BiznesINFO.pl
elderly-981400 1920

https://pixabay.com/photos/elderly-hands-ring-walking-stick-981400/

Zatrudnienie emeryta na podstawie umowy o pracę na czas określony

26 Maja 2021

Autor tekstu:

Małgorzata Młynarczyk

Mimo osiągnięcia wieku emerytalnego i uzyskania prawa do emerytury, wielu pracowników postanawia pozostać na rynku pracy jako osoby zatrudnione. Jakie są obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem emeryta i jakie są warunki takiego zatrudnienia w oparciu o umowę na czas określony?

Chwilowe rozwiązanie stosunku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego

W momencie, gdy pracownik osiąga wiek emerytalny (kobieta - 60 lat, mężczyzna - 65 lat) i chce skorzystać z nabytego prawa do otrzymywania emerytury, ale jednocześnie kontynuować pracę u tego samego pracodawcy, musi on rozwiązać stosunek z pracodawcą, u którego był zatrudniony bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. Stanowi o tym Artykuł 103 Ustawy o emeryturach i rentach:

„[...] prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego”

Żeby móc otrzymać emeryturę, konieczne jest zakończenie zatrudnienia, wyrejestrowanie się z ubezpieczeń społecznych oraz otrzymanie świadectwa pracy, które następnie należy przedstawić w ZUS. Rozwiązanie stosunku pracy może trwać jedynie jeden dzień - istotne, żeby w ogóle nastąpiło. W takim wypadku pracownik może zostać zatrudniony ponownie i otrzymywać jednocześnie świadczenie emerytalne oraz wynagrodzenie

Wyjątek stanowią osoby, które przed osiągnięciem wieku emerytalnego pobierały rentę z powodu niezdolności do pracy - w momencie osiągnięcia odpowiedniego wieku, otrzymują  emeryturę z urzędu.

Obowiązki pracodawcy wynikające z zatrudnienia emeryta

Niezależnie od tego, czy osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę (także na czas określony) otrzymuje świadczenie emerytalne czy nie, podlega ona zgłoszeniu do ubezpieczeń przez pracodawcę. W przypadku zatrudnienia emeryta, pracodawca nadal jest zobowiązany do odprowadzania składek na ubezpieczenie rentowe, emerytalne, chorobowe, wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Od wieku pracownika zależne jest jednak opłacanie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jeśli zatrudniona kobieta ukończyła 55 lat, a mężczyzna 60, nie ma konieczności odprowadzania tych składek.

Zatrudnienie emeryta a zasady dotyczące umowy na czas określony

Nie ma żadnych przeciwwskazań dotyczących zatrudniania emerytów w oparciu o umowę na czas określony, nawet w przypadku, gdy przed ukończeniem wieku emerytalnego, i związanym z tym chwilowym zwolnieniem, miał on zawartą umowę na czas nieokreślony. 

Polskie przepisy dopuszczają jedynie trzykrotne zawieranie umowy na czas określony z jednym pracownikiem, a czas trwania zatrudnienia na podstawie tych umów, nie może przekraczać 33 miesięcy. Jedyne odstępstwa, jakie są uregulowane przepisami, dotyczą sytuacji zastępstwa pracownika lub jego usprawiedliwionej nieobecności bądź wykonywania pracy dorywczej i sezonowej. Przepisy w naszym kraju nie uwzględniają na tym polu innych warunków dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku przekroczenia limitów ustalonych w Kodeksie Pracy, dotyczących ilości umów lub czasu ich trwania, umowa na czas określony przekształca się w umowę na czas nieokreślony. 

W przypadku chęci późniejszego rozwiązania umowy o pracę na czas określony z zachowaniem czasu wypowiedzenia, należy pamiętać, że przy obliczaniu czasu trwania okresu wypowiedzenia należy wziąć pod uwagę cały okres zatrudnienia u danego pracodawcy. Do okresu wypowiedzenia wlicza się cały staż pracy, nie tylko z umowy zawartej już po osiągnięciu wieku emerytalnego. W sytuacji, gdy pracownik, uzyskując wiek emerytalny, rozwiązał stosunek pracy po dziesięcioletnim czasie zatrudnienia u tego pracodawcy, a potem został ponownie zatrudniony na podstawie umowy na czas określony 12 miesięcy -  jego czas wypowiedzenia wyniesie 3 miesiące, a nie miesiąc.

Tagi:

pracaumowa o pracę

Małgorzata MłynarczykAutor

Redaktor Małgorzata Młynarczyk

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Fot. Piotr Molecki/East News, Warszawa, 28.09.2020. Mazowiecki Urzad Wojewodzki w Warszawie. Wydzial Spraw Cudzoziemcow. N/z tlum interesantow.

Praca

Gwałtowny wzrost pracowników z zagranicy w Polsce

Czytaj więcej >

Praca

Ile zarabia petsitter w Warszawie? Prezes Petsy zdradza stawki, kwota jest pokaźna

Czytaj więcej >
Czas pracy w Polsce bije na głowę liczbę godzin przepracowanych np. przez Niemców

Praca

Minister zdradza kto dostanie pracę przy budowie polskiej elektrowni atomowej

Czytaj więcej >
FLickr/Olgierd Rudak

Praca

ZUS kontroluje L4. Wiele osób straci zasiłki

Czytaj więcej >

Praca

Kreatywna inwestycja w kreatywny sektor

Czytaj więcej >
Bezrobocie w Polsce

Praca

Bezrobocie w Polsce. Najnowsze dane. Komentarz premiera Morawieckiego

Czytaj więcej >