Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Zmiana nazwy firmy. Jak załatwić formalności związane z renamingiem?
Bassa Iwona
Bassa Iwona 01.06.2021 02:00

Zmiana nazwy firmy. Jak załatwić formalności związane z renamingiem?

women-1209678 1920
https://pixabay.com/pl/photos/kobiety-praca-zespo%C5%82owa-zesp%C3%B3%C5%82-1209678/

Każde przedsiębiorstwo, aby zostać zarejestrowane, musi posiadać nazwę, która firmuje jego działalność na rynku. Nazwa zależy między innymi od rodzaju prowadzonego przedsiębiorstwa – jednoosobowa działalność gospodarcza wymaga podania imienia i nazwiska właściciela, spółka natomiast informacji o jej formie prawnej, np. spółka akcyjna lub z ograniczoną odpowiedzialnością.

Miano nie jest jednak nadane raz na zawsze i nazwę firmy można zmienić. Dzieje się tak często w sytuacji przebranżowienia, kiedy stare określenie nie współgra z rodzajem nowej działalności, albo w przypadku, kiedy okazuje się, że na rynku już istnieje firma o wybranej przez nas nazwie. Zmiana nazwy firmy pociąga za sobą konieczność spełnienia szeregu obowiązków formalnych.

Zmiana nazwy firmy w CEIDG

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej zmianę nazwy firmy zgłasza się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od wprowadzenia modyfikacji. W tym celu wypełnia się wniosek o zmianę wpisu i składa w urzędzie miasta lub gminy osobiście lub on-line (wersja dla posiadaczy podpisu kwalifikowanego) albo też wysyła pocztą z podpisem potwierdzonym przez notariusza. W przypadku spółki cywilnej każdy przedsiębiorca musi wystosować osobny wniosek w sprawie, o której mowa. CEIDG podaje informację do innych urzędów, m.in. ZUS-u, US-u, GUS-u, najpóźniej w następnym dniu roboczym, upraszczając w ten sposób procedurę. Zmiana nazwy firmy jest bezpłatna.

Zmiana nazwy firmy w KRS

W sytuacji, kiedy zmiana nazwy dotyczy spółki prawa handlowego, czyli spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej, konieczne jest wprowadzenie modyfikacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiana nazwy spółki w KRS wymaga podjęcia przez wspólników, partnerów czy walne zgromadzenie uchwały o zmianie umowy lub statutu spółki. Następnie w ciągu 7 dni od przyjęcia uchwały należy jej tekst wraz z dowodami stosownych opłat i dokumentami uzupełniającymi złożyć w wydziale gospodarczym sądu rejestrowego. Zmiana nazwy spółki w KRS pociąga za sobą automatyczną zmianę danych w innych urzędach, na przykład ZUS czy US.

Skutki zmiany nazwy firmy

Przedsiębiorcy często zastanawiają się, czy powinni korygować stare faktury albo zmieniać brzmienie umów o pracę z powodu zmiany nazwy firmy. Okazuje się, że nie jest to konieczne. Należy natomiast poinformować pracowników, że dokonano przemianowania, lecz nie wpływa to na treść stosunków pracy, ponieważ stroną w umowie pozostaje ten sam podmiot. Podobnie rzecz się ma z kontrahentami przedsiębiorstwa, oni również powinni otrzymać stosowne informacje. Jeśli zdarzy się, że wystawią fakturę zawierającą nieaktualne dane, będą musieli sporządzić notę korygującą. Istotne jest, aby od dnia zmiany konsekwentnie stosować nową nazwę we wszystkich bieżących dokumentach dotyczących firmy.

Jak wybrać dobrą nazwę dla firmy?

Zmieniając nazwę firmującą przedsiębiorstwo na rynku, warto postarać się, aby był to tytuł adekwatny do prowadzonej działalności i niesprawiający problemów kontrahentom ani urzędnikom. Z marketingowego punktu widzenia dobra nazwa dla firmy to taka, która łatwo zapada w pamięć, jest chwytliwa, a przy tym krótka i zwięzła. CEIDG zezwala, aby w nazwie znalazło się określenie wskazujące na rodzaj prowadzonej działalności, pseudonim oraz dowolnie wybrane elementy. Miano przedsiębiorstwa nie powinno wprowadzać potencjalnych klientów w błąd co do profilu firmy. Ponadto nazwa służy odróżnieniu firmy od innych podmiotów działających w tej samej branży, dlatego przed dokonaniem wyboru warto zrobić rozeznanie, czy dany znak towarowy jest dostępny. Informacji na ten temat dostarcza Urząd Patentowy.

Słowem podsumowania można stwierdzić, że zmiany nazwy firmy można dokonać w dowolnym momencie prowadzenia działalności, należy jednak ten fakt zgłosić do CEIDG lub KRS. Zmiana nie pociąga za sobą konieczności korygowania faktur ani umów o pracę, należy jednak o niej poinformować zarówno kontrahentów, jak i pracowników. Opracowano na podstawie: https://znakitowarowe-blog.pl/zmiana-nazwy-firmy/ https://msp.money.pl/wiadomosci/poradniki/artykul/zmiana-nazwy-firmy-jak-to-zrobic,138,0,2423946.html