Wyszukaj w serwisie
BiznesINFO.pl > Twój portfel > Zasiłek opiekuńczy znów przedłużony. Rodzice powinni być zadowoleni
Wiktoria Pękalak
Wiktoria Pękalak 22.03.2022 08:22

Zasiłek opiekuńczy znów przedłużony. Rodzice powinni być zadowoleni

Zasiłek opiekuńczy przedłużony
flickr/Olgierd Rudak, (CC BY 2.0)

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Do kiedy przedłużono zasiłek opiekuńczy

  • Komu przysługuje

  • Ile wynosi zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy do 28 marca

ZUS przypomina, że zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do lat ośmiu lub starszych dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Czas, w którym rodzice mogli korzystać z dodatkowej pomocy, przedłużano kilkukrotnie. Najnowsze rozporządzenie Rady Ministrów dodatkowo wydłuża czas, w którym będzie można korzystać z zasiłku opiekuńczego do 28 marca.

Wydłużenie tego terminu wynika z sytuacji epidemicznej. Rodzice mogą skorzystać z pomocy od państwa, jeśli szkoła, przedszkole, żłobek lub inna placówka oświatowa dziecka jest zamknięta z powodu COVID-19 lub działa w ograniczonym zakresie, a także jeśli niemożliwe jest skorzystanie z pomocy niani lub opiekunów dziennych.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do 8 lat, a także sprawującym opiekę nad starszymi dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności. W tym drugim wypadku przedział wiekowy jest różny: do 16 lat, jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, jeśli posiada orzeczenie o orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub do 24 lat, jeśli ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Należy jednak pamiętać, że nawet mimo sytuacji, gdy dziecko do takiego zasiłku się kwalifikuje, sytuacja rodzica może uniemożliwić jego przyznanie. Ze świadczenia nie mogą bowiem skorzystać rodziny, w których jeden z opiekunów korzysta z urlopu rodzicielskiego lub jest bezrobotny.

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, rodzic powinien wysłać oświadczenie do pracodawcy lub zleceniodawcy. Zasiłek mogą otrzymać również rodzice, którzy sami są przedsiębiorcami. Aby otrzymać zasiłek, powinni złożyć dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jego wzór można pobrać ze strony ZUS.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy

Zasiłki opiekuńcze z powodu COVID-19 działają na tych samych zasadach, co zasiłki przyznawane na zasadach ogólnych i wynoszą 80 proc. wynagrodzenia. Dodatkowe pieniądze są wypłacane za każdy dzień opieki nad dzieckiem, także w dni ustawowo wolne od pracy.

Warto pamiętać, że zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, który przyznawany jest na zasadach ogólnych. To znaczy, że jeśli skorzystaliśmy z zasiłku na opiekę nad dzieckiem na ogólnych zasadach, nadal możemy skorzystać z zasiłku opiekuńczego z powodu COVID-19.