BiznesINFO.pl > Finanse > Przeciętnie Polak wydaje coraz mniej. 25% idzie na jedzenie
Paulina Musianek
Paulina Musianek 22.03.2022 09:09

Przeciętnie Polak wydaje coraz mniej. 25% idzie na jedzenie

biznes-info-640x433
Biznesinfo.pl

Dochód na osobę w gospodarstwach domowych wzrósł o 4,3% w porównaniu z rokiem 2017. Bezrobocie maleje, Polacy zarabiają więcej, mimo to, nie chcą więcej wydawać. 

Dochody rosną, wydatki maleją

Jak wynika z ostatniego raportu GUS, opisującego budżety gospodarstw domowych, Polacy zarabiają coraz więcej, ale coraz mniej przeznaczają na wydatki. Poziom miesięcznego dochodu na osobę (w zaokrągleniu do pełnych złotówek) wyniósł w 2018 roku 1693 złotych, czyli o 4,3% więcej niż w roku wcześniejszym. 44% badanych swoją sytuację materialną oceniło jako dobrą lub raczej dobrą. W 2017 roku było to 37,2%, zaś w 2016 r. 33,5%.

Najlepiej sytuację materialną gospodarstw domowych oceniają osoby pracujące na własny rachunek, aż 70% osób uznało ją za dobrą lub raczej dobrą. Najgorzej swoją sytuację materialną oceniają zaś renciści, gdzie odsetek takich odpowiedzi wynosił zaledwie 18%.

Wydatki, w przeciwieństwie do dochodów, maleją. W przeliczeniu na osobę wyniosły przeciętnie w ub.r. 1187 zł, co oznacza, że w ujęciu realnym zmalały o 0,7%.

Aż 24,8% wydatków dotyczy jedzenie i napojów bezalkoholowych. Najwięcej przeznaczają na żywność gospodarstwa rolne – do 30,8%. Z raportu wynika również, że Polacy jedzą mniej warzyw (spadek wyniósł 3,9%), olejów i tłuszczów (o 3,4%) pieczywa i produktów zbożowych, ryb i owoców morza (o 3,4%), a także jaj (o 2,9%). Wzrosło za to spożycie owoców – o 3%. Ogólny poziom spożycia większości podstawowych produktów żywnościowych nieznacznie się zmniejszył, w porównaniu z 2017 rokiem.

Rosną oszczędności

Co więcej, Polacy coraz więcej oszczędzają. Według badania GUS, statystyczne gospodarstwo domowe wydaje obecnie 70,1% swoich dochodów rozporządzalnych, podczas gdy jeszcze w 2014 r. udział ten przekraczał 80%, a do 2006 r. był wyższy niż 90%.

Tagi: Polacy GUS
Polecane