BiznesINFO.pl
sunset-4275568 1280

Pixabay

Urlop na żądanie - czy pracodawca może odmówić, co o tym mówią przepisy prawa? Czy jest wymagana zgoda pracodawcy?

27 Maja 2021

Autor tekstu:

Tomasz Majta

Udostępnij:

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu w oparciu umowę o pracę przysługują cztery dni urlopu na żądanie. Są to wolne dni, których pracodawca musi udzielić zatrudnionemu na jego żądanie w wyznaczonym przez niego terminie. O zamiarach odbycia takiego urlopu, pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Informację pracownik może przekazać zarówno osobiście, telefonicznie, jak i mailem. Niezwykle ważny jest nie tyle sam sposób poinformowania pracodawcy o tym fakcie, lecz samo przesłanie, tzn. informacja ma zostać przekazana jasno, bez wątpliwości, co pracownik ma na myśli. Czy jednak pracodawca ma prawo odmówić takiego żądania?Urlop na żądanie - czy pracodawca może odmówić, co mówi o tym Kodeks Pracy?Prawo do takiego urlopu na żądanie gwarantuje pracownikowi Kodeks Pracy, tym samym pracodawca zobowiązany jest do udzielenia takiego urlopu pracownikowi. A więc co do zasady pracodawca zobligowany jest do udzielenia urlopu na żądanie pracownikowi i nie ma w tym aspekcie żadnej dowolności jak w sytuacji urlopu wypoczynkowego. Przepisy Kodeksu Pracy, tj. art. 167 mówi: „Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu”.Urlop na żądanie - czy pracodawca może odmówić, czy jest wymagana zgoda pracodawcy do takiego urlopu?Niezwykle istotnym aspektem urlopu na żądanie jest to, że pracownik nie może skorzystać z tego rodzaju urlopu bez wcześniejszego poinformowania pracodawcy o tym fakcie, oczywiście informacja musi zostać przekazana w odpowiednim do tego terminie tj. najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Niedochowanie tego obowiązku może zostać potraktowane jako naruszenie elementarnych obowiązków pracowniczych, co w dalszym horyzoncie czasowym może wywołać niemałe konsekwencje dla pracownika. Najogólniej mówiąc, każdy pracownik, któremu przysługuje urlop wypoczynkowy, posiada również prawo do skorzystania z urlopu na żądanie (na jeden rok przypadają 4 dni urlopu na żądanie), natomiast pracodawca zobligowany jest do udzielenia takiego urlopu. Warunkiem koniecznym do udzielenia takiego
urlopu jest przekazanie informacji o chęci wzięcia takiego urlopu w odpowiednim terminie do pracodawcy.Urlop na żądanie - czy pracodawca może odmówić, w jakich okolicznościach pracodawca może odmówić urlopu na żądanie pracownikowi?Co najważniejsze bez udzielenia zgody pracodawcy, pracownik nie może rozpocząć urlopu na żądanie, nawet w sytuacji, gdy taki urlop przysługuje zatrudnionemu, natomiast pracodawca odmawia udzielenia urlopu na żądanie bez racjonalnych argumentów. Bywają sytuacje, kiedy to pracodawca odmawia pracownikowi udzielenia urlopu na żądanie. Zgodnie z wyrokami sądów pracodawca może postąpić w taki sposób w sytuacji, gdy występują okoliczności, które bez obecności pracownika w pracy narażają interes przedsiębiorstwa. Pracodawca posiada prawo do powołania się na art. 100 paragraf 2 pkt 4 Kodeksu Pracy, gdzie kierując się interesem i dobrem przedsiębiorstwa pracodawca odmówi możliwości udzielenia urlopu na żądanie pracownikowi. W sytuacji, gdy jednak brak ku temu przesłanek takich jak: zagrożenie interesu przedsiębiorstwa bądź działalności, natomiast pracownik chce skorzystać z urlopu na żądanie w sposób stojący w zgodzie z przepisami prawa, to pracodawca nie posiada możliwości odmowy. Uwaga! Bezpodstawne udzielenie odmowy w tym zakresie skutkować będzie dla pracodawcy karą grzywny.Urlop na żądanie - czy pracodawca może odmówić, w jakich okolicznościach urlop na żądanie jest niezasadny?Koncepcja urlopu na żądanie została przewidziana w przepisach prawa, aby pracownik w sytuacjach nagłych o charakterze losowym mógł usprawiedliwić swoją nieobecność
w zakładzie pracy. Co z tym się wiąże, mogą występować sytuacje, kiedy to urlop na żądanie jest bezpodstawny a pracodawca jak najbardziej posiada prawo do odmowy w takiej sytuacji. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku, gdy pracownik od dłuższego czasu ma świadomość swojej nieobecności w danym dniu, a pracodawca nie udzielił mu urlopu wypoczynkowego tego dnia ze względu na dobro i interes przedsiębiorstwa. Jeszcze raz należy podkreślić, iż urlop na żądanie jest prawem pracownika, jednak przepisy prawa wskazują, że do rozpoczęcia urlopu na żądanie niezbędna jest zgoda pracodawcy, o czym często pracownicy kompletnie
zapominają.Podobne artykuły

W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
Biedronka proponuje 2 w 1. Będzie szukać pracowników do pracy w kurortach.

Praca

Biedronka rekrutuje do pracy w nadmorskich kurortach. Sieciówka kusi wakacjami połączonymi z pracą

Czytaj więcej >
Będzie wolne w dniu szczepienia?

Praca

Czy jest szansa na wolne w dniu szczepienia? Pytamy resort pracy

Czytaj więcej >
PHOTO: CEZARY PECOLD/SE/EAST NEWS LODZ POWIATOWY URZAD PRAWY NR 2 W LODZI. N/Z KOLEJKA W URZEDZIE PRACY WSZYSTKIE ZDJECIA NA: http://agencja.se.com.pl 19/01/2009 .

Praca

Redukcja miejsc pracy, obniżki pensji. Rzeczywistość w Polsce dużo gorsza niż na suchych liczbach

Czytaj więcej >
Emerytura stażowa wróciła podczas kampanii wyborczej

Praca

Kolejna obietnica polityków. Dzięki niej, aż 400 tys. Polaków mogłoby przejść na emeryturę znacznie wcześniej

Czytaj więcej >
Urlop wyznaczy pracodawca

Praca

Pracowniku, weszły ważne zmiany w urlopach. Nie będziesz miał teraz wiele do powiedzenia

Czytaj więcej >