wypowiedzenia umowy o zastępstwo ma każda ze stron takiego kontraktu przed powrotem do pracy dublowanego pracownika. Mogą to zrobić, jak w przypadku standardowej umowy o pracę, za porozumieniem stron (przez cały okres kontraktu), bez wypowiedzenia z winy jednej ze stron, oraz, po prostu, za wypowiedzeniem przez jedną ze stron.

Okres wypowiedzenia takiej umowy zależy od czasu zatrudnienia i wynosi, odpowiednio, dwa tygodnie (zatrudnienie krótsze niż sześć miesięcy), miesiąc (minimum pół roku), trzy miesiące (co najmniej trzy lata).

Minusy i plusy

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy przyjmowany na zastępstwo pracownik ma takie same prawa, jak zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony. Przysługuje mu zatem także prawo do urlopu wypoczynkowego.

Dużym plusem umowy na zastępstwo jest jej elastyczny charakter: nawiązany na jej podstawie stosunek pracy można wydłużać, bo nie ma limitu zawierania dozwolonej liczby takich umów. Umowę taką każda ze stron, zarówno pracownik, jak i pracodawca, może także rozwiązać przed terminem. Minusem jest jednak bardzo podobny, jeśli nie taki sam, zakres
formalności, które trzeba spełnić przed nawiązaniem takiego stosunku pracy, jak
przy innych rodzajach umów o pracę (zwykle wydłuża to cały proces przyjmowania,
tym bardziej, że osoba przyjmowana na zastępstwo musi przejść badania okresowe
oraz szkolenie BHP).

Ze strony pracodawcy wadą jest także brak jakichkolwiek ulg przy zatrudnieniu takiej osoby, co oznacza dla niego konieczności płacenia nie tylko wynagrodzenia, ale również składek na
ubezpieczenia.           

Kiedy skorzystać

Umowa na zastępstwo najczęściej jest stosowana w sytuacji długotrwałej i niespodziewanej choroby pracownika albo gdy pracownica jest w zaawansowanej ciąży (po urodzeniu przysługuje jej dziewięciomiesięczny urlop macierzyński), gdy przedsiębiorca nie jest w
stanie rozdzielić obowiązków nieobecnego pracownika na pozostałych i potrzebuje
do pracy kogoś, kto przejmie wszystkie zadania.

O umowie na zastępstwo mówimy głównie w kontekście długotrwałej i niespodziewanej choroby pracownika, ale także zaawansowanej ciąży, dłuższej niedyspozycyjności i wielu losowych przypadkach. Nigdy nie wiemy bowiem, jak potoczy się sytuacja, a umowa na
zastępstwo pozostawia obu stronom, jak i zastępowanemu pracownikowi wiele opcji. Jest on przede wszystkim uprawniony do powrotu na stanowisko i do zakresu prac, którymi się zajmował.

Z całą pewnością umowa o pracę na zastępstwo jest jednym z ciekawszych i atrakcyjnych rozwiązań w przypadku nieobecności pracownika. Pozwala bowiem zachować ciągłość pracy. 

Tagi:

umowa o pracęchoroba

Przemysław PuchAutor

Redaktor Przemysław Puch

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Fot. Piotr Molecki/East News, Warszawa, 28.09.2020. Mazowiecki Urzad Wojewodzki w Warszawie. Wydzial Spraw Cudzoziemcow. N/z tlum interesantow.

Praca

Gwałtowny wzrost pracowników z zagranicy w Polsce

Czytaj więcej >

Praca

Ile zarabia petsitter w Warszawie? Prezes Petsy zdradza stawki, kwota jest pokaźna

Czytaj więcej >
Czas pracy w Polsce bije na głowę liczbę godzin przepracowanych np. przez Niemców

Praca

Minister zdradza kto dostanie pracę przy budowie polskiej elektrowni atomowej

Czytaj więcej >
FLickr/Olgierd Rudak

Praca

ZUS kontroluje L4. Wiele osób straci zasiłki

Czytaj więcej >

Praca

Kreatywna inwestycja w kreatywny sektor

Czytaj więcej >
Bezrobocie w Polsce

Praca

Bezrobocie w Polsce. Najnowsze dane. Komentarz premiera Morawieckiego

Czytaj więcej >