Wyszukaj w serwisie
BiznesINFO.pl > Finanse > Upadek banku. Co w takiej sytuacji dzieje się z pieniędzmi klientów? Odpowiadamy
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 26.05.2023 12:12

Upadek banku. Co w takiej sytuacji dzieje się z pieniędzmi klientów? Odpowiadamy

polska-flaga
Biznesinfo

W ostatnim czasie sektor finansowy zmagał się z różnymi zawirowaniami. Problemy Silicon Valley Bank i First Republic Bank w USA, Credit Suisse w Szwajcarii czy Deutsche Bank w Niemczech spotęgowały pytania o bezpieczeństwo środków przechowywanych na kontach bankowych. Czy w razie upadku instytucji bankowej nasze pieniądze bezpowrotnie przepadają, czy jednak możemy je odzyskać?

Nad finansami klientów czeka Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Na początek: jak dochodzi do upadłości banku? Ewelina Czaplińska, ekspert ds. kredytów hipotecznych, wyjaśnia nam, że ma to miejsce wtedy, gdy aktywa, które bank posiada, nie są wystarczające na zaspokojenie zobowiązań, które musi regulować. Banki również muszą tworzyć sprawozdania ze swojej działalności i na podstawie takich dokumentów tworzone są rankingi największych banków w Polsce, właśnie w związku z posiadaną dużą ilością aktywów – tłumaczy Ewelina Czaplińska w komentarzu udzielonym redakcji Biznesinfo. Organem wydającym decyzję o ogłoszeniu upadłości takiego banku jest Komisja Nadzoru Finansowego, czyli instytucja sprawująca pieczę nad działalnością bankową.

Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd. wskazuje na łamach portalu infor.pl, że w razie upadłości banku klient może odzyskać swoje pieniądze wraz z odsetkami naliczonymi od dnia ogłoszenia zamknięcia instytucji. Jest to możliwe dzięki działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ważna informacja jest taka, że BFG zabezpiecza pieniądze klientów tylko do pewnego pułapu.

W naszym kraju oraz we wszystkich państwach Unii Europejskiej zabezpieczona suma w banku wynosi 100 tys. euro lub równowartość tej kwoty w narodowej walucie. Według kursów Cinkciarz.pl w Polsce jest to ponad 450 tys. zł. Wyższy pułap obowiązuje w USA. W razie upadłości banku Federal Deposit Insurance Corporation wypłaca tamtejszym klientom do 250 tys. USD, czyli ok. 1 mln zł. Z kolei w Wielkiej Brytanii gwarancje obejmują kwotę do 85 tys. funtów (ok. 440 tys. zł).

Jeśli w Polsce miałoby dojść do upadku banku, klient, który miał w takiej instytucji więcej niż równowartość 100 tys. euro, wcale nie musi tracić kwoty ponad tym pułapem. Odzyskanie większych pieniędzy jest możliwe w ramach postępowania upadłościowego, pod warunkiem, że klient zgłosi swoje roszczenia w terminie podanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości banku. Grzegorz Dróżdż podkreśla, że dla własnego spokoju, zakładając margines upadłości banku, można podzielić swoje pieniądze na różne instytucje i w rezultacie nie przechowywać w jednym banku więcej niż 100 tys. euro (warto uwzględnić tu również wahania kursu waluty).

Możesz otrzymać zwrot pieniędzy z ZUS. Czas na złożenie wniosku mija 1 czerwca.

Skąd biorą się pieniądze w BFG?

Na ewentualne wypłaty w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego składają się wszystkie banki z siedzibą w Polsce, z wyłączeniem Banku Gospodarstwa Krajowego i banków hipotecznych – nie prowadzą one bowiem działalności depozytowej. Środki w BFG pochodzą również z państwowych dotacji i kredytów zaciąganych w Narodowym Banku Polskim.

W ramach gwarantowanego limitu BGK zobowiązuje się do wypłacenia pieniędzy w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia spełnienia warunków gwarancji. Prawo do ubiegania się o wypłatę tych środków przedawnia się po pięciu latach.

Czy upadek banku oznacza przerwę w spłacaniu kredytu?

Ewelina Czaplińska wyjaśnia, że gdy bank upada, to zadłużenie przechodzi albo do innego banku, który przejmie jego udziały, albo do innej instytucji finansowej, która przejmuje prawa i obowiązki upadłego banku, czyli również jego kredyty. Warunki umowy kredytowej takie jak kwota kredytu, raty czy data płatności pozostają takie same. Natomiast najczęściej zmianie ulega numer rachunku do spłat – mówi nam Ewelina Czaplińska.

Na łamach Business Insidera czytamy, że umowy kredytów i pożyczek wygasają w przypadku upadłości banku tylko wtedy, gdy finansowanie nie zostało jeszcze udzielone.