BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Wzrost PKB Polski w 2022 r. wyższy niż zakładały prognozy. GUS opublikował dane
Patryk Solarczyk
Patryk Solarczyk 30.01.2023 21:43

Wzrost PKB Polski w 2022 r. wyższy niż zakładały prognozy. GUS opublikował dane

Warszawa skyline
Domena publiczna

Mimo wielu zawirowań na świecie oraz w kraju, Polska gospodarka odnotowała w 2022 roku wysoki wzrost. Nawet wojna tuż za naszą granicą nie spowodowała - jak wielu analityków przewidywało - recesji. PKB wzrósł o 4,9%.

GUS oszacował następujące dynamiki wzrostu wartości dodanej brutto:

- wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2022 r. wzrosła o 4,6% w porównaniu z 2021 r., wobec wzrostu o 6,6% w 2021 r.,

- wartość dodana brutto w przemyśle w 2022 r. wzrosła o 7,0% w porównaniu z 2021 r., wobec wzrostu o 2,8% w 2021 r.,

- wartość dodana brutto w budownictwie w 2022 r. w porównaniu z 2021 r. wzrosła o 4,5%, wobec wzrostu o 5,3% w 2021 r.,

- wartość dodana brutto w handlu i naprawach w 2022 r. w porównaniu z 2021 r. wzrosła o 2,0%, wobec wzrostu o 9,0% w 2021 r.

Konsumpcja i inwestycje

W 2022 r. popyt krajowy zwiększył się realnie o 5,5% w porównaniu z 2021 r., w którym zanotowano wzrost o 8,4%. Spożycie ogółem w 2022 r. wzrosło realnie o 2,1%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 3,0% (w 2021 r. zanotowano wzrost odpowiednio o 5,9 oraz o 6,3%) – czytamy w raporcie GUS.

GUS poinformował, że w 2022 r. nakłady brutto na środki trwałe w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 4,6% (wobec wzrostu o 2,1% w 2021 r). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2022 r. wyniosła 16,8% wobec 17,0% w 2021 r.

Tagi: PKB Polska
Polecane