Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Dodatkowe 4 tys. zł od ZUS. O tych świadczeniach mogłeś nie wiedzieć
Olgierd Maletka
Olgierd Maletka 04.11.2023 16:29

Dodatkowe 4 tys. zł od ZUS. O tych świadczeniach mogłeś nie wiedzieć

Emeryci, pieniądze, kalendarz
Marek BAZAK/East News

Wielu polskich seniorów otrzymuje dość niskie świadczenia emerytalne. Wielkimi krokami zbliża się zima, co oznacza wysokie rachunki za ogrzewanie i nie tylko. Jednakże niewielu emerytów zdaje sobie sprawę z tego, iż przysługują im różnorodne dodatki finansowe, które mogą wpłynąć na poprawę ich sytuacji. Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób można otrzymać nawet 4 tys. zł od ZUS.

Świadczenia dla emerytów i rencistów

Emeryci i renciści często otrzymują niskie emerytury, których wysokość nie pozwala na kupienie wszystkich leków czy opłacenie rachunków. Wielu seniorów chciałoby mieć na koncie, oprócz standardowej emerytury lub renty, dodatkowe pieniądze. 

Warto wiedzieć, że wielu takim osobom przysługują dodatkowe pieniądze. Poniżej omawiamy kilka zasługujących na uwagę świadczeń, które wypłaca ZUS.

Nowe świadczenia dla części Polaków. Od stycznia nawet 3494 zł miesięcznie

Dodatki do rent i emerytur. 255,17 zł co miesiąc od ZUS

Ryczałt energetyczny jest świadczeniem wypłacanym razem z emeryturą lub rentą. Dodatkowe pieniądze mają pomóc starszym osobom ponosić opłaty za prąd, gaz czy ogrzewanie. Świadczenie jest waloryzowane co roku, a obecnie wynosi 255,17 zł. Pieniądze trafiają do seniorów, którzy mają do niego prawo i złożyli w ZUS odpowiedni wniosek o jego wypłacanie. Ryczałt energetyczny przysługuje m.in. kombatantom i innym osobom uprawnionym, a także żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych.

Ważny podatek wzrośnie o ponad 20 proc. Skutki odczujemy na zakupach.

Dodatkowe pieniądze z ZUS. 4192,25 zł dla części emerytów i rencistów

Warto się również zainteresować ekwiwalentem pieniężnym dla byłych pracowników kolejowych. O przyznanie tzw. deputatu węglowego mogą się ubiegać m.in. seniorzy, którzy byli pracownikami kolejowymi i korzystali z deputatu węglowego w czasie swojego zatrudnienia. Ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych to część wynagrodzenia za pracę dostarczona w naturze. ZUS wypłaca byłym pracownikom kolejowym deputat węglowy w formie ekwiwalentu pieniężnego, wynoszącego równowartość pieniężną 1800 kg węgla kamiennego rocznie. W 2023 r. ekwiwalent ten w wynosi 4192,25 zł.

Komu przysługuje ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych?

Innym ciekawym świadczeniem jest ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych. Pieniądze z tego tytułu przysługują m.in. emerytom i rencistom, którzy pobierali bezpłatny węgiel od przedsiębiorstw robót górniczych albo przeszli na emeryturę lub rentę z tych przedsiębiorstw. Wysokość tego świadczenia ustala się mnożąc ilość przyznanego węgla przez przeciętną cenę zbytu węgla ustalaną i ogłaszaną co roku przez Ministra Energii w „Monitorze Polskim” do 20 stycznia danego roku. Obecnie jest to 1673,89 zł. Jakich formalności trzeba dopełnić? Jak informuje ZUS, jeśli prawo do ekwiwalentu będzie ustalane dla Ciebie po raz pierwszy, to wniosek powinno złożyć przedsiębiorstwo górnicze.

Źródło: serwisy.gazetaprawna.pl.