Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Akcyza - ile czasu na zapłacenie? Wyjaśniamy krok po kroku
Paulina Musianek
Paulina Musianek 22.03.2022 09:14

Akcyza - ile czasu na zapłacenie? Wyjaśniamy krok po kroku

biznes-info-640x433
Biznesinfo.pl

Akcyza - ile czasu na zapłacenie ma podatnik zobowiązany do zapłacenia podatku akcyzowego? Kiedy należy dokonać rejestracji decydując się na działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych?

Akcyza - ile czasu na zapłacenie?

Podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim i niepowszechny, to znaczy, że dotyczy tylko niektórych kategorii wyrobów. Wyrobami akcyzowymi są np. wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe. Opodatkowane akcyzą są też np. samochody osobowe, susz tytoniowy czy płyn do papierosów elektronicznych.

Akcyza - rejestracja

Jak tłumaczy portal podatki.gov.pl, podmioty, które chcą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych, są zobowiązane do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R do naczelnika urzędu skarbowego. Należy to uczynić przed dniem wykonania pierwszej czynności zawartej w ustawie o podatku akcyzowym, ponieważ obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności podlegających opodatkowaniu, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

Kiedy płacić akcyzę?

Jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają obowiązek potwierdzania fakturą czynności objętych akcyzą, obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury. Co istotne, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, licząc od dnia wykonania czynności. W przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z dniem jej wydania. Podatnicy podatku akcyzowego obowiązani są m.in. do składania w urzędzie celnym deklaracji dla podatku akcyzowego za miesięczne okresy rozliczeniowe, tj. w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Akcyza za samochód

W przypadku akcyzy za samochód mamy 14 dni na złożenie deklaracji AKC-U i 30 dni na zapłatę podatku.

Tagi: Akcyza Podatek