BiznesINFO.pl
cash-register-1572126

https://pixabay.com/pl/photos/kasa-fiskalna-maszyny-stare-1572126/

Zakup kasy fiskalnej a ponowna ulga na jej nabycie

25 Maja 2021

Autor tekstu:

Dominik Górecki

Udostępnij:

Kasa fiskalna to podstawowe urządzenie w sklepach czy zakładach usługowych. Czy można skorzystać z ulgi na jej nabycie?

1 maja 2019 roku weszła w życie ustawa zobowiązująca przedsiębiorców do wymiany starych kas fiskalnych na nowe kasy mogące łączyć się z internetem. Takie urządzenia pozwalają na bezpośredni przesył danych o transakcji do Centralnego Repozytorium Kas, czyli systemu Krajowej Administracji Skarbowej.

Nowe kasy z dostępem do Internetu umożliwiają organowi podatkowemu na zdecydowanie większą kontrolę w zakresie prawidłowego naliczania i odprowadzania podatków.

Kasa on-line a przepisy

Termin kasa on-line definiuje art. 111 ust. 6a Ustawy o podatku VAT.
Przepis ten mówi, że „Kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a Centralne Repozytorium Kas ust. 3. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej musi posiadać numer unikatowy nadawany w drodze czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”

Termin zakupu kasy on-line

W zależności od branży ustawodawca dał przedsiębiorcom termin na zakup i zainstalowanie nowych kas.
Dla podatników zajmujących się sprzedażą paliwa oraz mechaniką pojazdową i wymianą opon termin upłynął 1 stycznia 2020 roku.
Podatnikom świadczącym usługi gastronomiczne, hotelarskie oraz sprzedaż węgla ostateczny termin wymiany kasy ustalono na 1 stycznia 2021 roku.
Czas na wymianę kasy fiskalnej mają jeszcze podatnicy z branż: fryzjerskiej, kosmetycznej, budowlanej, prawniczej, usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy, dentystycznej, fitness. Termin dostosowania się do nowych przepisów w tym przypadku mija 1 lipca 2021 roku.

Ile wynosi ulga na zakup kasy on-line?

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi na zakup kasy on-line w wysokości 90% ceny netto, nie więcej jednak niż 700 zł.
Ulga jest możliwa także, gdy podatnik zakupi kilka kas on-line. Musi jednak pamiętać o tym, by zacząć używać każdej z zakupionych kas nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży.

Kto może skorzystać z ulgi?

O zwrot części kosztów poniesionych na zakup kasy on-line można ubiegać się, jeżeli:
– firma ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie on-line i rozpoczęto ewidencjonowania z użyciem kasy on-line,
– firma nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie on-line, ale przedsiębiorca zdecydował, że ewidencja będzie prowadzona za pomocą kasy on-line.
Kolejnym warunkiem koniecznym dla skorzystania z ulgi jest posiadanie faktury i dowodu zapłaty za kasę on-line.
Ważne, by zakupić kasę on-line i rozpocząć ewidencjonowanie przed upływem ostatecznego terminu na wymianę kasy. W innym przypadku zwrot nie będzie możliwy. Co więcej, niedopełnienie tego obowiązku może skutkować karą w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.
Ulga przysługuje zarówno czynnym podatnikom VAT, jak i biernym podatnikom VAT. Ci pierwsi zwrot rozliczają w deklaracji VAT, ci drudzy zaś – poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do właściwego urzędu skarbowego.
Z ulgi nie skorzystają ci podatnicy, którzy nabyli stary typ kas, czyli takie, które nie pozwalają na wysyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas.

Jak dokonywany jest zwrot?

W większości przypadków kwota należnego podatku VAT jest wyższa niż kwota zwrotu, czyli – przypomnijmy – maksymalnie 700 zł. Wówczas taki podatnik, rozliczając się w urzędzie skarbowym, po prostu pomniejsza kwotę podatku o 700 zł.
Jeżeli podatnik ma do odprowadzenia w danym okresie rozliczeniowym kwotę mniejszą niż maksymalna kwota zwrotu, np. 300 zł, to różnicę urząd skarbowy zwraca na konto podatnika. Ewentualnie kwota ta może zostać przesunięta na poczet następnego okresu rozliczeniowego.
Podatnikom, którzy w ramach prowadzenia działalności nie muszą odprowadzać podatku VAT, urząd skarbowy zwraca część kosztów poniesionych na zakup kasy on-line na rachunek bankowy.
Podatnik zwolniony z VAT musi złożyć wniosek o zwrot kosztów miesiącu następującym po miesiącu zakupu kasy on-line.

Gdzie odliczyć?

Właściwym drukiem dla rozliczenia zwrotu za zakup kasy on-line dla podatników VAT jest deklaracja za miesiąc, w którym dokonano zakupu.

Podobne artykuły

Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >