BiznesINFO.pl
Wypowiedzenie umowy zlecenia – terminy, przepisy

pixabay.com

Wypowiedzenie umowy zlecenia – terminy, przepisy

2 Grudnia 2020

Autor tekstu:

Iga Marciniszyn

Udostępnij:

Umowa zlecenie nie traci na popularności. Wiąże się bowiem z wieloma korzyściami dla przedsiębiorcy, chociaż zmniejsza poczucie bezpieczeństwa pracownika. Właściciele firm muszą jednak pamiętać o tym, że pracownik zobowiązany umową zlecenia może z dnia n

Na czym polega umowa zlecenie?

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, której nie regulują przepisy Kodeksu pracy. Wszystkie prawa i obowiązki zleceniobiorcy są więc zawarte w samej treści umowy zlecenia, której przedmiotem jest wykonywanie przez zleceniobiorcę dla zleceniodawcy zapisanej w jej treści czynności, która nie musi koniecznie prowadzić do określonego rezultatu (tak jak np. w przypadku umowy o dzieło, finalnie musi powstać dzieło opisane w umowie). Wciąż jest to bardzo popularna w Polsce forma zatrudnienia ze względu na duże korzyści, jakie niesie z sobą dla pracodawcy. Niestety, nie chroni ona interesów pracownika, m.in. nie reguluje urlopów wypoczynkowych czy nie pozwala na skorzystanie z płatnych urlopów zdrowotnych. Dodatkowo pracodawca nie ma obowiązku zgłaszania osoby będącej studentem do 26. roku życia do ZUS-u.

Czas wypowiedzenia umowy zlecenia

Według Kodeksu cywilnego umowa zlecenie może zostać rozwiązana zarówno przez zleceniodawcę, jak i zleceniobiorcę w każdym momencie bez względu na okres, na jaki została zawarta. To kolejny minus dla pracownika, który z dnia na dzień może zostać bez pracy, ale także dla pracodawcy, który zostanie postawiony przed koniecznością szybkiego znalezienia nowego pracownika. Umowa zlecenie wygasa natychmiast od momentu jej wypowiedzenia, nie ma więc okresu ochronnego dla którejś ze stron. Istotne regulacje dotyczące wypowiedzenia wiążą się z rekompensatą przez pracodawcę kosztów poniesionych przez pracownika w przypadku, gdy poniósł on jakieś wydatki związane z realizacją zawiązanej umowy. Jeśli jedna ze stron wypowiedziała umowę bez ważnej przyczyny, w niektórych wypadkach konieczne może być uiszczenie odszkodowania.

Kiedy nie obowiązuje okres wypowiedzenia na umowie zlecenie?

Umowa zlecenie ze względu na formę może być regulowana przez obie strony. Wiąże się też z okresem wypowiedzenia, które można zawrzeć w jej treści. Okres wypowiedzenia jest dowolny, może wynosić kilka dni czy miesięcy, najczęściej jednak ustala się go względem długości trwania umowy zlecenia, której zapis o wypowiedzeniu ma dotyczyć. Taka informacja w umowie podpisanej przez obie strony nie zabezpiecza przed wypowiedzeniem umowy z ważnych przyczyn. Co wchodzi w ich skład? Za ważną przyczynę można uznać stan zdrowia uniemożliwiający zleceniobiorcy realizację umowy, zmianę sposobu, w jaki wykonane ma zostać zlecenie, zmiany w prawie i inne powszechne lub indywidualne powody. Nie można jednak umieścić w umowie zapisu o braku możliwości rezygnacji z umowy przez wypowiedzenie.

Co musi zawierać wypowiedzenie umowy zlecenia?

Wypowiedzenie umowy zlecenia powinno zawierać datę i miejsce wypowiedzenia, imię i nazwisko pracownika oraz jego adres, nazwę firmy wraz z jej adresem oraz numer/oznaczenie umowy. Wypowiedzenie musi być także podpisane przez stronę, która je składa. Dodatkowo, wypowiedzenie powinno zawierać ważne powody, dla których strona chce rozwiązać umowę, jeśli na takie ważne powody się powołuje. Jeżeli w umowie nie było zapisów dotyczących okresu wypowiedzenia, nie ma obowiązku podawania powodu wypowiedzenia. Przy tworzeniu wypowiedzenia można skorzystać z darmowych szablonów dostępnych w Internecie.

Jak złożyć wypowiedzenie umowy zlecenia?

Wypowiedzenie najlepiej złożyć w formie papierowej prosto do rąk osoby zainteresowanej, nie ma tu znaczenia odmowa przyjęcia wypowiedzenia. Innym sposobem może być przesłanie wypowiedzenia pocztą, jednak, co ważne, za potwierdzeniem odbioru, gdyż konieczne jest posiadanie dowodu na poinformowanie drugiej strony o działaniu.

Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, adnovak

Praca

Płaca minimalna do podniesienia. Składki ZUS też

Czytaj więcej >
Pexels/Jeremy Wong

Praca

Kodeks pracy do rewolucyjnej zmiany. Małżeństwo uratuje przed zwolnieniem

Czytaj więcej >