BiznesINFO.pl > Twój portfel > Bezzwrotne dofinansowanie od 2021 roku. Na remont wyłożą za ciebie
Radosław Święcki
Radosław Święcki 22.03.2022 08:38

Bezzwrotne dofinansowanie od 2021 roku. Na remont wyłożą za ciebie

Od 2021 będzie można ubiegać się o dofinansowanie na remont
pixabay/stux

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kto wyłoży pieniądze na remont

  • Jakie korzyści z tego będzie miał

  • Na co konkretnie będzie można przeznaczyć uzyskane środki

Dofinansowanie na remont od 2021 r.

Niedawno pisaliśmy o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze”, teraz możemy poinformować o kolejnym, co istotne bezzwrotnym wsparciu finansowym. O pieniądze w 2021 roku mogą ubiegać się osoby planujące remont.

Bezzwrotne dofinansowanie na wydatki osób fizycznych jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna” będą mogły przeznaczyć przedsiębiorstwa energetyczne i paliwowe. Przewiduje to przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej.

Resort podkreśla, że rozwiązanie to zapewni korzyści obu stronom. Z jednej strony firmy z koncesją energetyczna lub paliwową będą mogły zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodu (zostanie on też uwzględniony w taryfach zatwierdzanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki). Zaś z drugiej osoba fizyczna nie zapłaci PIT od otrzymanego wsparcia.

Gazeta zwraca uwagę, że w tej chwili głównym systemem wsparcia efektywności energetycznej są tzw. białe certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej. Te przyznawane są jednak tylko podmiotom instytucjonalnym jak np. spółdzielniom mieszkaniowym, gdy realizują przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego (nabywcy paliwa lub energii na własne potrzeby).

Należy jednak zaznaczyć, że dziać się to powinno przy założeniu przekroczenia minimalnego progu uzyskanej oszczędności energii na poziomie 10 ton oleju ekwiwalentnego. Drugą drogą jest sytuacja, gdy uzyskają lub kupią certyfikat, który potem umorzy prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśla, że obecny system w praktyce uniemożliwia "wdrożenie innowacyjnych przedsięwzięć proefektywnościowych angażujących odbiorców końcowych". Stąd właśnie wprowadzenie wspomnianego dofinansowania dla osób fizycznych, mające być alternatywą wobec tzw. białych certyfikatów.

Wysokość dofinansowania jak zauważa „Dziennik Gazeta Prawna” ustalono jako iloczyn energii zaoszczędzonej dzięki inwestycji oraz rocznej opłaty zastępczej.

Na co można wydać pieniądze?

Na co będzie można przeznaczyć uzyskane od przedsiębiorstw środki? Na przykład na wymianę pieców lub kotłów opalanych paliwami stałymi na kondensacyjne kotły gazowe, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii do ogrzewania oraz podgrzania wody, kotły gazowe o wyższej klasie efektywności energetycznej. Pieniądze pochodzące z dofinansowania będą mogły również pójść na termomodernizację, przyłączenie do sieci ciepłowniczej czy inne inwestycje pozwalające uzyskać konkretne i mierzalne oszczędności energii u odbiorcy końcowego.

Jak wspomniano, osoby które uzyskają dofinansowanie unikną podatku dochodowego, co ma zapewnić dodany do ustawy o PIT art. 21 ust. 1 pkt 149. Z kolei przedsiębiorstwo będzie mogło zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodu.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, jak zauważa gazeta, nie kryje, że firmy energetyczne i paliwowe nie tylko udzielą osobom fizycznym finansowego wsparcia, ale też zorganizują swoistą kampanię informacyjną. Ta ma zwiększyć wśród Polaków świadomość dotyczącą innych programów wsparcia termomodernizacji i efektywności energetycznej. 

Chodzi tu przede wszystkim o obowiązującą od 2019 roku ulgę termomodernizacyjną, z której mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, a także dotacje przyznawane w ramach programów "Czyste Powietrze" i "Mój Prąd". Te dwa ostatnie od początku zeszłego roku są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy o PIT.

Polecane