BiznesINFO.pl > Finanse > Zadłużenie Polski rośnie w zastraszającym tempie. 18,8 tys. zł obciążenia na pracującego więcej
Maria Glinka
Maria Glinka 22.03.2022 08:23

Zadłużenie Polski rośnie w zastraszającym tempie. 18,8 tys. zł obciążenia na pracującego więcej

Zadłużenie Skarbu Państwa
Pixabay/gosiak1980

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Ile wynosi aktualne zadłużenie Skarbu Państwa

  • O ile wzrósł krajowy dług państwa w skali miesiąca i roku

  • Jakie są dane dotyczące zobowiązań w minionym roku

Zadłużenie coraz większe. Za długi państwa płaci każdy z nas

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec stycznia 2021 r. zostało oszacowane na ok. 1 098,3 mld zł. Oznacza to niewielki wzrost, bo zaledwie o 0,1 proc. miesiąc do miesiąca (840 mln zł). Jednak porównując długi państwa przed rokiem mamy do czynienia ze skokiem aż o 11,2 proc. (111 mld zł).

Co to oznacza dla przeciętnego obywatela? Business Insider Polska donosi, że za zadłużenie państwa jeden mieszkaniec płaci już 28,7 tys. zł, a jeden pracujący - aż 66 tys. zł. Powyższe dane nie uwzględniają jednak długów zaciągniętych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Różnica między obejmującą długi podobnych instytucji definicją unijną zadłużenia general government a polskimi zobowiązaniami sektora finansów publicznych wynosiła 201 mld zł.

Zatem roczny wzrost całego długu wynosi co najmniej 312 mld zł. Oznacza to, że za zwiększone zobowiązania państwa jeden mieszkaniec płaci 8,2 tys., a jeden pracujący - 18,8 tys. zł. O tyle więcej każdy z nas będzie musiał dołożyć w przyszłości, aby uregulować koszty podtrzymywania gospodarki na odpowiednim poziomie w obliczu pandemicznych restrykcji.

Zadłużenie krajowe a długi zagraniczne

Z komunikatu Ministerstwa Finansów wynika, że wzrasta zarówno zadłużenie krajowe, jak i zagraniczne. Jednak skala wzrostu pierwszego z nich jest zdecydowanie wyższa. Dług krajowy został oszacowany na ok. 837,4 mld zł, podczas gdy zobowiązania w obcych walutach - na ok. 261 mld zł.

Zobowiązania krajowe wzrosły na przestrzeni miesiąca o 6 mld zł, a w ciągu roku - aż o 110 mld zł. Przyczyną tego zjawiska jest m.in. skup obligacji skarbowych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Z kolei zadłużenie zagraniczne spadło o 5 mld zł miesiąc do miesiąca, ale w perspektywie całego roku wzrosło o 415 mln zł. Wpływ na tę sytuację miało umocnienie polskiej waluty w styczniu - o 0,9 proc. względem euro i o 0,3 proc. w stosunku do dolara.

Obecnie zadłużenie zagraniczne stanowi 23,8 proc. całego długu Skarbu Państwa i jest to wynik najniższy od sierpnia 2020 r. Rekordowo niskie długi w walucie zagranicznej zaobserwowano w czerwcu 2020 r., kiedy to obce podmioty odpowiadały za 23,27 proc. wszystkich państwowych zobowiązań.

Zadłużenie w 2020 r.

W najnowszym oświadczeniu resort finansów podsumował także ubiegłoroczne długi państwa. W grudniu 2020 r. zadłużenie zostało oszacowane na 1 097,46 mld zł - to o 12,8 proc. więcej niż na początku pandemicznego roku.

Co wpłynęło na wzrost zadłużenia w 2020 r.? Ministerstwo Finansów przekonuje, że zwiększyły się przede wszystkim potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa (wzrost o 50,3 mld zł), biorąc pod uwagę deficyt (85 mld zł), mniejsze potrzeby pożyczkowe JSPF i depozytów sądowych (spadek o 31,7 mld zł), a także saldo zarządzania środkami europejskimi (spadek o 3,9 mld zł). „To konsekwencja przygotowania środków pod wypłatę trzynastek i czternastek dla emerytów oraz wypłat na program 500 plus w 2021 roku”, czytamy w komunikacie.

Nie bez znaczenia jest także zwiększenie stanu środków na rachunkach budżetowych (wzrost o 31,7 mld zł). Na ubiegłoroczne długi miały wpływ także obligacje przekazywane na podstawie innych ustaw niż ustawa budżetowa (wzrost o 18,3 mld zł), pożyczki FS w ramach FRD (wzrost o 11,5 mld zł) oraz różnice kursowe (wzrost o 17,8 mld zł).