Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Kasa Fiskalna

Kasa Fiskalna

kasa fiskalna służąca do ewidencjonowania sprzedaży

Kasa samoobsługowa
15.03.2024 19:03 Płatne kasy samoobsługowe. Ta sieć już zaczęła pobierać opłaty

Klienci coraz częściej wybierają kasy samoobsługowe. To spore ułatwienie dla osób robiących zakupy, między innymi przez zdecydowanie krótszy czas oczekiwania w kolejce. Takie udogodnienie jest zupełnie darmowe, ale jak się okazuje, jedna z dużych sieci sklepów postanowiła wprowadzić płatne kasy samoobsługowe.

węgiel PGG
27.10.2022 09:22 Gminy nie będą musiały stosować kas rejestrujących online przy sprzedaży węgla. Jest taki projekt

Rząd chce zwolnić samorządy z obowiązku stosowania kas rejestrujących online przy sprzedaży węgla. Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy sprzedający węgiel muszą posiadać kasy fiskalne online.

kasoterminal
22.03.2022 08:31 Nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych

Zmiany w przepisach dotyczących kas fiskalnych kolejne firmy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Przepisy regulują obowiązek posiadania kas fiskalnych online. „Modernizacja systemu kas rejestrujących umożliwi gromadzenie na poziomie centralnym danych na temat obrotu i kwot podatku ewidencjonowanych na poszczególnych urządzeniach”. (źródło: https://www.podatki.gov.pl/vat/kasy-rejestrujace/kasy-online-informacje)

pexels-kampus-production-8475156
22.10.2021 02:00 Nawet 5 tys. zł kary za brak integracji terminali płatniczych z kasami fiskalnymi online

Przedsiębiorcy, którzy będą korzystali z terminala, nie współpracującego z kasą online, od przyszłego roku zapłacą maksymalną karę, czyli 5 tys. zł. Wszyscy będą karani w ten sam sposób. Ministerstwo Finansów odpowiedziało, na wątpliwości podatkowe dotyczące momentu, w którym przedsiębiorca powinien dokonać ewidencji na kasie fiskalnej. Od 1 lipca 2022 r. kasy fiskalne online będą musiały być zintegrowane z terminalem płatniczym – wynika z Polskiego Ładu. O ile pierwsze są przystosowane do połączenia z drugimi, o tyle w drugą stronę nie jest to już takie oczywiste.

biznesinfo-1
04.10.2021 02:00 W ramach Polskiego Ładu skarbówka zacznie patrzeć nam na ręce. Dostali nowe możliwości

Głosowania nad zmianami w ramach Polskiego Ładu odbyły się w piątek w Sejmie. Jednym z przegłosowanych rozwiązań jest integracja kas online z terminalami płatniczymi. W praktyce oznacza to, że olbrzymia część naszych zakupów będzie pod stałym nadzorem. Hanna Gill-Piątek, szefowa koła Polska 2050 ostrzega, że rozwiązanie wprowadzone w ramach Polskiego Ładu pozwoli na obserwacje zakupów dokonywanych kartą w czasie rzeczywistym. Skarbówka dostanie numery kart, którymi dokonywane są transakcje, a to prosta droga do zyskania danych osobowych kupujących.

pxhere
24.06.2021 02:00 Obowiązek stosowania kas fiskalnych od 1 lipca. Ale jest też szansa na 700 zł ulgi

W kasy fiskalne online muszą zainwestować kolejne branże. Od 1 lipca nowe urządzenia będą wymagane m.in. od przedsiębiorców świadczących usługi fryzjerskie czy budowalne. Jednak na zakup sprzętu mogą otrzymać pokaźną ulgę.Z tego artykułu dowiesz się:Kto od początku lipca musi stosować kasy fiskalne onlineJak działa sprzętCo zrobić, aby otrzymać ulgę

cash-register-5610295 640
08.06.2021 02:00 Zgłoszenie kasy fiskalnej i fiskalizacja

Każdy przedsiębiorca sprzedający towary lub usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zobowiązany jest posiadać kasę fiskalną, jeśli przekroczony zostanie limit uprawniający do zwolnienia. Kasę fiskalną przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić do urzędu skarbowego. Zgłoszenie kasy fiskalnej przebiega odmiennie w zależności od rodzaju zakupionej kasy. Jeśli przedsiębiorca przekroczy limit 20 tys. zł ze sprzedaży musi dopełnić wszystkich formalności związanych z instalowaniem kasy fiskalnej do dwóch miesięcy od chwili przekroczenia tego limitu. Kasy fiskalne online W przypadku podatników, którzy zakupili kasę fiskalną online i rozpoczynają prowadzenie sprzedaży na rzecz osób prywatnych lub wymienili starą kasę na kasę fiskalną online albo też są zobowiązani do wymiany kasy na kasę fiskalna online, zgłoszenie kasy fiskalnej i jej fiskalizacja odbywają się automatycznie. Zaznaczmy tu, iż obowiązek stosowania kasy fiskalnej online nie odnosi się do wszystkich przedsiębiorców w tym samym terminie. Ustawodawca podzielił podatników na cztery grupy. Fiskalizacja kasy fiskalnej online Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie kas rejestrujących (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 poz. 816)) przed rozpoczęciem sprzedaży na kasie fiskalnej online konieczna jest fiskalizacja kasy. Serwisant konfiguruje ustawienia kasy tak, aby zapewnić połączenie umożliwiające przesyłanie danych pomiędzy kasą fiskalną online a Centralnym Repozytorium Kas. Proces fiskalizacji krok po kroku Fiskalizacja kasy jest niezbędna do rozpoczęcia korzystania z kasy. Jest to czynność jednorazowa. Fiskalizacji należy dokonywać w obecności serwisanta, który w przyszłości będzie odpowiedzialny za obsługę przedsiębiorcy. Po dokonaniu fiskalizacji przedsiębiorca oraz serwisant są zobowiązani do dokonania zgłoszenia do urzędu skarbowego w terminie 7 dni . Poniżej w punktach przedstawiono, jak odbywa się fiskalizacja kasy : - przesłanie klucza publicznego kasy - zgłoszenie żądania fiskalizacji - odebranie numeru ewidencyjnego - zapis w pamięci fiskalnej daty i czasu fiskalizacji - inicjalizacja pracy pamięci fiskalnej i pamięci chronionej oraz powiązanie tych pamięci - zerowanie wszystkich liczników kasy - zapis w pamięci fiskalnej numeru NIP podatnika oraz zapis w pamięci fiskalnej numeru ewidencyjnego - zapis w pamięci chronionej numeru ewidencyjnego - zapis w pamięci fiskalnej kategorii kasy - wystawienie raportu fiskalnego fiskalizacji - zgłoszenie fiskalizacji przez przesłanie raportu fiskalnego fiskalizacji do Centralnego Repozytorium Kas - pobranie i zapis w pamięci chronionej harmonogramu przesyłania danych . Po dokonaniu fiskalizacji kasy online podatnik może rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży. Rozpoczynając rejestrację sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej online, przedsiębiorca musi zapewnić połączenie umożliwiające przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas. W przypadku kasy online wszystkich czynności dokonuje serwisant, dlatego przedsiębiorca nie musi zgłaszać już kasy w urzędzie skarbowym. W przypadku prowadzenia sprzedaży na kasie fiskalnej z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii przedsiębiorca musi dopełnić obowiązków zgłoszeniowych. Zgłoszenie kasy fiskalnej po fiskalizacji Po fiskalizacji podatnik, który korzysta z tradycyjnej kasy, powinien skontaktować się z urzędem skarbowym w celu otrzymania numeru ewidencyjnego urządzenia. Jak wspomniano wcześniej, zgłoszenie takie powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji. W tym samym terminie odpowiedniego zgłoszenia kasy fiskalnej do urzędu skarbowego dokonuje serwisant instalujący kasę. Po otrzymaniu odpowiednich dokumentów naczelnik urzędu skarbowego nadaje kasie numer ewidencyjny. Jest to numer indywidualny, dotyczący wyłącznie jednego urządzenia i odpowiadającej mu książki kasy. Podatnik jest zobowiązany do umieszczenia go w sposób trwały na kasie. Od 1 maja 2019 roku został zniesiony obowiązek zgłaszania liczby i miejsca używania kas fiskalnych. Ulga na zakup kasy fiskalnej Ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje tylko w sytuacji zakupu kasy fiskalnej online pod warunkiem że przedsiębiorca posiada fakturę zakupu danej kasy i potwierdzenie zapłaty. W momencie gdy ewidencja sprzedaży prowadzona jest za pomocą kilku kas fiskalnych, ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje przedsiębiorcy pod warunkiem rozpoczęcia sprzedaży na danej kasie przed upływem 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia sprzedaży rejestrowanej na kasach fiskalnych. Na zakończenie trzeba przyznać, iz wprowadzenie kasy fiskalnej online ułatwiło proces zgłoszeniowy kas fiskalnych. Jeśli kasa zostanie zafiskalizowana przez serwisanta, a przedsiębiorca zapewni połączenie kasy fiskalnej online z internetem wszystko odbywa się automatycznie. Dzięki temu nie ma potrzeby przestrzegania dodatkowych terminów zgłoszeniowych w urzędzie. Jednak nie każdy przedsiębiorca ma obowiązek korzystania z kas fiskalnych online. Niektórzy z nich mogą nadal używać kas fiskalnych z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii. W tym przypadku, oprócz fiskalizacji, konieczne jest zgłoszenie kasy fiskalnej we właściwym urzędzie skarbowym.

cash-register-5610295 960 720
04.06.2021 02:00 Limit obrotów na kasę fiskalną

Niektórzy przedsiębiorcy mają obowiązek prowadzenia ewidencji swojej sprzedaży na kasie fiskalnej. Niektórzy z nich podlegają jednak zwolnieniom z tego obowiązku na mocy rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas rejestrujących Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2018 poz. 2519). W akcie prawnym istnieją zapisy zarówno o zwolnieniach ze względu na osiągnięty obrót, jak i ze względu na rodzaj wykonywanej czynności. Z artykułu dowiesz się, kogo dotyczą zwolnienia i jak ustalić limit obrotów na kasę fiskalną. Zwolnienie na kasę fiskalną w związku z limitem obrotu Zgodnie z przepisami przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych, może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej, jeśli nie przekroczył limitu obrotów określonego w ustawie. Limit ten wynosi 20 000 zł. Podatnik kontynuujący sprzedaż, może skorzystać z omawianego zwolnienia w przypadku, gdy w poprzednim roku podatkowym kwota obrotu nie przekroczyła 20 000 zł. W momencie przekroczenia limitu obrotów, przedsiębiorca jest zobligowany do zakupu kasy fiskalnej w ciągu 2 miesięcy – licząc od końca miesiąca, w którym stracił prawo do zwolnienia. Podatnik objęty obowiązkiem posiadania kasy online może liczyć na otrzymanie ulgi na zakup kasy. Kwota ulgi to 90% wartości kasy (nie więcej jednak niż 700 zł). Grupy podatników zwolnione z kas fiskalnych? Istnieje kilka grup podatników, dla których omawiane zwolnienia nie mają zastosowania. I tacy podatnicy, rozpoczynając sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych, muszą posiadać kasę fiskalną bez względu na uzyskany obrót. Dotyczy to np. przedsiębiorców sprzedających: paliwo, perfumy, silniki i części do silników, sprzęt fotograficzny, radiowy i telewizyjny oraz wyroby tytoniowe i alkoholowe. Zwolnienia nie obowiązują również w przypadku świadczenia usług gastronomicznych, kosmetycznych, fryzjerskich, prawniczych, lekarskich, a także przewozów pasażerskich w komunikacji samochodowej, wymiany opon oraz naprawy pojazdów silnikowych i motorowerowych. Obliczanie obrotu uprawniającego do zwolnienia Aby obliczyć obrót uprawniający do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, wystarczy zsumować całościowy obrót ze sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych. Jeśli przedsiębiorca prowadzi w tym samym czasie sprzedaż na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą, musi pamiętać, iż obrót z tego tytułu nie wlicza się do kwoty uprawniającej do zwolnienia z obowiązku stosowania kas. Ustalając obrót uprawniający do zwolnienia z kasy fiskalnej, należy przyjąć obrót netto, czyli bez podatku VAT. W przypadku, osób zwolnionych z VAT, trzeba wziąć pod uwagę całą wartość sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych. Limit obrotów a kontynuacja sprzedaży lub rozpoczęcie sprzedaży Jeśli w poprzednim roku swojej działalności przedsiębiorca nie przekroczył limitu 20 000 zł z tytułu sprzedaży towarów lub usług, nie musi przeliczać limitu proporcjonalnie. Nie ma tu znaczenia czy sprzedaż będzie dokonywana przez cały rok czy od połowy roku. Limit stanowi pełna kwota 20 000 zł. Ale jeśli rozpoczynamy sprzedaż na rzecz osób prywatnych w danym roku podatkowym, limit zwolnienia należy ustalić na podstawie przewidywanego obrotu ze sprzedaży, proporcjonalnie do czasu sprzedaży w danym roku podatkowym. W momencie, kiedy rozpoczynamy sprzedaż w trakcie roku np. w październiku, w kolejnym roku nie trzeba dokonywać przeliczeń.

Kasy online już od przyszłego miesiąca
02.06.2021 02:00 Obowiązkowe kasy online. Muszą je mieć pracownicy wielu branż

Już od przyszłego miesiąca pracownicy wielu branż będą musieli stosować kasy online. Obowiązek ten dotyczyć będzie m.in. salonów fryzjerskich i kosmetycznych, opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, ale też usług prawniczych. Podatnicy mają możliwość przesunięcia tego terminu.Z tego artykułu dowiesz się:Od kiedy kasy online będą obowiązkoweCzy można odłożyć termin w indywidualnym przypadkuKto może skorzystać ze wsparcia przy zakupie kasy online

cash-register-1572126
25.05.2021 02:00 Zakup kasy fiskalnej a ponowna ulga na jej nabycie

Kasa fiskalna to podstawowe urządzenie w sklepach czy zakładach usługowych. Czy można skorzystać z ulgi na jej nabycie? 1 maja 2019 roku weszła w życie ustawa zobowiązująca przedsiębiorców do wymiany starych kas fiskalnych na nowe kasy mogące łączyć się z internetem. Takie urządzenia pozwalają na bezpośredni przesył danych o transakcji do Centralnego Repozytorium Kas, czyli systemu Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe kasy z dostępem do Internetu umożliwiają organowi podatkowemu na zdecydowanie większą kontrolę w zakresie prawidłowego naliczania i odprowadzania podatków.

Arkadiusz Ziolek/EAST NEWS
19.05.2021 02:00 Już przesądzone, paragon odchodzi do lamusa. Szykuje się nowy dowód zakupu

Paragon drukowany zastąpi nowy, elektroniczny dokument. Za sprawą nowego rozporządzenia rząd chce zwolnić sprzedawców z obowiązku wystawiania tradycyjnego wydruku w formie papierowej. Wszystko leży jednak w rękach klientów.Z tego artykułu dowiesz się:W jaki sposób klient ma pozyskiwać nowy paragonJak będzie to wyglądało w praktyceJakie wątpliwości budzą przepisy

Pexels/Andrea Piacquadio
11.05.2021 02:00 Kasy online obowiązkowe od 1 lipca. Kolejni przedsiębiorcy muszą się dostosować

Kasy fiskalne powoli przechodzą do historii. Już od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy będą musieli wymienić urządzenia na kasy online - na zmiany powinno przygotować się aż 7 grup przedsiębiorców. Jednak część kosztów tego przedsięwzięcia będzie można odliczyć w ramach ulgi podatkowej.Z tego artykułu dowiesz się:Jak działają kasy onlineKto będzie musiał wymienić kasy fiskalne od 1 lipca 2021 r.Ile procent kosztów można odliczyć w ramach ulgi podatkowej

biznes-info-640x433
18.06.2019 02:00 Czy kasa fiskalna musi być środkiem trwałym? Wyjaśniamy

Kasa fiskalna jako urządzenie służące do ewindencjonowania obrotów ze sprzedaży. Kasę fiskalną możemy przygrupować do KŚT 669, co oznacza, że możemy zaliczyć ją w poczet środków trwałych. Tutaj musi ona jednak spełniać kilka warunków, choćby takie jak to, że musi być ona własnością podatnika, musi być zdolna do użytku w dniu wpisu do środków trwałych, powinna nam służyć co najmniej rok i musi być używana konkretnie do ewidencjonowania obrotu właśnie tej firmy, w której poczet została wpisana. Warunki te zostały zawarte w art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

biznes-info-640x433
18.06.2019 02:00 Czy kasa fiskalna jest środkiem trwałym? Wyjaśniamy

Niezależnie od tego ile kosztuje kasa fiskalna, a koszt może wahać się pomiędzy kilkaset a kilka tysięcy złotych, to ma ona jedno zasadnicze przeznaczenie, mianowicie służy do ewidencjonowania sprzedaży, gdy naszymi klientami są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz rolnicy ryczałtowi. Z kasą fiskalną sprawa wygląda także tak, że jest ona obowiązkowa dla konkretnych przedsiębiorców oraz takich co osiągają wysokie obroty handlowe. Obowiązek jej posiadania nakłada na przedsiębiorców rozporządzenie Ministerstwa Finansów. Sprzedawcy kas fiskalnych nie muszą więc obawiać się o brak popytu na towar przez nich sprzedawany.A co z przedsiębiorcami? Kasa fiskalna staje się częścią majątku firmy, a więc powinna być odpowiednio zaksięgowana, a mianowicie jakoś środek trwały firmy, czyli w rubryce gdzie znajdują się m.in. nieruchomości należące do firmy.