BiznesINFO.pl
diary-1974728 960 720

www.pixabay.com

VAT kwartalny – kto może rozliczać się kwartalnie w 2021 roku?

10 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Polak Olga

Udostępnij:

Nie wszyscy podatnicy mogą rozliczać się z podatku VAT w sposób kwartalny. W artykule przybliżymy, kto może rozliczać się w ten sposób oraz jakie korzyści wynikają z kwartalnego rozliczania podatku VAT.

Kto może rozliczać VAT kwartalnie?

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o VAT (Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685)) VAT kwartalny przeznaczony jest dla podatników, którzy mają status małego podatnika.


Mały podatnik VAT

Kwartalny sposób rozliczenia VAT mogą wybrać mali podatnicy, jeżeli od zarejestrowania do VAT minęło 12 miesięcy (przy rejestracji do VAT podatnicy mogą wybrać jedynie miesięczny okres rozliczeniowy i zobowiązani są go stosować przez pierwszy rok; po upływie tego czasu mogą oni dokonać zmiany sposobu rozliczania podatku z miesięcznego na kwartalny przez złożenie do urzędu aktualizacji formularza VAT-R). Mały podatnik to podatnik, u którego obrót w ciągu roku podatkowego nie przekracza 1 200 000 euro. Przeliczenia limitu na złotówki dokonuje się według średniego kursu NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego w zaokrągleniu do 1 000 zł. Dla 2021 roku kurs z 1 października 2020 roku wynosi 4,5153 zł. A więc w roku 2021 limit ten wynosi 5 418 000 zł.

Kto nie skorzysta z kwartalnych rozliczeń VAT?

Zgodnie z wcześniej przytoczoną Ustawą o VAT likwidacja kwartalnych rozliczeń VAT-7K obejmuje przedsiębiorców którzy:

– dopiero rejestrują się do VAT (przez 12 pierwszych miesięcy nie można rozliczać się kwartalnie)
– w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych czynności bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł
– w danym kwartale dokonali importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ust. 1.

Korzyści związane z kwartalnym rozliczaniem VAT

Korzyści, jakie przedsiębiorca może osiągnąć, stosując kwartalne rozliczanie VAT, zachęcają podatników do wyboru takiej metody rozliczania. Przede wszystkim warto rozliczać się w ten sposób, ponieważ faktury kosztowe, od których przysługuje podatnikowi odliczenie podatku VAT, można rozliczać w kwartale, w którym faktura została otrzymana lub w jednym z dwóch następnych. Taka elastyczność w rozliczeniach jest zdecydowanie korzystniejsza niż przy rozliczeniach miesięcznych.

Nowo powstały pakiet SLIM VAT zakłada, że od 1 stycznia 2021 roku wydłużone zostało prawo do odliczenia podatku VAT z faktury o dodatkowy okres rozliczeniowy.

Następnym niezaprzeczalnym plusem takich rozwiązań jest fakt, że przy znalezieniu błędu przy rozliczeniu podatku VAT w tym samym okresie rozliczeniowym (kwartale), nie ma konieczności składania korekty części deklaracyjnej JPK_V7. Dzięki temu podatnik ma więcej czasu na sprawdzenie poprawności swojej dokumentacji. Rozliczając podatek VAT kwartalnie, podatnik składa co miesiąc plik JPK_V7K zawierający cześć ewidencyjną, a po zakończeniu kwartału plik JPK_V7K składający się z części ewidencyjnej za ostatni miesiąc kwartału i części deklaracyjnej za cały kwartał.

Kwartalne rozliczanie VAT daje też możliwość zastosowania kasowej metody rozliczania podatku.

Metoda kasowa a kwartalne rozliczanie VAT

Metoda kasowa polega na tym, że VAT należny, naliczony przy sprzedaży, wykazuje się dopiero w części deklaracyjnej pliku JPK_V7K za okres, kiedy podatnik otrzymał płatność od kontrahenta za daną fakturę (z wyjątkiem sprzedaży na rzecz podmiotów niebędących czynnymi podatnikami VAT). Z kolei podatek VAT naliczony od zakupów można odliczyć także w okresie, kiedy zobowiązanie zostało opłacone.
Należy w tym miejscu pokreślić, iż obowiązek rozliczania podatku VAT miesięcznie przez okres 12 miesięcy od rejestracji do VAT występuje niezależnie od tego, czy podatnik wybrał metodę kasową czy nie.

Jak przejść na kwartalne rozliczanie VAT?

Jeśli przedsiębiorca chce wybrać kwartalne rozliczanie VAT, musi poinformować o tym fakcie naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zgłoszenie powinno zostać złożone na formularzu VAT-R w określonym terminie. Jak już wspomnieliśmy podmiot rejestrujący się do VAT może wybrać tylko miesięczny sposób rozliczania VAT. Zmiana będzie możliwa po upływie 12 miesięcy od rejestracji.

Podatnicy, którzy chcą zmienić rozliczenie VAT z miesięcznego na kwartalne, muszą złożyć aktualizujący formularz VAT-R najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który chcą rozliczyć się kwartalnie.

Podobne artykuły

Pekao ostatecznie przejmuje Idea Bank

Finanse

Idea Bank znika z polskiego rynku. Pekao zaczyna migracje klientów

Czytaj więcej >
Prezydent Duda, emerytury stażowe

Finanse

Doradca prezydenta ostrożnie o emeryturach stażowych. Pomysł wypali?

Czytaj więcej >
Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS Kobieta pobierajaca gotowke z bankomatu Euronetu

Finanse

Santander zaskoczył klientów ogromną awarią. Z kont pobrał 100 razy więcej

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >