Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Ustawa budżetowa na 2022 r. z podpisem Prezydenta
Joanna Leja
Joanna Leja 02.02.2022 01:00

Ustawa budżetowa na 2022 r. z podpisem Prezydenta

EN 01435691 0034 (1)
Andrzej Iwanczuk/REPORTER

Dnia 1 lutego 2022 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. – poinformowała w środę 2 lutego Kancelaria Prezydenta.

Sejm odrzucił wszystkie poprawki senackie do budżetu, które zakładały m.in. przekazanie większych środków na NFZ (20 mld zł) czy na podwyżki dla pracowników służb mundurowych oraz nauczycieli. Planowane wydatki mają wynieść 521,8 mld zł. Dochody są szacowane na 491,9 mld zł.

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie w 2022 r. 5922 zł, a spożycie prywatne, w ujęciu nominalnym, wzrośnie o 9,2 proc. W budżecie na 2022 r. zaplanowano 59,5 mld zł na program Rodzina 500 plus, na świadczenia rodzinne i inne programy z zakresu wspierania rodziny. Na obronę narodową przeznaczone zostanie 59,5 mld zł.

Składka do budżetu Unii Europejskiej wyniesie 30,4 mld zł, nauka i szkolnictwo wyższe uzyska 23,7 mld zł, wydatki na zdrowie to 22,9 mld zł. Koszty obsługi długu Skarbu Państwa mają wynieść 26 mld zł, a współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 14 mld zł.

Ustawa zakłada zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej, realizację zadań inwestycyjnych, m.in. w obszarze zdrowia, transportu czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz rolnictwa.

W ustawie budżetowej ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 581.896.105 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 541.774.782 tys. zł. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustalono na kwotę 40.121.323 tys. zł.

Sejm odrzucił wszystkie senackie poprawki

Senackie poprawki, które odrzucił Sejm pod koniec stycznia zakładały m.in: zwiększenie w budżecie na 2022 rok dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia o 20 mld zł, przeznaczenie 10 mld zł na transformację energetyczną, w tym na wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na niskoemisyjne, a także przeznaczenie 6,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli.

Senatorowie poparli także poprawki mające na celu zwiększenie o 690 mln zł środków na wynagrodzenia dla pracowników administracji w sądach, prokuraturach, Straży Granicznej i Policji te również zostały odrzucone w Sejmie.

Ustawa budżetowa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.