Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > 553 zł co miesiąc bez względu na wiek, trzeba złożyć wniosek. O tym dodatku mało kto wie
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 21.10.2023 18:08

553 zł co miesiąc bez względu na wiek, trzeba złożyć wniosek. O tym dodatku mało kto wie

Pieniądze
Biznesinfo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się m.in. wypłatą świadczeń pieniężnych w postaci emerytur, rent czy zasiłków. Osoby, które znajdują się w określonej sytuacji życiowej, mają prawo ubiegać się o specjalny dodatek w wys. 553,30 zł brutto miesięcznie (ta kwota obowiązuje do kolejnej marcowej waloryzacji). Pieniądze te nie są wypłacane z automatu – trzeba złożyć o nie wniosek. Poniżej wyjaśniamy, na jakich zasadach działa to świadczenie.

553,30 zł od ZUS-u

ZUS wypłaca dodatek dla sierot zupełnych na podstawie art. 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. O 553,30 zł miesięcznie mogą wnioskować osoby, które straciły obydwoje rodziców lub matkę, a ojciec był nieznany i mają prawo do renty rodzinnej po zmarłych rodzicach bądź zmarłej matce. To, w jakim są wieku w momencie składania wniosku, nie ma żadnego znaczenia. Należy jednak pamiętać, że to nie sprawia, iż prawo do świadczenia zyskuje emeryt. Jakiś czas temu wyjaśniała nam to Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje wyłącznie osobie, która jest uprawniona i ma wypłacaną rentę rodzinną po zmarłych rodzicach, zatem pobierając emeryturę z ZUS, nie można otrzymać takiego dodatku z ZUS. Świadczeniem, które uprawnia do dodatku, jest renta rodzinna po zmarłych rodzicach i aby ją otrzymać, trzeba spełnić określone w przepisach warunki – podkreśliła Beata Kopczyńska.

Wysokość dodatku jest stała, ale każdego roku idzie w górę, razem z rentą rodzinną. Obecnie jest to 553,30 zł, a jeszcze przed marcową waloryzacją było to 481,97 zł.

Dodatek węglowy w 2023 roku? Jest decyzja rządu POLOmarket zaskakuje, takiej oferty jeszcze nie było. Do wygrania darmowe zakupy

Co trzeba zrobić, aby otrzymać pieniądze?

Spełnić opisane wyżej warunki i dostarczyć urzędnikom komplet dokumentów. Będzie to druk ERRD i potwierdzenie daty zgonu rodziców lub dokument stwierdzający datę zgonu matki oraz akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca. Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej można dostarczyć osobiście, przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS-u, pocztą lub za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego.

Na podjęcie decyzji w sprawie świadczenia urzędnicy mają 30 dni. Pierwsza odmowa wypłaty świadczenia nie jest ostateczna – wnioskodawca może się od niej bezpłatnie odwołać. Ma na to miesiąc i termin ten jest bardzo istotny, gdyż później decyzja ZUS-u się uprawomocnia.

Kluczowa kwestia renty rodzinnej

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz po osobie ubezpieczonej, która spełniła warunki do przyznania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Zatem po śmierci bliskiego prawo do tego świadczenia zyskują:

  • dzieci: własne/drugiego małżonka/przysposobione, które: nie ukończyły 16. roku życia; uczą się i mają mniej niż 25 lat (jeśli dziecko ukończyło 25 lat na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty zostaje przedłużone do zakończenia tego roku studiów); stały się całkowicie niezdolne do pracy, zanim ukończyły 16 lat lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat;
  • wnuki i rodzeństwo – przyjęte co najmniej rok przed śmiercią na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
  • inne dzieci – przyjęte co najmniej na rok przed śmiercią na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności (wyjątek stanowią dzieci, które wychowywano i utrzymywano w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka).

Aktualne stawki dodatków do emerytur i rent. Oto tabela

Zrzut ekranu 2023-10-21 o 17.41.51.pngŹródło: ZUS.