Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Wznowienie działalności gospodarczej – krok po kroku
Małgorzata Młynarczyk
Małgorzata Młynarczyk 04.06.2021 02:00

Wznowienie działalności gospodarczej – krok po kroku

writing-336370 1920
https://pixabay.com/photos/writing-workstation-office-business-336370/

Każdy przedsiębiorca może dowolnie zarządzać swoją działalnością gospodarczą. Zdarzają się sytuacje, gdy korzystniejsze lub konieczne jest zawieszenie działalności. Nie może ono trwać krócej niż 30 dni i w  tym czasie nie możemy wykonywać czynności stanowiących główną działalność firmy. Co zrobić, gdy zdecydujemy się na jej wznowienie? Kiedy możemy to zrobić i jakie są nasze obowiązki?

Kiedy i jak wznowić działalność gospodarczą?

Sposób wznowienia działalności, zależny jest od tego, na jaki czas została zawieszona. Jeżeli działalność została:

  • zawieszona na czas określony - we wniosku została wskazana data wznowienia; działalność zostanie wznowiona automatycznie i nie ma potrzeby składania żadnych dodatkowych wniosków,

  • zawieszona na czas nieokreślony lub chcemy zmienić datę jej wznowienia - konieczne jest złożenie wniosku do CEIDG.

Termin złożenia wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest dowolny. Można zrobić to przed planowanym wznowieniem, w dniu, na który zaplanowaliśmy odwieszenie, a także już po samym wznowieniu. 

Krok 1. Złożenie wniosku o wznowienie działalności gospodarczej do CEIDG

Wniosek może zostać złożony na kilka sposobów. Przez internet, za pomocą strony biznes.gov.pl po zalogowaniu profilem zaufanym lub przez stronę CEIDG po uprzedniej rejestracji i następnym wypełnieniu formularza podpisanego profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. W przypadku korzystania z pełnomocnictwa, nie należy uiszczać za nie opłaty skarbowej, jeżeli dane pełnomocnika zostały opublikowane w naszym wpisie CEIDG. Wniosek może zostać wysłany pocztą (listem poleconym), ale własnoręczny podpis umieszczony na wniosku musi zostać potwierdzony przez notariusza. Możliwe jest również złożenie wniosku bezpośrednio w urzędzie, gdzie na miejscu otrzymamy formularz do wypełnienia i własnoręcznego podpisania. Możemy także pobrać wniosek CEIDG-1 ze trony CEIDG, wypełnić go, wydrukować i podpisać, a następnie zanieść do urzędu. Przed pójściem do urzędu, można także anonimowo wypełnić wniosek na stronie CEIDG, a następnie z samym numerem wypełnionego i wysłanego formularza (nie trzeba drukować samego wniosku) udać się do urzędu, gdzie po podanym numerze nasz wniosek zostanie odnaleziony w systemie, wydrukowany i oddany nam do podpisu.

Krok 2. Sprawdzenie wniosku przez urząd

Jeżeli urząd uzna złożony przez nas wniosek za niekompletny, zostaniemy o tym poinformowani i wezwani do skorygowania. W momencie składania wniosku przez internet, system teleinformatyczny automatycznie i natychmiastowo informuje wnioskującego o błędach występujących w formularzu. W przypadku osobistego lub pocztowego złożenia wniosku, odpowiedni urząd wzywa wnioskującego do wykonania korekty lub uzupełnienia brakujących informacji w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania wezwania. Jeżeli nie dotrzymamy wyznaczonego terminu, nasz wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Krok 3. Nastąpienie wznowienia działalności

Po rozpatrzeniu wniosku przez urząd,a działalność zostaje wznowiona wraz z dniem, który zawarliśmy na składanym dokumencie. 

VAT, PIT oraz składki ZUS po wznowieniu działalności

Po wznowieniu działalności nie zmieniają się kwestie dotyczące płatności podatku dochodowego oraz od towarów i usług. Nadal obowiązują w tym samym wymiarze, jak przed momentem zawieszenia, z zaznaczeniem, że w pierwszych rozliczeniach wykonywanych po wznowieniu należy uwzględnić koszty i przychody z czasu zawieszonej działalności - o ile takie występowały.

Składając wniosek o wznowienie działalności CEIDG-1, do ZUS automatycznie trafia zgłoszenie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rejestruje przedsiębiorcę jako płatnika składek ponownie, na podstawie zaktualizowanego wpisu w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wysokość składek nie ulega zmianie i nadal wynosi tyle samo, ile przed zawieszeniem działalności. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy po wznowieniu zmieniają się kody ubezpieczeń, czyli na przykład w czasie, gdy mamy zawieszoną działalność kończy się okres preferencyjnych składek lub rozpoczynamy pracę na umowie o pracę. W takim przypadku, w ciągu 7 dni należy dokonać ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń, już wraz z nowym kodem.