BiznesINFO.pl > Finanse > Czy kasa fiskalna jest środkiem trwałym? Wyjaśniamy
Kasper Starużyk
Kasper Starużyk 22.03.2022 09:14

Czy kasa fiskalna jest środkiem trwałym? Wyjaśniamy

biznes-info-640x433
Biznesinfo.pl

Niezależnie od tego ile kosztuje kasa fiskalna, a koszt może wahać się pomiędzy kilkaset a kilka tysięcy złotych, to ma ona jedno zasadnicze przeznaczenie, mianowicie służy do ewidencjonowania sprzedaży, gdy naszymi klientami są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz rolnicy ryczałtowi. Z kasą fiskalną sprawa wygląda także tak, że jest ona obowiązkowa dla konkretnych przedsiębiorców oraz takich co osiągają wysokie obroty handlowe. Obowiązek jej posiadania nakłada na przedsiębiorców rozporządzenie Ministerstwa Finansów. Sprzedawcy kas fiskalnych nie muszą więc obawiać się o brak popytu na towar przez nich sprzedawany.

A co z przedsiębiorcami? Kasa fiskalna staje się częścią majątku firmy, a więc powinna być odpowiednio zaksięgowana, a mianowicie jakoś środek trwały firmy, czyli w rubryce gdzie znajdują się m.in. nieruchomości należące do firmy. 

Kasa fiskalna jako środek trwały 

Jak zauważa portal eGospodarka.pl, patrząc z punktu widzenia podatku dochodowego kasa fiskalna może zostać uznana za środek trwały podlegający amortyzacji. Jako, że kasy fiskalne podlegają pod grupę księgową KŚT 669, to stawka amortyzacyjna dla kas fiskalnych plasuje się na poziomie 20% rocznie, choć może być także wpisana w grupę KŚT 491 jeżeli kasę fiskalną przypisze się do grupy razem ze sprzętem komputerowym. Aby kasa fiskalna stała się środkiem trwałym musi spełnić jednak pewne warunki. 

Pierwszy z warunków jest taki, że musi ona stanowić własność lub współwłasność przedsiębiorcy, który dokonuje ewidencji księgowej. Dzień, w którym zapisujemy datę, że kasa została przyjęta do środków trwałych firmy musi być zdolna do użytku i móc wystawiać paragony oraz działać w pełni prawidłowo. Aby spokojnie rozliczyć kasę fiskalną z możlwiością jej amortyzacji jako sprzętu trwałego, to musi służyć nam co najmniej przez 1 rok. Czwartym warunkiem możliwości zamortyzowania kasy fiskalnej jest jej używania do celu konkretnej firmy na którą jest ona zapisana. 

Wartość kasy fiskalnej a środek trwały 

W przypadku gdy kasa fiskalna jest jednak warta mniej niż 3 500 zł (lub warta dokładnie tyle), to zamiast wpisać ją w poczet środków trwałych możemy wliczyć ją w ciężar kosztów uzyskania przychodu w miesiącu, w którym została w pełni przystosowana do działania i oddana do użytku w naszym przesiębiorstwie.