BiznesINFO.pl
alpine-3400788 1920

https://pixabay.com/pl/photos/alpejski-góry-schronisko-górskie-3400788/

Dofinansowanie do wypoczynku pracownika z ZFŚS

27 Maja 2021

Autor tekstu:

Marta Dobrzycka

Udostępnij:

Część z pracowników, oprócz standardowego urlopu wypoczynkowego i wynagrodzenia za czas urlopu, ma szansę skorzystać z dodatkowego dofinansowania ich wypoczynku urlopowego ze specjalnego funduszu socjalnego. Jest to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników oraz jednostki budżetowe. Zazwyczaj wydatki na dofinansowanie wypoczynku pracowników wraz z rodzinami stanowią największą część wydatków Funduszu. Zasady, na jakich przyznaje się ten rodzaj dofinansowania, powinny zostać określone w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Dofinansowanie do wypoczynku pracowników ze środków ZFŚS nazywane jest popularnie wczasami pod gruszą.  

Z artykułu dowiesz się:

  • Czym jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)?

  • Co oznacza dofinansowanie do wypoczynku pracownika z ZFŚS?

  • Czy wczasy pod gruszą to to samo, co dofinansowanie do wypoczynku pracownika z ZFŚS?

  • Jakie korzyści daje pracodawcy dofinansowanie pracownikowi wczasów z ZFŚS? 

  • Czy wypłata świadczenia wpływa na przychód pracownika?

Czym jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

Przepisy dotyczące tworzenia przez pracodawców i zasad działania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych określone zostały w ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z przepisami ustawy fundusz ten pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Pozostali pracodawcy mogą, ale nie muszą, tworzyć taki fundusz w swoim zakładzie pracy. 

Zasady dofinansowania wypoczynku

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powinien określać zasady dofinansowania do wypoczynku pracowników, w tym m.in. kto jest uprawniony do tego świadczenia, jaka jest jego wysokość, jaka jest częstotliwość wypłat świadczenia oraz ile dni nieprzerwanego urlopu pracownicy powinni wykorzystać, aby mogli otrzymać dofinansowanie do wypoczynku. Ponadto o tym komu i w jakiej wysokości przyznawane będą świadczenia z ZFŚS, powinny decydować kryteria takie jak sytuacja życiowa, rodzinna i materialna pracownika. Oznacza to, że kwoty wypłacane pracownikom mogą się od siebie różnić. Warto przy tym pamiętać, że to jak pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy jest jego indywidualną sprawą. Może wyjechać na wycieczkę, a może też spędzić ten czas w domu. 

Kto może skorzystać z dofinansowania w ramach ZFŚS?

Z dofinansowania w ramach środków ZFŚS mogą korzystać pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny, inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie ZFŚS prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych.

Korzyści dla pracodawcy i pracownika z dofinansowania do wypoczynku pracowników z ZFŚS

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników ze środków ZFŚS daje korzyści zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi. Po stronie pracodawcy do korzyści zaliczyć można to, że kształtuje dzięki temu pozytywny wizerunek pracodawcy, który dba o zdrowie i wypoczynek pracowników. Ponadto dzięki temu może skuteczniej zarządzać i lepiej zaplanować pracę, bo pracownicy planują i wykorzystują dłuższy urlop. Przeciwdziała to także pracoholizmowi i szybkiemu wypaleniu się zawodowemu pracowników. Dzięki temu pracodawca zyskuje bardziej zmotywowanych pracowników, co przekłada się na jakość ich pracy i zyski pracodawcy. Z kolei pracownicy korzystają na dofinansowaniu finansowo, gdyż ponoszą mniejsze koszty na urlop lub też mogą zwiększyć budżet i wyjechać na wymarzone wczasy lub zapewnić dzieciom więcej rozrywek. Dofinansowanie do wypoczynku ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z pewnością korzystnie wpływa na długość planowanych przez pracowników urlopów, co z kolei poprawia ich kondycję psychiczną. 

Wypłata świadczenia a przychód dla pracownika

Jak każde dodatkowe świadczenie na rzecz pracownika, także i dofinansowanie do wypoczynku pracownika z ZFŚS rodzi pytanie o wpływ świadczenia na przychód pracownika. Wartość otrzymanego przez pracownika świadczenia pracodawca ma obowiązek doliczyć do wynagrodzenia pracownika wypłacanego w danym miesiącu. Wówczas od łącznej wartości wynagrodzenia i świadczenia obliczana jest i odprowadzana wartość podatku dochodowego, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy. Świadczenia pieniężne otrzymywane z ZFŚS mogą też być wliczane do kwoty wolnej od podatku. Pamiętać też trzeba, że świadczenia z ZFŚS nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne. Dofinansowanie ze środków ZFŚS do wypoczynku pracowników oraz członków ich rodzin nie podlega oskładkowaniu.

Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, adnovak

Praca

Płaca minimalna do podniesienia. Składki ZUS też

Czytaj więcej >
Pexels/Jeremy Wong

Praca

Kodeks pracy do rewolucyjnej zmiany. Małżeństwo uratuje przed zwolnieniem

Czytaj więcej >