Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Urlop na żądanie - czy pracodawca może odmówić, co o tym mówią przepisy prawa? Czy jest wymagana zgoda pracodawcy?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 27.05.2021 02:00

Urlop na żądanie - czy pracodawca może odmówić, co o tym mówią przepisy prawa? Czy jest wymagana zgoda pracodawcy?

sunset-4275568 1280
Pixabay

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu w oparciu umowę o pracę przysługują cztery dni urlopu na żądanie. Są to wolne dni, których pracodawca musi udzielić zatrudnionemu na jego żądanie w wyznaczonym przez niego terminie. O zamiarach odbycia takiego urlopu, pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Informację pracownik może przekazać zarówno osobiście, telefonicznie, jak i mailem. Niezwykle ważny jest nie tyle sam sposób poinformowania pracodawcy o tym fakcie, lecz samo przesłanie, tzn. informacja ma zostać przekazana jasno, bez wątpliwości, co pracownik ma na myśli. Czy jednak pracodawca ma prawo odmówić takiego żądania?

Urlop na żądanie - czy pracodawca może odmówić, co mówi o tym Kodeks Pracy?

Prawo do takiego urlopu na żądanie gwarantuje pracownikowi Kodeks Pracy, tym samym pracodawca zobowiązany jest do udzielenia takiego urlopu pracownikowi. A więc co do zasady pracodawca zobligowany jest do udzielenia urlopu na żądanie pracownikowi i nie ma w tym aspekcie żadnej dowolności jak w sytuacji urlopu wypoczynkowego. Przepisy Kodeksu Pracy, tj. art. 167 mówi: „Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu”.

Urlop na żądanie - czy pracodawca może odmówić, czy jest wymagana zgoda pracodawcy do takiego urlopu?

Niezwykle istotnym aspektem urlopu na żądanie jest to, że pracownik nie może skorzystać z tego rodzaju urlopu bez wcześniejszego poinformowania pracodawcy o tym fakcie, oczywiście informacja musi zostać przekazana w odpowiednim do tego terminie tj. najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Niedochowanie tego obowiązku może zostać potraktowane jako naruszenie elementarnych obowiązków pracowniczych, co w dalszym horyzoncie czasowym może wywołać niemałe konsekwencje dla pracownika. Najogólniej mówiąc, każdy pracownik, któremu przysługuje urlop wypoczynkowy, posiada również prawo do skorzystania z urlopu na żądanie (na jeden rok przypadają 4 dni urlopu na żądanie), natomiast pracodawca zobligowany jest do udzielenia takiego urlopu. Warunkiem koniecznym do udzielenia takiego urlopu jest przekazanie informacji o chęci wzięcia takiego urlopu w odpowiednim terminie do pracodawcy.

Tagi: