Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Energetyka > Wyzwania transformacji energetycznej dla sieci dystrybucyjnych w świetle doświadczeń Stoen Operator
Redakcja BiznesInfo
Redakcja BiznesInfo 23.04.2024 14:46

Wyzwania transformacji energetycznej dla sieci dystrybucyjnych w świetle doświadczeń Stoen Operator

None
fot. materiały prasowe

Transformacja energetyczna stawia przed sieciami dystrybucyjnymi szereg wyzwań, wynikających z rosnącej liczby OZE, wzrastających potrzeb odbiorców i rozwoju sektora eMobility. Podczas 39. Konferencji Energetycznej EuroPOWER & 9. OZE POWER przedstawiciele Stoen Operator omówili specyfikę tych wyzwań w kontekście działalności operatora na terenach wielkomiejskich.

Kluczowa rola sieci dystrybucyjnych

Efektywne, inteligentne i elastyczne sieci dystrybucyjne są kluczowe dla powodzenia transformacji energetycznej. Zapewniają one stabilne i nieprzerwane dostawy energii, umożliwiają integrację OZE i energetyki rozproszonej, a także wspierają rozwój eMobility.

Leszek Bitner, dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Stoen Operator, podczas konferencji podkreślił specyfikę wyzwań, z jakimi mierzy się operator na terenach wielkomiejskich. Silnie zurbanizowany obszar, skoncentrowana infrastruktura i skomplikowane kwestie praw do terenów wymagają indywidualnego podejścia do realizacji celów transformacji energetycznej.

Specyfika naszej działalności ma duże znaczenie w perspektywie inwestycji i realizacji założeń Karty Efektywnej Transformacji (KET). Gdy mamy do czynienia z obszarem silnie zurbanizowanym, ze skupioną infrastrukturą i często skomplikowanymi kwestiami praw do terenów, mierzymy się z różnymi wyzwaniami. Skutkują one indywidualnym sposobem wypełniania celów stawianych przez ten ważny strategicznie dokument – zauważył podczas konferencji Leszek Bitner, dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Stoen Operator.

Rosnąca rola OZE

Stoen Operator obserwuje dynamiczny wzrost liczby mikroinstalacji fotowoltaicznych na swoim terenie. W 2023 roku, pomimo ogólnokrajowego spadku dynamiki przyłączeń, w aglomeracji warszawskiej liczba takich instalacji wzrosła o 13% w porównaniu do 2022 roku. Rośnie również sieć magazynów energii, co wpływa na elastyczność sieci. Spółka realizuje pilotażowy program rynku pilotażowego dla elastyczności rozproszonej we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawą i firmą NODES.

W Warszawie realizujemy program testowy z tego zakresu. W zeszłym roku z Miastem Stołecznym Warszawą oraz firmą NODES podpisaliśmy list intencyjny inicjujący utworzenie rynku pilotażowego dla elastyczności rozproszonej. Pierwsze, niezwykle istotne dla tego projektu etapy, zostały już ukończone. W ostatecznym kształcie przedsięwzięcie wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz komitetu sterującego – powiedział Leszek Bitner.

eMobility a dostępność mocy

Uczestnicy konferencji poruszyli również kwestię rozwoju eMobility i związanych z tym wyzwań infrastrukturalnych. Brak wystarczającej dostępności mocy do ładowania pojazdów elektrycznych jest często wskazywany jako bariera rozwoju tej dziedziny. Stoen Operator zwraca uwagę na złożoność problemu, podkreślając, że odbiorcy oczekują stałej dostępności maksymalnej mocy, nawet jeśli nie wykorzystują jej w pełni. Z kolei operatorzy zobowiązani są do jej zabezpieczenia. Dlatego już na etapie planowania sieci kluczowa jest estymacja potrzeb i analiza rozwoju danego obszaru. Współpraca z władzami miejskimi jest w tym procesie nieodzowna.

Panuje powszechna opinia, że brak wystarczającej dostępności mocy do ładowania „elektryków” na parkingach, w biurach i w domach stanowi obecnie jedną z największych barier rozwoju eMobility. Jednak problem jest o wiele bardziej złożony. Z jednej strony odbiorca oczekuje stałej dostępności maksymalnej mocy sieci, pomimo że w pełni jej nie wykorzystuje. Z drugiej, Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) jest zobowiązany taką moc zabezpieczyć. Zatem już na etapie planowania sieci musimy oszacować potrzebną dla danej lokalizacji moc. W tym celu estymujemy liczbę potencjalnych odbiorców czy analizujemy, jak dane części miasta będą się rozwijać. Co szczególnie ważne współpracujemy przy tego typu analizach z miastem stołecznym Warszawą – zauważył Leszek Bitner

Tagi: Energetyka