Wyszukaj w serwisie
BiznesINFO.pl > Twój portfel > Emeryci i renciści muszą rozliczyć się z ZUS do 1 marca
Kamila Jeziorska
Kamila Jeziorska 22.03.2022 08:24

Emeryci i renciści muszą rozliczyć się z ZUS do 1 marca

Emeryci muszą pamiętać o ważnym terminie. Emeryci i renciści muszą rozliczyć się z ZUS.
pixabay, gosiak1980

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kto jeszcze musi rozliczyć się z ZUS

  • Kiedy ZUS może zmniejszyć emeryturę lub rentę

  • Kto nie musi składać informacji do ZUS

Emeryci muszą pilnować terminu

Wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn i po tym czasie Polacy spokojnie mogą udać się na jesień życia. Jednakże część z nich decyduje się na przejście na wcześniejszą emeryturę oraz dorabianie do świadczenia, a z tym trzeba uważać - przypomina sam ZUS.

Polacy, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, ale pobierają wcześniejszą rentę lub emeryturę zobligowani są do dostarczenia do ZUS informacji o uzyskanych w 2020 r. Chodzi przede wszystkim o dochody z tytułu umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie lub o dzieło), umowy o pracę lub przychody z działalności gospodarczej.

Informacja o uzyskanych przychodach i dochodach jest istotna do przeliczenia świadczenia emerytalnego lub rentalnego. Biznes Interia przypomina, że emerytów i rencistów dorabiających do świadczenia obowiązują pewne limity.

Portal informuje, że do obliczenia przychodów jest potrzebne zaświadczenie z zakładu pracy, a prowadzący własną działalność gospodarczą powinni przedstawić oświadczenie o wysokości przychodu.

Emeryci i renciści nie muszą się martwić, bowiem ZUS zobligowany jest do korzystniejszego przeliczenia świadczeń. Wariant przeliczenia może być roczny lub miesięczny, dlatego warto przedstawić Zakładowi rozliczenie wynagrodzenia z każdego miesiąca. Jeśli kwoty zarobków w poszczególnych miesiącach są różne, emeryci i renciści również nie powinni się martwić - w skali roku nie powinno robić to żadnych problemów.

Emerytury i renty mogą zostać pomniejszone

Dorabiający do emerytury i renty muszą pamiętać o pewnych limitach. ZUS na swojej stronie internetowej informuje, że dochód z działalności objętej obowiązkowymi składkami do ZUS nie może przekroczyć 130 proc., czyli 6531,90 zł, ponieważ świadczenie zostanie zawieszone.

Emerytura lub renta mogą zostać pomniejszone wtedy, gdy przychód jest większy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (3517,20 zł) , ale nie wyższy niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia, jednakże ZUS nie może zabrać całości.

"Jednak możemy maksymalnie zmniejszyć świadczenie o:

  • 620,37 zł, jeśli pobierasz wcześniejszą emeryturę albo rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

  • 465,31 zł, jeśli pobierasz rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

  • 527,35 zł, jeśli pobierasz rentę rodzinną i jesteś jedyną osobą, która jest do niej uprawniona" - przypomina ZUS na swojej stronie.

Z limitów zarobkowych zwolnione są osoby w wieku emerytalnym, inwalidzi wojenni i inwalidzi wojskowi, osobom pobierającym rentę rodzinną, która przysługuje po osobie uprawnionej do renty dla inwalidów wojennych lub rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową oraz otrzymującym rentę rodzinną, której kwota przewyższa emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Do ZUS informacji nie muszą także składać uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia, a są zatrudnieni na umowie zlecenie lub agencyjnej.

Z kolei osoby pobierające rentę socjalną podlegają rozliczeniu miesięcznemu, dlatego powinni niezwłocznie powiadomić ZUS o zmianach. Biznes Interia przypomina, że renta socjalna nie przysługuje, gdy wynagrodzenie przekroczy 70 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia.