Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > BHP w pigułce. Kto musi przejść szkolenie, jak ono wygląda, czy można je odbyć zdalnie?
Kasper Starużyk
Kasper Starużyk 20.08.2020 02:00

BHP w pigułce. Kto musi przejść szkolenie, jak ono wygląda, czy można je odbyć zdalnie?

Szkolenie BHP
Obraz Bruno /Germany z Pixabay

Zgodnie z obowiązującą w Polsce literą prawa pracodawca jest odpowiedzialny za przeszkolenie kadry w zakresie BHP. Dodatkowo nadmienić należy, że szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy objęciu muszą zostać wszyscy pracownicy. Kodeks pracy jest w tym przypadku bezwzględnie jasny: kurs BHP dotyczy każdego – bez względu na zajmowane w firmie stanowisko.

BHP co należy wiedzieć?

Szkolenie BHP w miejscu zatrudnienia powinno dotyczyć zagadnień bezpośrednio związanych z zagrożeniami wynikającymi ze stanowisko oraz rodzaju pracy jaką świadczymy. Inaczej wygląda kurs BHP dla spawacza, a inaczej dla recepcjonisty. Są jednak tematy wspólne, które muszą być poruszone bez względu na rodzaj pracy.

Należą do nich kwestie związane z wyjaśnieniem czym jest obowiązek ochrony zdrowia i życia pracownika, jak należy postępować w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia oraz jak o nich informować, w jaki sposób można eliminować zagrożenia. Ponadto istotną częścią szkolenia BHP jest instruktaż z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Za finansowanie szkolenia BHP odpowiada pracodawca. Co więcej szkolenie musi odbyć się w godzinach pracy. Złamaniem prawa zatem jest nakazywanie pracownikowi by sfinasował z własnej kieszeni kurs lub został na niego po godzinach. Obowiązek przeprowadzenia szkolenia BHP pojawia się w momencie, gdy nasza firma zatrudnia więcej niż jedną osobę. Okazuje się bowiem, że osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie ma obowiązku przechodzenia przez kurs z zakresu BHP, ale gdy tylko kogoś zatrudni i stanie się tym samym pracodawcą musi zapewnić szkolenie dla siebie i każdego pracownika.

BHP nie jest dane raz na zawsze

Kurs BHP trzeba cyklicznie powtarzać. Zgodnie z zapisami kodeksu pracy szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy powinno być powtarzane przynajmniej raz na 5 lat na stanowiskach dyrektorskich i menagerskich. Ponadto powinno trwać ono przynajmniej 16 godzin. Pozostali pracownicy muszą odnawiać swoją wiedzę z zakresu BHP wedug następującego harmonogramu:

- pracownicy wykonujący prace o dużym zagrożeniu wypadkowym: raz na rok. Minimum 8 godzin instruktażu;- pracownicy na stanowiskach robotniczych: raz na 3 lata. Minimum 8 godzin instruktażu;;- pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne i uciążliwe dla zdrowia: raz na 5 lat. Minimum 8 godzin instruktażu;- pracownicy służby BHP: raz na 5 lat. Minimum 32 godzin instruktażu, w tym 4 godziny ćwiczeń;- pracownicy techniczni i inżynieryjni, konstruktorzy, projektanci maszyn: raz na 5 lat. Minimum 16 godzin instruktażu;- pracownicy administracyjno-biurowi: raz na 6 lat. Minimum 8 godzin instruktażu;

Szkolenie BHP dla pracowników jest obowiązkowe dla każdego, kto rozpoczyna przygodę z nową firmą. Pracodawca musi zapewnić nowemu pracownikowi kurs BHP, kurs przeciwpożarowy oraz szkolenie stanowiskowe. Ponadto obowiązkiem ciążącym na obu stronach jest przekazanie (po stronie pracodawcy) i zapoznanie się (po stronie pracownika) z obowiązkami i prawami wynikającymi z zapisów KP, a także zapisami przepisów obowiązujących wewnątrz zakładu (najczęściej ujętymi w formie regulaminu pracy).

BHP jest elastyczne

Przepisy mówiące o szkoleniach BHP dają pewną dowolność w organizacji szkoleń. Mogą one mieć charakter indywidualny lub grupowy. W przypadku kursu dla nowego pracownika musi on zostać potwierdzony pisemnym dokumentem, że pracownik odbył szkolenie. Nowy pracownik nie ma jednak konieczności zdawania egzaminu z BHP, inaczej ma się sprawa po szkoleniu okresowym – jego zakończenie musi być potwierdzone pisemnym testem, którego zdanie wiąże się z wydaniem stosownego zaświadczenia.

Szkolenie BHP może mieć formę zdalną. Są jednak pewne wyjątki. W formie stacjonarnej musi odbyć się szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz tych, na których są narażeni na działanie czynników niebezpiecznych. Ponadto stacjonarnie instruktaż odebrać powinni uczniowie na praktycznej nauce zawodu oraz studenci wybierający się na praktykę zawodową.

Od BHP nie ma ucieczki

Szkolenie BHP to temat, który mierzi wielu pracowników. Zmiana pracy wiąże się z koniecznością powtarzania kursu, który w opinii większości jest niesamowicie nudny. Dura lex, sed lex. Każdy zatrudniony na podstawie umowy o pracę musi przejść szkolenie wstępne oraz przeciwpożarowe. Dodatkowo po przepracowaniu stosownego czasu nadejdzie czas na powtórkę „ulubionej rozrywki pracowników”, czyli szkolenia okresowe z egzaminami. Czy aby na pewno?

Szkolenie BHP jest regulowany przez kodeks pracy, ale nie ma o nim mowy w kodeksie cywilnym. Oznacza to, że w przypadku „pracowników” na umowach cywilno-prawnych – zleceniach i o dzieło – nie ma konieczności przechodzenia przez kurs BHP.

Warto jednak pamiętać, że jakbyśmy nie znosili szkoleń BHP, są one szalenie ważne. Dzięki tym kursom uczymy się jak zapobiegać wypadkom, a także jak się zachowywać w razie niebezpiecznych incydentów. Przypomnienie wiedzy z pierwszej pomocy przedmedycznej jest niezwykle ważnym czynnikiem, dzięki któremu możemy uratować życie któremuś z naszych współpracowników w kryzysowej sytuacji. Podczas szkolenia BHP poruszane są również tematy związane z naszym własnym bezpieczeństwem. Zdarza się, że często pracodawcy łamią prawo związane z bezpieczeństwem i higieną pracą, a my nie jesteśmy tego świadomi - kursy BHP pozwalają poznać swoje prawa.

Należy jednak podkreślić, że jeśli pracodawca przerwie pracownikowi wypoczynek (lub odmówi urlopu w ostatniej chwili) powinien zwrócić mu poniesione w związku z tym wydatki, np. na bilety lotnicze czy zakupione wycieczki w biurze podróży. 

<