Cesja wierzytelności – jak działa i co może być jej przedmiotem?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 31 Stycznia 2021

Cesja wierzytelności – jak działa i co może być jej przedmiotem?

Choć samo słowo „cesja” może brzmieć dla nas obco, prawdopodobnie nieraz spotkaliśmy się z tym zjawiskiem. Cesja wierzytelności to rozwiązanie często stosowane między firmami, a także w życiu codziennym. Czym jest cesja wierzytelności i w jakim celu jest stosowana?

Na czym polega cesja wierzytelności?

Cesja wierzytelności polega na przeniesieniu wierzytelności na osobę trzecią. Aby dokonać cesji wierzytelności, należy sporządzić umowę w formie pisemnej, która przeniesie wierzytelność oraz wszelkie prawa do niej z cedenta (wierzyciela) na cesjonariusza (nabywcę). Przedmiotem umowy może być każda wierzytelność, w tym także wierzytelność przedawniona, a także część wierzytelności.

Pojęcie cesji wierzytelności wyjaśnia nam Kodeks cywilny. Z art. 509 KC dowiadujemy się, że wierzyciel może przenieść wierzytelność na osobę trzecią nawet bez zgody dłużnika, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania, a wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Kim są strony umowy cesji wierzytelności?

W umowie cesji wierzytelności występują dwie strony. Cedentem jest dotychczasowy wierzyciel, który postanawia zbyć wierzytelność, natomiast cesjonariusz to nowy wierzyciel, który nabywa wierzytelność i wszelkie prawa do niej. W umowie cesji wierzytelności zazwyczaj nie wspomina się o trzeciej osobie, czyli o dłużniku. Nie jest to konieczne. Jednak jeśli w umowie zawartej między dłużnikiem a dotychczasowym wierzycielem znajduje się odpowiedni zapis, wtedy cesja wierzytelności wymaga zgody dłużnika.

Cesja wierzytelności a zawiadomienie dłużnika

Cesja wierzytelności może nastąpić bez zgody dłużnika, lecz dłużnik tak czy inaczej powinien wiedzieć, kto jest jego aktualnym wierzycielem. Zarówno zbywca, jak i nabywca wierzytelności mogą powiadomić dłużnika o cesji wierzytelności. Wystarczy, że dłużnikowi przedstawione zostanie zawiadomienie o cesji.

Jeśli dłużnik nie zostanie powiadomiony o cesji wierzytelności, może zapłacić dług wcześniejszemu wierzycielowi. W takiej sytuacji uważa się, że dług został spłacony. Nabywca wierzytelności nie może wtedy domagać się spłaty długu od dłużnika, lecz powinien zwrócić się do zbywcy, który otrzymał pieniądze.

Co może być przedmiotem cesji wierzytelności?

Cesja wierzytelności może dotyczyć każdej wierzytelności, jeśli jest zgodna z przepisem ustawy i właściwościami zobowiązania, a także gdy nie ma stosownego zastrzeżenia w umowie. Zatem cesja wierzytelności, jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, może dotyczyć zadłużenia, niespłaconej pożyczki lub kredytu i abonamentu. Cesja wierzytelności może obejmować całość lub część długu.

Z cesją spotykamy się czasem w życiu codziennym. Najprostszym przykładem jest przepisanie abonamentu na telewizję bądź Internet. Jeśli dana osoba nie jest zainteresowana dalszym korzystaniem z abonamentu i chce się go pozbyć, może to zrobić, podpisując umowę cesji z inną osobą. W takiej sytuacji cesja wierzytelności powinna odbyć się z udziałem zbywcy i nowego nabywcy w salonie operatora.

Dlaczego cesja wierzytelności jest opłacalna? Jeśli będziemy chcieli zerwać umowę abonamentu przed czasem, to operator nałoży na nas karę finansową. Cesja pozwoli przepisać umowę na drugą osobę bez konsekwencji.

Jak sporządzić umowę?

Umowa cesji wierzytelności może zostać zawarta w dowolnej formie, np. w formie umowy sprzedaży, zamiany bądź darowizny, jednak zdecydowanie powinna zostać sporządzona na piśmie i dokładnie opisywać wierzytelność, a także zasady powiadamiania dłużnika o dokonaniu cesji. Jak wspominaliśmy wcześniej, dłużnik nie musi wyrażać zgody, lecz powinien zostać powiadomiony o zmianie wierzyciela przez jedną ze stron umowy.

Umowa cesji wierzytelności powinna również zawierać podstawowe dane, czyli datę i miejsce zawarcia umowy, dane stron umowy (cedenta i cesjonariusza), informację o przekazaniu praw wierzytelności oraz dzień przelewu wierzytelności.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News