BiznesINFO.pl
tax-468440 1920

https://pixabay.com/pl/photos/podatek-formularze-doch%C3%B3d-biznesu-468440/

Terminy wystawiania faktur

25 Maja 2021

Autor tekstu:

Dominik Górecki

Udostępnij:

Najczęściej fakturę wystawia się po dokonaniu sprzedaży. Czasami jednak można to zrobić przed sfinalizowaniem transakcji. Wiąże się to jednak z pewnymi obowiązkami.

Generalnie sprzedawca powinien wystawić fakturę do 15. dnia miesiąca następującego po dokonaniu dostawy lub wykonaniu usługi. Termin ten jest wyraźnie wskazany w art. 106i ustawy o VAT. Ta zasada dotyczy także sytuacji, w której usługa lub dostawa realizowana jest etapami. Wówczas faktura powinna zostać wystawiona do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu realizacji danej części usługi lub dostawy.

Wyjątki od zasady

Ustawa o VAT przewiduje liczne wyjątki od wspomnianej wyżej zasady. Prawo daje na przykład możliwość wystawienia faktury w terminie do 30 dni przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi.
Z kolei faktura za wykonanie usługi budowlanej może być wystawiona w terminie do 30 dni od wykonania tej usługi.
60 dni to czas na wystawienie faktury za dostawę drukowanych książek, a 90 dni – za drukowanie książek.
W przypadku dostaw energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej oraz gazu, usług telekomunikacyjnych i radiotelekomunikacyjnych, a także w przypadku najmu, dzierżawy, leasingu, usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej termin wystawienia faktury mija z upływem terminu płatności.

Wystawienie faktury a obowiązek podatkowy

Termin wystawienia faktury w niektórych przypadkach jest tożsamy z momentem powstania obowiązku podatkowego.
Najczęściej obowiązek podatkowy powstaje w momencie dostawy towaru. Jeśli jednak przedsiębiorca wystawi fakturę przed dostawą, to właśnie w momencie wystawienia faktury rodzi się obowiązek podatkowy.
Ta sama zasada, polegająca na powstaniu obowiązku podatkowego w momencie wystawienia faktury, będzie dotyczyć: usług budowlanych, dostaw książek drukowanych, drukowania książek, dostaw energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej i gazu, usług telekomunikacyjnych i radiotelekomunikacyjnych, a umów najmu, dzierżawy, leasingu, usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, a także stałej obsługi prawnej.

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Czytaj więcej >